dr Andrzej Gawliński

Jestem założycielem i dyrektorem Centrum Kryminalistyki i Medycyny Sądowej. Pełnię funkcję Wiceprzewodniczącego Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Suicydologicznego (PTS). Od października 2017 r. byłem zatrudniony jako adiunkt w Katedrze Kryminalistyki i Medycyny Sądowej na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (od 01.01.2020 r. w Katedrze Kryminologii i Kryminalistyki). Jestem opiekunem Koła Naukowego Suicydologii WPiA UWM. Należę do Polskiego Towarzystwa Kryminalistycznego (PTK).

Popularyzuję naukę. Przeprowadziłem kilkadziesiąt wykładów na uczelniach w kraju i za granicą. Wydałem kilka książek o seryjnych mordercach. Publikowałem m.in. na łamach Journal of Forensic and Legal Medicine. Zostałem nagrodzony w XVIII Edycji Konkursu im. Prof. Tadeusza Hanauska na Pracę Roku z kryminalistyki.

Moja problematyka badawcza skupia się m.in. wokół przestępczości związanej z samobójstwami, cybersuicydologii, problematyki maskowania i pozorowania śmierci oraz czynności sprawców zabójstw podejmowanych ze zwłokami w celu uniknięcia odpowiedzialności karnej.

Prowadzone zajęcia: suicydologia