• adres
    ul. Kielecka 7, Gdynia
  • tel
  • e-mail

Przetargi

W związku z prowadzonym postępowaniem przetargowym dla zadania pn "Remont pomieszczeń 2 i 3 piętra oraz klatki schodowej w budynku użyteczności publicznej Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu w Gdyni" zwracamy się z zaproszeniem o złożenie oferty w oparciu o załączniki dostępne na stronie internetowej www.wsaib.pl oraz wizję lokalną na terenie Uczelni.

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego przy ul. Kieleckiej 7 w Gdyni, pok. 304, w terminie do dnia 17.06.2016 do godz. 15:30. Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji.

zipZałączniki