Zasady rekrutacji dla obcokrajowców

Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni oferuje studia w międzynarodowym środowisku, które są prowadzone w języku polskim i angielskim. Oferta skierowana jest dla obcokrajowców pragnących podjąć naukę w Gdyni. WSAiB zaprasza na studia licencjackie oraz magisterskie w języku angielskim na kierunkach Management/International Business i Global Logistics.

Wykaz niezbędnych dokumentów do zakwalifikowania na studia:

Po przyjeździe do Uczelni należy okazać oryginały wyżej wymienionych dokumentów. Kontrakt może zostać spisany podczas tej wizyty bądź wysłany wcześniej.

Po przesłaniu i weryfikacji wyżej wymienionych dokumentów, oraz dokonaniu przelewu opłaty wpisowej, podpisaniu kontraktu i opłacenia pierwszego semestru studiów, Uczelnia może wystawić zaświadczenie kandydata na studia. W przypadku studiów stacjonarnych możliwe jest wystawienie zaświadczenia wizowego, jeśli takowe będzie niezbędne.

Proszę odnotować, że kandydat otrzymuje status studenta dopiero po dopełnieniu wszystkich formalności i przybyciu na Uczelnię na rozpoczęcie roku akademickiego. Uczelnia nie ma możliwości przekazania kandydatowi legitymacji studenckiej przed rozpoczęciem roku akademickiego i uzyskaniu przez kandydata statusu studenta.

Kierunki zostaną uruchomione jeśli do grupy zapisze się minimum 40 osób, a specjalność studiów jeśli wybierze ją minimum 20 osób.

Studenci z zagranicy w WSAiB

Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni z radością gości studentów z Unii Europejskiej oraz krajów sąsiedzkich. W naszej uczelni studiują młodzi ludzie m.in. z Niemiec, Hiszpanii, Rumunii, Słowacji, Turcji, Ukrainy i Rosji oraz Meksyku, Iranu, Indii i Bahrajnu.

Studenci obcokrajowcy aktywnie angażują się w życie uczelni, biorąc udział w różnych wydarzeniach. Często sami wychodzą z inicjatywą, proponując różne formy aktywności, są cenionymi członkami społeczności studenckiej. Obcokrajowcy chętnie uczestniczą w stażach zawodowych oferowanych im przez Akademickie Biuro Karier, poznając polski rynek pracy i zdobywając doświadczenie zawodowe.

Wpisowe dla obcokrajowców

Dane do przelewu
Santander Bank Polska S.A
Al.Jana Pawła II 17
00-854 Warszawa
SWIFT: WBKPPLPP
IBAN: PL37 1090 1102 0000 0001 5094 4532

Sprawdź ceny studiów