Koło Naukowe
Prawa Administracyjnego

Koło Naukowe Prawa Administracyjnego reaktywowało swoją działalność w 2017 roku. Członkowie koła pod opieką dr Beaty Kolarz podczas spotkań poszerzają swoją wiedzę z zakresu prawa i administracji. Głównym założeniem koła jest rozwój naukowy studentów realizowany poprzez ich wspólną pracę naukową, której efektem są liczne publikacje i prelekcje członków Koła z różnych dziedzin prawa, administracji i bezpieczeństwa.

Studenci, którzy dołączą do Koła Naukowego Prawa Administracyjnego będę mieli szansę na zapoznanie się z procesem pracy naukowej, a także udział w wielu interesujących konferencjach naukowych.

Publikacje:

"Bezpieczeństwo w Cyberprzestrzeni – aspekty prawne” autorstwa Emilia Brzozowa, Katarzyna Butkiewicz, Natalia Podbielska, Patrycja Stolarska, Nina Cierniak-Tatrynowicz, Anna Wójcik, Adam Wrzesiński

“Prawno-administracyjny wymiar suwerenności w cyberprzestrzeni” autorstwa Igor Antoon, Emilia Brzozowa

“Świadczenia publiczne na rzecz bezpieczeństwa państwa - zagadnienia prawne” autorstwa Igor Antoon, Katarzyna Barton-Elwart, Maria Kaciuba. Anna Kosno, Adam Labuhn, Paweł Mering, Krystian Zagrobelny.

"Wykorzystywanie i przetwarzanie danych satelitarnych w celu zapewnienia bezpieczeństwa środowiska morskiego” autorstwa Igor Antoon, Katarzyna Barton-Elwart, Aleksandra Chwalczuk, Maria Kaciuba, Adam Labuhn, Paweł Mering, Krystian Zagrobelny.

“Bezpieczeństwo morskie w dobie wysoko rozwiniętej technologii – ujęcie prawne” autorstwa Maria Kaciuba, Natalia Konopka, Adam Labuhn, Julia Licbarska, Paweł Mering, Karol Stawecki, Natalia Tomkowicz, Krystian Zagrobelny.

“Zmiany w systemie prawnym w zakresie bezpieczeństwa na tle kryzysu migracyjnego z 2015 roku” autorstwa Igor Antoon, Katarzyna Barton- Elwart, Emilia Brzozowa, Nina Cierniak-Tatarynowicz, Daniel Deik, Natalia Drężek, Marta Kotłowska.

“Problematyka administracyjnych kar pieniężnych w związku z epidemią SARS-Cov-2 na Pomorzu w ujęciu teoretycznym” autorstwa Krystian Zagrobelny, Adam Labuhn, Marta Kotłowska, Julia Licbarska, Dawid Słowy.

“Problematyka administracyjnych kar pieniężnych w związku z epidemią SARS-Cov-2 na Pomorzu w ujęciu praktycznym” autorstwa Paweł Mering, Adam Labuhn, Julia Licbarska, Natalia Konopka.

Prelekcje:

- Konferencja "Życie w wirtualnej rzeczywistości - aspekty ekonomiczne, pedagogiczne, psychologiczne i prawne. Prelekcję pt. "Bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni - aspekty prawne" prelekcję wygłosiła Emilia Brzozowa

- Konferencja "Życie w wirtualnej rzeczywistości - aspekty ekonomiczne, pedagogiczne, psychologiczne i prawne. Prelekcję pt. "Prawo-administracyjny wymiar suwerenności w cyberprzestrzeni" prelekcję wygłosił Igor Antoon

- I Studencka Naukowa „Prawo wobec społeczno-gospodarczych wyzwań współczesnego świata”. Prelekcję pt. „Memorandum Budapesztańskie a skuteczność prawa międzynarodowego” wygłosiła Daria Zvonyk

- I Studencka Naukowa „Prawo wobec społeczno-gospodarczych wyzwań współczesnego świata”. Prelekcję pt. „Człowiek w centrum prawa” wygłosił Daniel Deik

- I Studencka Naukowa „Prawo wobec społeczno-gospodarczych wyzwań współczesnego świata”. Prelekcję pt. Odpowiedzialność za słowa – potrzeba regulacji prawnych we współczesnym świecie mediów społecznościowych” wygłosiła Anna Wójcik

- I Studencka Naukowa „Prawo wobec społeczno-gospodarczych wyzwań współczesnego świata”. Prelekcję pt. „Nord Stream 2 jako zagrożenie dla bezpieczeństwa energetycznego – aspekty prawne” wygłosiła Kinga Parchem

- I Studencka Naukowa „Prawo wobec społeczno-gospodarczych wyzwań współczesnego świata”. Prelekcję pt. „Uregulowania prawne w lasach – zrównoważony rozwój ochrony środowiska” wygłosiła Natalia Drężek

- I Studencka Naukowa „Prawo wobec społeczno-gospodarczych wyzwań współczesnego świata”. Prelekcję pt. „Inicjatywy zatrudnienia w ramach innowacji społecznych prowadzonej polityki Unii Europejskiej w Polsce” wygłosił mgr Igor Antoon

-I Studencka Naukowa „Prawo wobec społeczno-gospodarczych wyzwań współczesnego świata”. Prelekcję pt. „Współczesne zagrożenia dla praw człowieka” wygłosiła Emilia Brzozowa

