Praktyki i staże zagraniczne

Kto może wziąć udział?

W ramach Erasmusa można wyjeżdżać na praktyki zawodowe do zagranicznych przedsiębiorstw i organizacji.

Wyjeżdżać można w okresie wakacyjnym, między semestrem letnim a zimowym.

 • długość wyjazdu: 3 miesiące
 • w okresie od czerwca do października

Wyjeżdżać mogą:

 • studenci 2 roku studiów lic. oraz 1 roku studiów mgr,
 • studenci 3 roku studiów lic. oraz 2 roku studiów mgr – jeśli w okresie wyjazdu mają wciąż status studenta (egzamin dyplomowy zaplanowany jest po powrocie)

Zasady odbywania praktyk zagranicznych reguluje:

pdfRegulamin praktyk zagranicznych do pobrania

Dokąd można wyjechać?

Wysokość grantu jest zależna od kraju, do którego jedzie się na wymianę. Można ich szukać poprzez np. kontakty osobiste, rodzinne, nawiązane w wyniku wcześniejszej pracy za granicą, poprzez miejsce pracy studenta (na przykład gdy student pracuje w firmie międzynarodowej w Polsce lub polskiej, posiadającej oddziały za granicą), lub innymi drogami.

 • można wyjeżdżać do krajów UE oraz stowarzyszonych, biorących udział w programie Erasmus+
 • Instytucją przyjmującą może być przedsiębiorstwo, ale również instytucja publiczna lub organizacja pozarządowa

Stypendia

Każdy wyjeżdżający ma prawo do dofinansowania praktyki.

Wysokość grantu jest zależna od kraju, do którego jedzie się na wymianę. Stawki stypendialne obowiązujące w roku 2022/2023 przedstawione w tabeli poniżej zostały ustalone przez Narodową Agencję Programu ERASMUS+ w oparciu o wytyczne KE i w porozumieniu z władzą krajową właściwą do spraw szkolnictwa wyższego.

 • Grupa 1: 700 EUR mies. – Dania, Finlandia, Irlandia, Islandia, Lichtenstein, Luksemburg, Norwegia, Szwecja
 • Grupa 2: 650 EUR mies. – Austria, Belgia, Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania, Malta, Niderlandy, Niemcy Portugalia, Włochy
 • Grupa 3: 600 EUR mies. – Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Litwa, Łotwa, Republika Macedonii Północnej, Rumunia, Serbia, Słowacja, Słowenia, Turcja, Węgry

Firma przyjmująca może dodatkowo wynagradzać studenta – otrzymywanie stypendium tego nie blokuje.

Harmonogram

Składanie aplikacji

Rekrutacja podzielona jest na dwa okresy odpowiadające semestrom: zimowemu i letniemu. Aplikacje można składać w Biurze Współpracy Zagranicznej przez cały rok. Biuro znajduje się na parterze, w pokoju nr -3.

Podpisanie umowy i wypłata stypendium

Podpisanie umowy i Training Agreements oraz wypłata stypendium odbywają się przed wyjazdem.

co? gdzie? kiedy?

 • ostateczny termin składania wniosków

  15maja
 • test / rozmowa kwalifikacyjna z języka obcego (jeśli nie ma certyfikatu)

  22maja

Dokumenty wymagane przy rekrutacji, podobnie, jak przy wyjeździe na studia:

Formularz Aplikacyjny Erasmus Praktyki należy go przesłać mailem do Koordynatora Erasmusa oraz złożyć w formie papierowej (obowiązkowo)

docFormularz aplikacyjny na praktyki - PL

docFormularz aplikacyjny na praktyki - ENG

pdfInternship_Evaluation.pdf

pdfKarta studenta Erasmusa+

pdfInformator dla studentów

Prezentacja ze spotkania informacyjnego

pptERASMUS & POWER - prezentacja

 • wykaz ocen z dotychczasowego toku studiów wraz ze średnią ocen – z Dziekanatu, (obowiązkowo)
 • jeśli to możliwe, deklaracja od firmy przyjmującej, o gotowości do przyjęcia studenta w wymienionym okresie (w języku angielskim lub polskim)
 • certyfikaty znajomości języka obcego, zaświadczenia ukończenia kursów, pisemna opinia od lektora itp. (opcjonalnie)
 • rekomendacje od wykładowców WSAiB lub innych osób (opcjonalnie)

Od decyzji do powrotu – wyjazd krok po kroku

etap 1 - rekrutacja

 • znajdź firmę lub instytucję zagraniczną, która będzie chciała przyjąć Cię na praktykę
 • złóż wymagane dokumenty do Koordynatora Erasmusa
 • przygotuj się do rozmowy kwalifikacyjnej ze znajomości języka, która odbędzie się przed Komisją Stypendialną; wymagana jest znajomość języka potrzebna do danej pracy, zatem często niższa, niż przy wyjeździe na studia
 • Komisja Stypendialna na podstawie aplikacji i oceny znajomości języka kwalifikuje do dofinansowania praktyki. Niektórym studentom stawia dodatkowe warunki do spełnienia; może odmówić przyznania dofinansowania, jeśli uzna, że miejsce i charakter praktyki nie są w żaden sposób związane ze studiami i nie przyczynią się do rozwoju studenta

etap 2 - jesteś zakwalifikowany/a

 • uczelnia nawiązuje kontakt z firmą przyjmującą, uzgadniany jest termin i warunki praktyki. Firma przyjmująca wyznacza osobę kontaktową (opiekuna praktyki)
 • WSAiB ostatecznie określa wysokość stypendiów
 • podpisywane jest Porozumienie o programie praktyki (Training Agreement) między WSAiB, firmą i studentem, oraz umowa między Tobą a WSAiB
 • jeśli otrzymałeś od Komisji dodatkowe warunki, np. osiągnąć odpowiednią średnią, poprawić znajomość języka – musisz je spełnić przed wyjazdem
 • przygotowujesz wyjazd, transport, zakwaterowanie, ubezpieczenie itp.

etap 3 - po powrocie

 • od firmy otrzymujesz Zaświadczenie o zrealizowaniu założeń programowych praktyki z jej oceną wystawioną przez opiekuna praktyki w firmie przyjmującej; to JEDYNY DOKUMENT, jaki pozwoli Ci rozliczyć wyjazd – bez niego będziesz musiał/a zwracać dofinansowanie!
 • wypełniasz "Sprawozdanie studenta z przebiegu praktyki"

 

Wyszukiwarki praktyk:

Europe - (main search engine) ERASMUS INTERN
Europe - Erasmusu

Skontaktuj się z nami

Biuro Współpracy Zagranicznej

godziny pracy

pon. - pt. 8:00 - 16:00

parter, p. -3

Michał Ceterski

Michał Ceterski
Pracownik Biura Współpracy Zagranicznej i Rekrutacji / International Office

tel. 58 660 74 49, +48 505 050 190

e-mail international@wsaib.pl