Koło Naukowe Studencki Klaster Morski i Kosmiczny

Ideą studentów zrzeszonych w Studenckim Klastrze Morskim i Kosmicznym jest aktywne uczestniczenie w działaniach związanych z szeroko rozumianą tematyką technologii kosmicznych, które zaczynają odgrywać coraz większą rolę społeczno-gospodarczą w sektorze morskim (i nie tylko). Klaster umożliwia studentom rozwój, zarówno naukowy - poprzez interdyscyplinarność tematyki, jak i praktycznego podniesienia swoich kompetencji.
Studenci zrzeszani w klastrze uczestniczą oraz organizują projekty, konferencje i działania naukowe pod egidą Bałtyckiego Klastra Morskiego i Kosmicznego (BSSC).

Zagadnienia tematyczne SKMiK:
- wykorzystanie technologii kosmicznych na Morzu Bałtyckim;
- ocena ryzyka związane z eksploracją i eksploatacją morza i kosmosu;
- wykorzystaniu technologii satelitarnych w bezpieczeństwie morskim oraz badaniach oceanów i mórz;
- badania nad ideą autonomicznych (opartych na sztucznej inteligencji - SI) portów;
- promocja osiągnięć naukowych w przemyśle i usługach morskich oraz kosmicznych i transfer wiedzy.

 

Opiekun: prof. Zdzisław Brodecki

Prezes: Julia Licbarska

Wiceprezes: Wiktoria Szczukowska

Sekretarz: Oleksandra Fedoruk

title=