Koło Naukowe Princeps

Koło Naukowe „Princeps” tworzy grupa pasjonatów, studentów Wydziału Zarządzania Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni. Celem koła jest szerzenie wiedzy na temat nowoczesnych metod zarządzania, rozwoju kompetencji menedżerskich oraz propagowanie dobrych praktyk wynikających z połączenia rozwoju, nauki działania. Aktywnie uczymy się zarządzania poprzez organizowanie wydarzeń na uczelni, współpracę z Parlamentem Studenckim oraz współdziałanie z pozostałymi kołami i organizacjami. Wiedzę teoretyczną poszerzamy przygotowując i biorąc udział w konferencjach naukowych. Opracowaliśmy i prowadzimy autorski program „Spotkanie przy kawie”, na które zapraszamy pracowników Uczelni oraz przedstawicieli świata biznesu, którzy w swobodnej atmosferze dzielą się swoją wiedzą i doświadczeniem. Mając świadomość, jak ważna jest rola promocji w działaniach sprzedażowych chętnie włączamy się w działania marketingowe uczelni. O rozwój dbamy też uczestnicząc w wydarzeniach kulturalnych i akcjach społecznych na rzecz potrzebujących.

Nasze aktywności:

  • Udział w Festiwalu Kół Naukowych ScienceCom w Centrum Nauki Experyment w Gdyni
  • Przygotowanie Międzyuczelnianej Studenckiej Konferencji Naukowej
  • Realizacja kolejnych Spotkań przy kawie
  • Warsztaty z zakresu rozwoju osobistego i zawodowego dla członków koła
  • Aktywne budowanie społeczności WSAiB

W roku akademickim 2020/2021 przedstawiciele koła: Dominika Brzostek, Aleksander Grzela, Jadwiga Kobielska, Kamila Labuda, Klaudia Olszewska i Michał Studniarz otrzymali, z rąk Pani Dziekan dr Marioli Łuczak wyróżnienie za aktywną pracę na rzecz społeczności Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni.

Opiekunem koła jest: mgr Anna Kunicka

Działania koła prezentujemy na FB: https://www.facebook.com/Ko%C5%82o-Naukowe-Princeps-100580508910238

Kontakt: knprinceps@wsaib.pl

title=