Koło Naukowe Prawa Międzynarodowego Publicznego i Praw Człowieka Równik

Koło Naukowe Prawa Międzynarodowego Publicznego i Praw Człowieka ,,Równik” powstało w 2022 roku. Celem Koła jest m.in. promowanie świadomości i poszanowania praw człowieka wśród młodzieży, prowadzenie badań nad prawem międzynarodowym publicznym, organizacja wydarzeń edukacyjnych i naukowych, uczestnictwo w konferencjach naukowych, współpraca z organizacjami międzynarodowymi i organizacjami pozarządowymi oraz działalność społeczna i edukacyjna.

Głównym założeniem Koła jest promowanie rozwoju naukowego studentów, realizowanego poprzez ich wspólną pracę badawczą. Efektem współpracy członków Koła są prelekcje na konferencjach naukowych i praca nad artykułami naukowymi.

W 2023 roku Koło zorganizowało sympozjum naukowe pt. ,,Aspekty międzynarodowe w pytaniach i odpowiedziach”, które cieszyło się szerokim zainteresowaniem wśród uczniów szkół ponadpodstawowych. Organizacji wydarzenia przyświecał cel wyjaśnienia młodzieży podstawowych zagadnień z zakresu problematyki prawa międzynarodowego publicznego i praw człowieka.

Prelekcje:

Zarząd Koła:
Prezes: Martyna Serafińska
Wiceprezes: Aleksandra Lewandowska
Sekretarz: Wiktoria Mazura
Kontakt: kolonaukowerownik@student.wsaib.pl, e.brzozowa@kadra.wsaib.pl