Praktyki – kierunek Bezpieczeństwo Wewnętrzne

Praktykę należy realizować zgodnie z programem praktyk określonych w Regulaminie studenckich praktyk zawodowych na Wydziale Prawa i Administracji oraz na Wydziale Zarządzania i Bezpieczeństwa Filii w Lęborku oraz w harmonogramie realizacji programu studiów.

Dla studentów studiów I stopnia, którzy rozpoczęli naukę od roku akademickiego 2019/2020 lub od następnego wymiar praktyki wynosi 6 miesięcy (960 godzin lekcyjnych / 720 godzin zegarowych), a dla studentów studiów II stopnia 3 miesiące (480 godzin lekcyjnych / 360 godzin zegarowych).

Miejsce praktyk – wykaz firm i instytucji współpracujących z WSAiB z zakresu praktyk na kierunku Bezpieczeństwo Wewnętrzne

Gdynia: ppłk rez. dr Wojciech Mendel
E. w.mendel@kadra.wsaib.pl

Lębork: mgr Aleksandra Studzińska
E. a.studzinska@kadra.wsaib.pl