Erasmus+ dla wykładowców

Wyjazdy w ramach programu Erasmus+

Program Erasmus+ to nie tylko wymiana studentów, ale również wykładowców. WSAiB regularnie wysyła własnych wykładowców na wykłady gościnne oraz zaprasza wykładowców z zagranicy.

W ramach Erasmusa wykładowcy mogą skorzystać z dwu form wyjazdów

 • wyjazdy w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych – do uczelni partnerskich
 • wyjazdy szkoleniowe – w celu doskonalenia umiejętności i kwalifikacji, wymiany doświadczeń, poszerzania wiedzy w danej dziedzinie – do uczelni, firm i innych podmiotów

 

erasmus dla wykładowcow

 

Jesteśmy otwarci na wszelkie pomysły i propozycje dotyczące współpracy międzynarodowej

 • wymiana wykładowców i studentów
 • projekty wymiany międzynarodowej
 • wykłady gościnne
 • międzynarodowe projekty i programy badawcze
 • szkolenia zawodowe i praktyki
 • konferencje i publikacje międzynarodowe

Wykładowcy mogą liczyć na pomoc w następujących działaniach

 • wyjazdy na wykłady gościnne do uczelni partnerskich, w ramach Erasmusa lub poza nim
 • poszukiwanie w uczelniach partnerskich wykładowców zajmujących się podobną tematyką
 • przekazywanie z i do uczelni partnerskich informacji o konferencjach, publikacjach, projektach naukowych
 • poszukiwanie możliwości zrealizowania i dofinansowania projektów edukacyjnych i naukowych w ramach programów UE

Podstawowe zasady

 • wyjazd na wykłady w ramach Erasmusa jest możliwy do uczelni, z którą mamy podpisaną umowę
 • celem takiego wyjazdu może być przeprowadzenie wykładów, warsztatów, seminariów, konsultacji lub innej formy zajęć dydaktycznych
 • do wyjazdu szkoleniowego nie jest potrzebna wcześniejsza umowa WSAiB z partnerem
 • celem takiego wyjazdu może być podnoszenie kompetencji wykładowcy poprzez udział w szkoleniach, konferencjach, kursach, praktykach lub innych formach organizowanych przez partnerską uczelnię, firmę lub instytucję
 • wyjazd jest dofinansowany z Erasmusa oraz przez WSAiB
 • podstawą rozliczenia wyjazdu jest umowa między wykładowcą a WSAiB,potwierdzenie odbycia zajęć z uczelni partnerskiej lub zrealizowania programu wyjazdu, oraz sprawozdanie złożone przez wykładowcę

Wysokość grantu jest zależna od kraju, do którego wyjeżdża się na wymianę. Dzienna stawka stypendium w euro przy wyjazdach trwających nie dłużej niż 14 dni

 • Grupa 1: 180 EUR mies. – Dania, Finlandia, Irlandia, Islandia, Lichtenstein, Luksemburg, Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania
 • Grupa 2: 160 EUR mies. – Austria, Belgia, Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Malta, Niemcy, Portugalia. Włochy
 • Grupa 3: 140 EUR mies. – Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Macedonia Północna, Litwa, Łotwa, Rumunia, Serbia, Słowacja, Słowenia, Turcja, Węgry, Polska

Dzienna stawka stypendium w euro przy wyjazdach przekraczających 14 dni*

 • Grupa 1: 126 EUR mies. – Dania, Finlandia, Irlandia, Islandia, Lichtenstein, Luksemburg, Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania
 • Grupa 2: 112 EUR mies. – Austria, Belgia, Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Malta, Niemcy, Portugalia. Włochy
 • Grupa 3: 98 EUR mies. – Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Macedonia Północna, Litwa, Łotwa, Rumunia, Serbia, Słowacja, Słowenia, Turcja, Węgry, Polska

*W przypadku pobytów przekraczających 14 dni, wypłacona stawka dzienna wynosi 70% stawki dziennej wypłaconej na pobyt do 14 dni.

Współpraca z innymi Uczelniami

Z przyjemnością nawiążemy nowe kontakty z uczelniami, instytucjami edukacyjnymi i partnerami biznesowymi.

Zapraszamy wszystkich wykładowców, pracowników naukowych i studentów, którzy poszukują partnerów do projektów badawczych jak również możliwości poprowadzenia wykładów w Polsce. Naszym celem jest promocja wymian zagranicznych i zagwarantowanie międzynarodowego wymiaru naszych studiów.

Więcej informacji o wyjazdach w ramach Erasmusa można znaleźć na stronach Narodowej Agencji Erasmusa oraz u Uczelnianego Koordynatora Erasmusa:

tel. 58 660 74 49
e-mail. international@wsaib.pl

pdfZasady kwalifikacji pracowników administracyjnych STT

pdfZasady kwalifikacji pracownikow akademickich STA

pdfWNIOSEK O DOFINANSOWANIE WYJAZDU STA (wykładowcy)

pdfWNIOSEK O DOFINANSOWANIE WYJAZDU STT (pracownicy)

pdfConfirmation for Erasmus STA (wykładowcy)

pdfConfirmation for Erasmus STT (pracownicy)

docxLearning Agreement / Porozumienie o programie nauczania STA

docxLearning Agreement / Porozumienie o programie szkolenia STT

 

Skontaktuj się z nami

Biuro Współpracy Zagranicznej

godziny pracy

pon. - pt. 8:00 - 16:00

parter, p. -3

Michał Ceterski

Michał Ceterski
Pracownik Biura Współpracy Zagranicznej i Rekrutacji / International Office

tel. 58 660 74 49, +48 505 050 190

e-mail international@wsaib.pl