• adres
    ul. Kielecka 7, Gdynia
  • tel
  • e-mail

Maluch na Uczelni

WSAiB im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni w partnerstwie z IGD Consulting Sp. z o.o. otrzymały dofinansowanie w ramach konkursu MPiPS „Maluch na uczelni 2015". W ramach projektu przewidziane jest utworzenie i zapewnienie funkcjonowania 15 miejsc opieki dla dzieci w wieku do lat 3. Opieka prowadzona będzie w dwóch Punktach Dziennej Opieki. Punkty opieki znajdować się będą w Gdyni (10 miejsc) i Rumi (5 miejsc). Z dofinansowania mogą skorzystać nasi studenci, pracownicy, wykładowcy i osoby współpracujące z naszą uczelnią.

GDYNIA

Wybrany został punkt opieki nad dzieckiem w Gdyni.
Misie Tulisie to placówka edukacyjna z wieloletnim doświadczeniem wpisana do ewidencji szkół niepublicznych miasta Gdyni. Podlega pod Kuratorium Oświaty w Gdańsku: http://kuratorium.gda.pl/page74.html i Wydział Edukacji Miasta Gdyni.
Placówka mieści się w Gdyni przy ul. Żniwnej 43.

Opłaty w placówce Misie Tulisie dla dzieci pracowników Uczelni/ studentów:
• wpisowe: 200 zł
• czesne: 600 zł (od stycznia 2016 do grudnia 2017 czesne będzie podniesione do kwoty 650 zł)
• stawka żywieniowa: 8,00 zł/dzień
Dzieci oraz opiekunowie będą ubezpieczeni od NNW oraz OC.

Dofinansowanie z programu Maluch na Uczelni w Placówce Misie Tulisie wynosi 400 zł na jedno dziecko. Dzieci przebywać będą w grupach maksymalnie pięcioosobowych, gdzie opiekę nad nimi sprawować będzie jeden Dzienny Opiekun.

RUMIA

Została uruchomiona  placówka w Rumi - jest to punkt "Maluszkowo" mieszczący się przy ul. Lipowej 55.

Studenci oraz pracownicy uczelni (wykładowcy, trenerzy współpracujący z uczelnią) mają możliwość otrzymania dofinansowania w wysokości do 80% (nie więcej niż 400 zł na jedno dziecko) kosztów związanych z przebywaniem dziecka w punkcie opieki.

Osoby zainteresowane umieszczeniem malucha w punkcie opieki (studenci uczelni, wykładowcy, osoby współpracujące z Uczelnią) powinny wypełnić załączone na stronie dokumenty oraz dostarczyć je w formie elektronicznej na adres: maluchnauczelni@wsaib.pl oraz osobiście do pokoju 206 od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-16.00.

O przyjęciu dziecka do wybranej placówki decydować będzie kolejność zgłoszeń.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt opiekunem projektu
p. Piotrem Lorkowskim tel. 58 660 74 44, p.lorkowski@wsaib.pl

 

Partnerem Programu Maluch na Uczelni w WSAiB jest IGD CONSULTING.

Opłaty

    • Czesne
    • 600 zł

Od stycznia 2016 do grudnia 2017 czesne będzie podniesione do kwoty 650,00 zł.

IGD

Dokumenty rekrutacyjne

Zaświadczenie studenta

Zaświadczenie pracownika

Ankieta informacyjna o dziecku

Ankieta żywieniowa

Karta zgłoszeniowa