Studia za granicą

Drodzy studenci,

Aplikowanie na wyjazd w ramach programu Erasmus+ jest ponownie możliwe.

Poniżej, zapraszamy do zapoznania się z procesem rekrutacji krok po kroku.

Krok 1. Wybierz Uczelnię z listy Uczelni partnerskich

Zobacz mapę Uczelni partnerskich - https://linkd.pl/pzaem

Krok 2. Złóż komplet dokumentów w Biurze Współpracy Zagranicznej (pok. -3)

 • formularz aplikacyjny (do pobrania poniżej)
 • wykaz ocen z dotychczasowego toku studiów wraz ze średnią ocen (do pobrania w Dziekanacie)
 • certyfikaty znajomości języka obcego, zaświadczenia ukończenia kursów, zaświadczenie o podjęciu studiów w języku obcym, zaświadczenie z Centrum Języków Obcych WSAiB (nieobowiązkowo)
 • rekomendacje od wykładowców, pracowników WSAiB lub innych osób (nieobowiązkowo)
 • zgoda Dziekana (jeśli wyjazd takiej wymaga)

Dokumenty zależy wysłać pocztą tradycyjną na adres Uczelni:

Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
ul. Kielecka 7,
81-303 Gdynia
Biuro Współpracy Zagranicznej

Krok 3. Rozmowa kwalifikacyjna z lektorem języka angielskiego

Studenci posiadający certyfikat znajomość języka angielskiego na poziomie B2 i wyżej są zwolnieni z rozmowy kwalifikacyjnej.

Krok 4. Poczekaj na decyzje komisji

Decyzja jest przekazywana drogą mailową.

ODPOWIEDZI NA NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA:

Jaki jest termin rekrutacji?

16 marca mija termin składania aplikacji.

Kto może wziąć udział?

Z programu skorzystać mogą studenci studiów stacjonarnych, niestacjonarnych oraz online wszystkich kierunków. Studentów studiów niestacjonarnych oraz online prosimy pamiętać, iż studia za granicą będą się odbywały w trybie stacjonarnym.

Jedyne ograniczenie stanowi rok studiów. Możliwość wyjazdu określa zestawienie:

  SEMESTR ZA ZGODĄ DZIEKANA
jednolite mgr  semestr 3 - 8  semestr 9 / wyjazd całoroczny
licencjackie  semestr 3 - 5  wyjazd całoroczny
magisterskie  semestr 3  semestr 2 / wyjazd całoroczny

Podstawowa długość wyjazdu to 1 semestr. W przypadku aplikowania o wyjazd na 2 semestry / rok akademicki, wymagana jest zgoda Dziekana odpowiedniego Wydziału.

Podstawowe kryteria oceny przez Komisję Stypendialną:
a) obowiązkowe:

 • średnia ocen z dotychczasowego toku studiów – min. 4,20
 • znajomość języka obcego na poziomie umożliwiającym studia za granicą
 • wypełnianie obowiązków wobec uczelni i rozliczona sesja poprzedzająca rekrutację

b) pożądane:

 • aktywność na rzecz społeczności studenckiej lub aktywność społeczna
 • zaliczone przedmioty prowadzone w języku obcym
 • pomoc w organizacji współpracy zagranicznej, np. pełnienie funkcji mentora dla studentów z zagranicy

Komisja kwalifikuje bezwarunkowo lub warunkowo i tworzy listę główną oraz listę rezerwową.

Stawki jakie obowiązują w poszczególnych krajach dla studentów wyjeżdżających na studia.

 • Grupa 1: 500 EUR mies. – Austria, Dania, Finlandia, Francja, Irlandia, Lichtenstein, Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania, Włochy
 • Grupa 2: 450 EUR mies. – Belgia, Chorwacja, Cypr, Czechy, Grecja, Hiszpania, Holandia, Islandia, Luksemburg, Niemcy, Portugalia, Słowenia, Turcja
 • Grupa 3: 400 EUR mies. – Bułgaria, Estonia, FYROM (Była Jugosłowiańska Republika Macedonii), Litwa, Łotwa, Malta, Rumunia, Słowacja, Węgry

W przypadku dodatkowych pytań zapraszamy do kontaktu pod adresem mailowym international@wsaib.pl bądź pod numerem 58 660 74 49.

 

Dokumenty do pobrania

Formularz danych bankowych

Learning Agreement

ERASMUS & POWER - prezentacja

Prezentacja ze spotkania informacyjnego

Karta studenta Erasmusa+

Informator dla studentów

Regulamin studiow zagranicznych (SMS)

Zasady kwalifikacji na studia (SMS)

Zasady przyznawania stypendium studia (SMS) i praktyki (SMP)

Aplikacja Erasmus - studia 2019/2020

Podanie o przyznanie ulgi w czesnym