Konferencja dla dyrektorów

Uczelnia im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni od 2008 roku organizuje coroczne spotkania dla dyrektorów szkół średnich. Ich celem jest jest integracja środowiska specjalistów zarządzających placówkami oświatowymi w województwie pomorskim.

Spotkania są doskonałą okazją do wymiany doświadczeń, rozmów o problemach i sukcesach polskiego szkolnictwa, stanowią także przyczynek do debaty na temat przyszłości edukacji i nowoczesnych form nauczania.