WYBITNE OSOBISTOŚCI ŻYCIA GOSPODARCZEGO I POLITYCZNEGO GOSZCZĄ W WSAIB

13 i 14 kwietnia 2012 r. w Uczelni im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni odbyły się spotkania Prezydenta RP Aleksandra Kwaśniewskiego, ambasadora Jana Wojciecha Piekarskiego, prezesa Związku Banków Polskich Krzysztofa Pietraszkiewicza oraz Zbigniewa Niemczyckim znanego przedsiębiorcy ze studentami oraz wykładowcami WSAiB.

Pan Prezydent RP Aleksander Kwaśniewski uczestniczył w dwóch spotkaniach ze studentami, których tematem była sytuacja ludzi młodych w kontekście zmian dokonujących się w świecie, a także rola Polski w życiu politycznym i gospodarczym Europy. Spotkania, które odbywały się w Auli WSAiB, zgromadziły tłumy zainteresowanych. Studenci pytali Prezydenta Kwaśniewskiego o jego opinie na temat globalizacji, polityki rodzinnej państwa, szarej strefy, a także wysokości wieku emerytalnego.

W piątek 13 kwietnia z udziałem członków Międzyuczelnianej Rady Strategii odbyła się otwarta dyskusja panelowa pt. Edukacja w uczelniach europejskich – oczekiwania i praktyki”, w której udział wzięli wykładowcy i pracownicy WSAiB, studenci oraz dziennikarze.

Specjalnie dla studentów kierunków: Prawa, Administracji oraz Bezpieczeństwa Wewnętrznego Goście poprowadzili także wykłady i seminaria.

Tematy spotkań:

Rola dyplomacji w realizacji polityki zagranicznej państwa – Jan Wojciech Piekarski

Podstawowe reguły protokołu przydatne w biznesie – Jan Wojciech Piekarski

Protokół dyplomatyczny, a jakość życia publicznego w Polsce – Jan Wojciech Piekarski

Bezpieczeństwo w bankowości – Krzysztof Pietraszkiewicz

Bankowość w dobie kryzysu – Krzysztof Pietraszkiewicz

Przedsiębiorca w UE – szanse i zagrożenia – Zbigniew Niemczycki