Wzory podań

Pliki do pobrania

Wniosek o wydanie dyplomu w języku angielskim

Wniosek o zaliczenie praktyki studenckiej na podstawie doświadczenia zawodowego - Lębork

Wniosek o suplement w języku angielskim

Wniosek o zaliczenie praktyki studenckiej na podstawie doświadczenia zawodowego

Podanie o wpis na wyższy semestr

Odwołanie od decyzji o skreśleniu z listy studentów

(należy złożyć do 14 dni od otrzymania decyzji o skreśleniu)

Oświadczenie o rezygnacji ze studiów

Podanie o indywidualną organizację studiów

Podanie o wyrażenie zgody na powtarzanie semestru

Podanie o możliwość powtarzania seminarium

Podanie o przedłużenie sesji egzaminacyjnej

Podanie o urlop

Podanie o wpis warunkowy

Podanie o wznowienie studiów

(należy złożyć po 14 dniach od decyzji o skreśleniu)

Podanie ogólne (uniwersalne)

Wniosek o dopuszczenie do egzaminu komisyjnego

Podanie o powtarzanie seminarium

Filia w Lęborku

Odwołanie od decyzji o skreśleniu

(składa się w ciągu 14 dni od otrzymania decyzji o skreśleniu)

Filia w Lęborku

Podanie o Indywidualną Organizację Studiów

Filia w Lęborku

Podanie ogólne

Filia w Lęborku

Podanie o przedłużenie sesji egzaminacyjnej

Filia w Lęborku

Podanie o udostępnienie danych do pracy licencjackiej

Filia w Lęborku

Podanie o urlop

Filia w Lęborku

Podanie o wpis warunkowy

Filia w Lęborku

Podanie o wznowienie studiów

(składa się, jeśli upłynęło 14 dni od otrzymania decyzji o skreśleniu)

Filia w Lęborku

Wniosek o dopuszczenie do egzaminu komisyjnego

Filia w Lęborku

Wniosek o dyplom w języku angielskim

Filia w Lęborku

Wniosek o suplement w języku angielskim

Filia w Lęborku