Praktyki – kierunek Prawo

Praktykę należy realizować zgodnie z programem praktyk określonych w Regulaminie studenckich praktyk zawodowych na Wydziale Prawa i Administracji oraz w harmonogramie realizacji programu studiów.

Dla studentów jednolitych studiów magisterskich, którzy rozpoczęli naukę od roku akademickiego 2018/2019 wymiar praktyk wynosi 3 miesiące (480 godzin), z tego 240 godzin przeznaczone jest na praktykę sądową, a 240 godzin na praktykę prokuratorską lub kancelaryjną (w szczególności w kancelariach radcowskich, adwokackich, notarialnych, komorniczych).

Dla studentów jednolitych studiów magisterskich, którzy rozpoczęli naukę od roku akademickiego 2019/2020 lub od następnego wymiar praktyki wynosi 6 miesięcy (960 godzin lekcyjnych / 720 godzin zegarowych), z tego 480 godzin lekcyjnych / 360 godzin zegarowych przeznaczone jest na praktykę sądową, a 480 godzin lekcyjnych / 360 godzin zegaeowych na praktykę prokuratorską lub kancelaryjną (w szczególności w kancelariach radcowskich, adwokackich, notarialnych, komorniczych).

Miejsce praktyk – wykaz firm i instytucji współpracujących z WSAiB z zakresu praktyk na kierunku Prawo:

Sądy, które mają podpisaną umowę o praktyki studenckie, i w których nasi studenci – po doniesieniu wszelkich niezbędnych dokumentów – mogą aplikować o praktyki studenckie, to:

 • Sąd Rejonowy w Sopocie
 • Sąd Okręgowy w Gdańsku
 • Sąd Rejonowy w Gdyni
 • Sąd Rejonowy w Kartuzach
 • Sąd Rejonowy w Wejherowie
 • Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku
 • Wojskowy Sąd Garnizonowy w Gdyni
 • Sąd Rejonowy w Chojnicach
 • Sąd Rejonowy w Lęborku
 • Sąd Rejonowy w Olsztynie
 • Sąd Rejonowy w Kościerzynie
 • Sąd Rejonowy w Będzinie
 • Sąd Rejonowy w Kartuzach
 • Sąd Rejonowy w Słupsku
 • Sąd Rejonowy w Zduńskiej Woli
 • Sąd Rejonowy w Olecku.

Nasi studenci odbywali również praktyki w następujących sądach:

 • Sąd Rejonowy w Brodnicy
 • Sąd Rejonowy w Mrągowie
 • Sąd Rejonowy w Kwidzynie
 • Sąd Okręgowy w Płocku
 • Sąd Rejonowy w Stargardzie
 • Sąd Rejonowy w Bydgoszczy

mgr Tomasz Wach
E. t.wach@kadra.wsaib.pl