VII Edycja Szkoły Legii Akademickiej – Moduł Podoficerski 2023/24

Zapraszamy wszystkich chętnych studentów, którzy spełniają następujące wymagania do składania wniosków w sprawie przystąpienia do VII edycji Legii Akademickiej.

Wymagania:

• status studenta lub absolwenta*,

• obywatelstwo polskie,

• niekaralność,

• status szeregowego rezerwy (po przeszkoleniu podstawowym).

* absolwent- osoba która przystąpiła do programu Legia Akademicka jako student i kontynuuje szkolenie w SLA po ukończeniu studiów.

Wnioski w sprawie przystąpienia do VII edycji Legii Akademickiej (część teoretyczna – kurs podoficerski) złożyć można w Dziekanacie WSAiB w Gdyni.

Termin składania wniosków: 31 grudzień 2023


Dla studentów nie posiadających wojskowego przeszkolenia podstawowego fragment przedmiotowego pisma:
„Jednocześnie zapraszamy serdecznie do kontaktów z Wojskowym Centrum Rekrutacji w Gdyni studentów zainteresowanych projektem Legii Akademickiej, którzy wcześniej nie pełnili służby wojskowej i nie składali przysięgi wojskowej, a w przyszłości wyrażają chęć uczestnictwa ww. projekcie.”

Poniżej wniosek do pobrania:

VII-LA-przystapienie-wniosekPobierz