Zasady rekrutacji dla obcokrajowców

Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni oferuje studia w międzynarodowym środowisku, które są prowadzone w języku polskim i angielskim. Oferta skierowana jest dla obcokrajowców pragnących podjąć naukę w Gdyni. WSAiB zaprasza na studia licencjackie oraz magisterskie w języku angielskim na kierunkach Management/International Business i Global Logistics.

Wykaz wymaganych dokumentów


STUDIA I STOPNIA ORAZ JEDNOLITE MAGISTERSKIE

 • Wniosek o przyjęcie na studia wraz z ankietą osobową wypełniony przez kandydata
 • 1 zdjęcie kolorowe (3,5x4,5 cm)
 • Paszport (do wglądu)
 • Kserokopia wizy lub innego dokumentu upoważniającego do pobytu Polsce
 • Kserokopia świadectwa ukończenia szkoły średniej wraz z załącznikiem (atestat i dodatek do atestatu)
 • Kserokopia Apostille do dokumentów o uzyskaniu wykształcenia średniego
 • Kserokopia tłumaczeń wszystkich dokumentów na język polski (tłumaczenie musi być wykonane przez tłumacza przysięgłego)
 • Certyfikat znajomości języka polskiego/angielskiego na poziomie min. B1 (możesz również podejść do egzaminu na naszej Uczelni)
 • Potwierdzenie opłaty wpisowej - 100 euro (kandydaci pochodzący z UE i Partnerstwa Wschodniego) / 200 euro (kandydaci spoza UE i Partnerstwa Wschodniego)

 

STUDIA II STOPNIA

 • Wniosek o przyjęcie na studia wraz z ankietą osobową wypełniony przez kandydata
 • 1 zdjęcie kolorowe (3,5x4,5 cm)
 • Paszport (do wglądu)
 • Kserokopia wizy lub innego dokumentu upoważniającego do pobytu
 • Kserokopia świadectwa ukończenia szkoły średniej wraz z załącznikiem (atestat i dodatek do atestatu)
 • Kserokopia dyplomu ukończenia studiów I stopnia oraz suplementu
 • Kserokopia Apostille do dokumentów o uzyskaniu wykształcenia wyższego (jeżeli dyplom nie został uzyskany w Polsce)
 • Kserokopia tłumaczeń wszystkich dokumentów na język polski (tłumaczenie musi być wykonane przez tłumacza przysięgłego)
 • Certyfikat znajomości języka polskiego/angielskiego na poziomie min. B1 (możesz również podejść do egzaminu na naszej Uczelni)
 • Potwierdzenie opłaty wpisowej - 100 euro (kandydaci pochodzący z UE i Partnerstwa Wschodniego) / 200 euro (kandydaci spoza UE i Partnerstwa Wschodniego)

 

Studenci z zagranicy w WSAiB

Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni z radością gości studentów z Unii Europejskiej oraz krajów sąsiedzkich. W naszej uczelni studiują młodzi ludzie m.in. z Niemiec, Hiszpanii, Rumunii, Słowacji, Turcji, Ukrainy i Rosji oraz Meksyku, Iranu, Indii i Bahrajnu.

Studenci obcokrajowcy aktywnie angażują się w życie uczelni, biorąc udział w różnych wydarzeniach. Często sami wychodzą z inicjatywą, proponując różne formy aktywności, są cenionymi członkami społeczności studenckiej. Obcokrajowcy chętnie uczestniczą w stażach zawodowych oferowanych im przez Akademickie Biuro Karier, poznając polski rynek pracy i zdobywając doświadczenie zawodowe.

 

Wpisowe dla obcokrajowców

 • dla studentów z UE, Partnerstwa Wschodniego i Rosji 100 EURO
 • dla studentów z poza UE, Partnerstwa Wschodniego i Rosji 200 EURO

 

Dane do przelewu
Santander Bank Polska S.A
Al.Jana Pawła II 17
00-854 Warszawa
SWIFT: WBKPPLPP
IBAN: PL37 1090 1102 0000 0001 5094 4532

Sprawdź ceny studiów

 

 
 
 

Skontaktuj się z nami

Biuro Współpracy Zagranicznej

godziny pracy

pon. - pt. 8:00 - 16:00

parter, p. -3

Michał Ceterski

Michał Ceterski
Pracownik Biura Współpracy Zagranicznej i Rekrutacji / International Office

tel. 58 660 74 49, +48 505 050 190

e-mail international@wsaib.pl