WSAIB organizatorem konferencji w Senacie RP

Pierwszy raz w swojej historii, 25 lutego br. Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E.Kwiatkowskiego w Gdyni była współorganizatorem Konferencji w polskim parlamencie. „90-lecie powrotu Polski nad Bałtyk” – taki był wiodący temat spotkania, w którym uczestniczyło ponad 150 osób reprezentujących różne środowiska związane z polskim morzem, gospodarką morską i rzeczną.

W konferencji wzięli udział senatorowie, posłowie, przedstawiciele ministerstw, urzędów państwowych, a przede wszystkim reprezentanci licznych organizacji pozarządowych, instytutów i uczelni zaangażowanych w sprawy morskie i wodne.

W toku obrad prowadzonych przez senatora Piotra Łukasza Andrzejewskiego podjęto uchwałę: 
Sygnatariusze Porozumienia „Wisła – Odra – Bałtyk”, członkowie Ligi Morskiej i Rzecznej oraz przedstawiciele organizacji pozarządowych zgromadzeni w Senacie RP w dniu 25 lutego 2010,
– w nawiązaniu do uchwały Sejmu Ustawodawczego z 10 lutego 1920 w sprawie powołania komisji ds. morskich,
– celem wypracowania wspólnego stanowiska adresowanego do władz stanowiących i wykonawczych szczebla regionalnego i krajowego oraz instytucji europejskich, postanawiają powołać pozarządową grupę konsultacyjną: KOMISJĘ MORSKĄ I RZECZNĄ organizacji pozarządowych, której zadaniem będzie przedstawianie i konsultowanie planów strategicznych i operacyjnych oraz formułowanie wniosków dla legislacji w sprawach morza, wód śródlądowych oraz polityki i gospodarki morskiej i wodnej.

Rok 2010 – 90lecia odzyskania przez Polskę dostępu do Bałtyku, został ustanowiony Światowym Rokiem Turystyki Wodnej oraz Rokiem Marynarza.
W roku 2010, gdy gospodarka morska i gospodarka rzeczna w Polsce są w potrzebie, należy podjąć zbiorowy społeczny wysiłek organizacyjny i przywrócić należne miejsce tym sektorom gospodarki. Oczekiwania są jednoznaczne. Należy odrobić wieloletnie zaniedbania oraz rozpocząć rozwój morskich i rzecznych sektorów gospodarki Polskiej, mających szansę stać się „kołami napędowymi” gospodarki w budowie nowoczesnej gospodarki, jak to było w okresie II Rzeczypospolitej Polskiej.

Pełniejsza relacja z Konferencji dr Piotra Dwojackiego na www.kwiatkowski.edu.pl
a także: 
http://www.mmtrojmiasto.pl
http://www.mmszczecin.pl

Współorganizatorami Konferencji byli: