Koło Naukowe
Prawa Cywilnego

Główne cele jakie realizuje Koło Naukowe Prawa Cywilnego, to:

  • Integracja środowiska studenckiego WSAiB im. E. Kwiatkowskiego we wspólnych projektach naukowych
  • Rozszerzanie, pogłębianie i rozpowszechnianie wiedzy prawniczej ze szczególnym ukierunkowaniem na tematykę prawa cywilnego
  • Współpraca z instytucjami i innymi podmiotami zajmującymi się prawem cywilnym a także organami, których podstawą funkcjonowania jest prawo cywilne
  • Rozwijanie i kształtowanie umiejętności społecznych koniecznych do wykonywania zawodów związanych z prawem cywilnym!

Jak wygląda uczestnictwo w KNPC?

Oto nasze priorytety!

  • Organizacja spotkań naukowych, konferencji, sympozjów oraz wiele innych projektów merytorycznych
  • Prowadzenie programów badawczych z zakresu prawa cywilnego
  • Opracowywanie wyników badań w formie artykułów naukowych
  • Współpraca z instytucjami naukowymi, organami oraz innymi podmiotami, których postawą działania jest prawo cywilne

To jeszcze nie wszystko…

  • Zajmujemy się także organizacją wyjazdów naukowych i integracyjnych oraz innymi działaniami służącymi rozwojowi naukowemu Studentów będących członkami Koła Naukowego Prawa Cywilnego!

Opiekun: dr Piotr Lewandowski

Prezes: Roksana Rybakowska

Wiceprezes: Aleksandra Mikołajczyk

Sekretarz: Kacper Jaszka

title=