24.03.2009

Wizytacja PKA

W dniu 23 maja br. odbędzie się w naszej Uczelni wizytacja Państwowej Komisji Akredytacyjnej na kierunku Zarządzanie.

Jest to kontrola planowana, znajdująca się w rocznym harmonogramie ocenianych kierunków studiów.  Poddawane są jej uczelnie publiczne i niepubliczne w Polsce.

Podstawowym celem Komisji jest wspomaganie polskich uczelni w budowaniu standardów edukacyjnych oraz doskonalenie jakości kształcenia. Więcej informacji o PKA na stronie www.pka.edu.pl