- I Studencka Naukowa „Prawo wobec społeczno-gospodarczych wyzwań współczesnego świata”. Prelekcję pt. „Prawo jako instrument w przeciwdziałaniu dyskryminacji” wygłosiła Marta Błaszczyk

- I Studencka Naukowa „Prawo wobec społeczno-gospodarczych wyzwań współczesnego świata”. Prelekcję pt. „Zarys problematyki możliwego błędu interpretacyjnego powodującego klasyfikację próby ucieczki jako ucieczki skutkowej” wygłosił Dawid Słowy

- I Studencka Naukowa „Prawo wobec społeczno-gospodarczych wyzwań współczesnego świata”. Prelekcję pt. „Teoria owoców zatrutego drzewa w ujęciu prawnym” wygłosił Adam Wrzesiński

- I Studencka Naukowa „Prawo wobec społeczno-gospodarczych wyzwań współczesnego świata”. Prelekcję pt. „ Współistnienie kompetencji Sądu oraz Policji w zakresie realizacji konwojów i doprowadzeń w świetle odrębności podmiotów istniejących w ramach trójpodziału władzy” wygłosiła Katarzyna Butkiewicz

- Konferencja ScienceCom organizowana przez Centrum Nauki Eksperyment w Gdyni – Anna Wójcik wygłosiła prelekcję pt. "Odpowiedzialna konsumpcja jako narzędzie w walce o prawo do wolności od głodu"

- Konferencja ScienceCom organizowana przez Centrum Nauki Eksperyment w Gdyni – Emilia Brzozowa wygłosiła prelekcję pt. "Zrównoważony rozwój społeczeństwa w dobie globalnych migracji"

- Konferencja ScienceCom organizowana przez Centrum Nauki Eksperyment w Gdyni – Julia Licbarska wygłosiła prelekcję pt. "Statki autonomiczne w Polsce"

- Konferencja “(Nie)podzielona. Perspektywy współczesnej Europy” organizowana przez Centrum Studiów Niemieckich i Europejskich im. Willy’ego Brandta Uniwersytetu Wrocławskiego i Koło Naukowe Interdyscyplinarnych Działań Europejskich - Emilia Brzozowa wygłosiła prelekcję pt. “Europa podzielona czy wielokulturowa – aspekty prawne migracji ludności”

- III Międzynarodowa Konferencja Naukowa Doktorantów i Kół Naukowych “Wyzwania dla bezpieczeństwa” zorganizowana w ramach VIII Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Technicznej NATCON „Technologie morskie dla obronności i bezpieczeństwa”. Prelekcję pt. “Świadczenia publiczne na rzecz bezpieczeństwa państwa – zagadnienia prawne” przedstawił Adam Labuhn.

- Seminarium naukowe "Oblicza terroryzmu". Członkowie Koła Adam Labuhn, Igor Antoon, Katarzyna Barton-Elwart, Paweł Mering, Aleksandra Chwalczuk, Krystian Zagrobelny przygotowali prezentację pt. “Aspekty prawne związane ze zwalczaniem terroryzmu przez administrację publiczną”. W imieniu koła zagadnienie przedstawił Adam Labuhn.

- VIII Międzynarodowa Konferencja z cyklu biznes, administracja, bezpieczeństwo. Artykuł pt. "Wykorzystywanie i przetwarzanie danych satelitarnych w celu zapewnienia bezpieczeństwa środowiska morskiego” zreferował na konferencji Adam Labuhn.

- Seminarium “Świat, który nadchodzi. Lokalne i regionalne skutki zagrożeń globalnych”. Członkowie KNPA Marta Kotłowska, Adam Labuhn, Julia Licbarska Paweł Mering, Krystian Zagrobelny przygotowali prezentację pt. “Problematyka administracyjnych kar pieniężnych w związku z epidemią koronawirusa SARS-CoV-2 na obszarze Pomorza”. Prelekcja została wygłoszona przez Julię Licbarską. Członkowie KNPA Igor Antoon, Katarzyna Barton-Elwart, Emilia Brzozowa, Nina Cierniak-Tatarynowicz, Daniel Deik, Natalia Drężek, Marta Kotłowska przygotowali prezentację pt. “Migracja ludności - wyzwanie globalne jako szansa dla regionu pomorskiego”. Prelekcja została wygłoszona przez Emilię Brzozową.

- Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. “Ludzie nauki, prezentacja tematyki badawczej lub przeglądowej cz. 18”. Prelekcję pt. “Problematyka administracyjnych kar pieniężnych w związku z epidemią SARS-Cov-2 na Pomorzu w ujęciu teoretycznym” wygłosił Dawid Słowy.

- Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. “Ludzie nauki, prezentacja tematyki badawczej lub przeglądowej cz. 18”. Prelekcję pt. “Problematyka administracyjnych kar pieniężnych w związku z epidemią SARS-Cov-2 na Pomorzu w ujęciu praktycznym” wygłosiła Julia Licbarska.

- II Studencka konferencja naukowa – pierwsze kroki w świat nauki organizowana podczas festiwalu nauki ScienceCom. Prelekcję pt. “Migracja ludności - wyzwanie globalne jako szansa dla regionu pomorskiego” wygłosiła Emilia Brzozowa.

 

Kontakt: knpa@wsaib.pl

 

Opiekun: dr Beata Kolarz

Prezes: Emilia Brzozowa

Wiceprezes: Katarzyna Butkiewicz

Wiceprezes: Anna Wójcik

Sekretarz: Patrycja Stolarska

title=