Praktyki – kierunek Zarządzanie / Management

Praktykę należy realizować zgodnie z programem praktyk określonych w Regulaminie studenckich praktyk zawodowych na Wydziale Zarządzania oraz na Wydziale Zarządzania i Bezpieczeństwa Filii w Lęborku oraz w harmonogramie realizacji programu studiów.

Dla studentów studiów I stopnia, którzy rozpoczęli naukę od roku akademickiego 2019/2020 lub od następnego wymiar praktyki wynosi 6 miesięcy (960 godzin lekcyjnych / 720 godzin zegarowych), a dla studentów studiów II stopnia 3 miesiące (480 godzin lekcyjnych / 360 godzin zegarowych).

Miejsce praktyk – wykaz firm i instytucji współpracujących z WSAiB z zakresu praktyk na kierunku Zarządzanie/Management

dr Maria Selwent
E. m.selwent@kadra.wsaib.pl