Rekrutacja na studia wyższe

Trwa rekrutacja na studia wyższe na rok akademicki 2024/2025!

Sprawdź aktualną ofertę.

Nie czekaj! Już teraz zapisz się na studia – świadectwo lub dyplom doniesiesz później. Ostatecznym warunkiem przyjęcia na studia I stopnia jest dostarczenie świadectwa maturalnego, a na studia II stopnia dyplomu ukończenia studiów I stopnia. W Uczelni im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni nie obowiązują progi punktowe, liczy się natomiast kolejność zgłoszeń. Na każdym kierunku jest limit przyjęć.

Harmonogram: rekrutacja na studia wyższe

Ceny i zniżki

Dowiedz się, jakie opłaty obowiązują na studiach.

Sprawdź cennik studiów wyższych oraz obowiązujące zniżki.

Sprawdź

Tak zapiszesz się na studia

Zobacz jak łatwo zapisać się na studia w WSAiB:

Krok 1

Wypełnij formularz on–line,
aby zarezerwować miejsce
na danym kierunku – kliknij Zapisz się.

Krok 2

Wpłać wpisowe – 85 zł
Santander Bank Polska Warszawa al. Jana Pawła II 17
14 1090 1102 0000 0001 5050 1850

*Opłatę wpisową dokonuje się jednorazowo.

Krok 3

Przygotuj dokumenty i wyślij je na adres: Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu, ul. Kielecka 7, 81-303 Gdynia z dopiskiem “Biuro Rekrutacji”.

Wykaz wymaganych dokumentów

 • Wniosek o przyjęcie na studia wraz z ankietą
  – znajdziesz w swoim koncie w Wirtualnym Dziekanacie
 • Kserokopia świadectwa dojrzałości
  – oryginał do wglądu
 • Jedno kolorowe zdjęcie
  – (format 35mm x 45mm)
 • Potwierdzenie opłaty wpisowej
 • Wniosek o przyjęcie na studia wraz z ankietą
  – znajdziesz w swoim koncie w Wirtualnym Dziekanacie
 • Kserokopia odpisu dyplomu studiów wyższych
  – oryginał do wglądu
 • Jedno kolorowe zdjęcie
  – (format 35mm x 45mm)
 • Potwierdzenie opłaty wpisowej
  – patrz wyżej opłaty za studia
 • Wniosek o przyjęcie na studia wraz z ankietą
  – znajdziesz w swoim koncie w Wirtualnym Dziekanacie
 • Kserokopia świadectwa dojrzałości
  – oryginał do wglądu
 • Jedno kolorowe zdjęcie
  – (format 35mm x 45mm)
 • Potwierdzenie opłaty wpisowej

Najczęściej zadawane pytania

O przyjęciu na studia do WSAiB nie decyduje ilość punktów zdobytych na egzaminie maturalnym, ani wybór zdawanych przedmiotów. Aby zostać przyjętym wystarczy dostarczyć świadectwo egzaminu maturalnego. O przyjęciu do WSAiB decyduje kolejność zgłoszeń. Od kandydatów wymagana jest rejestracja on-line oraz złożenie kompletu dokumentów. Kandydaci na studia mają możliwość dostarczenia kompletu wymaganych dokumentów osobiście lub mogą przesłać dokumenty pocztą tradycyjną.

Dokumenty od kandydatów na studia wyższe w Roku Akademickim 2024/2025 przyjmowane są przez Biuro Rekrutacji od 1 marca 2024. Na wszystkich kierunkach obowiązuje limit miejsc oraz kolejność zgłoszeń.

Dokumenty po otrzymaniu od Działu Rekrutacji prosimy o uzupełnienie i przesłanie na adres Uczelni pocztą tradycyjną.

Z Biurem Rekrutacji możesz się skontaktować na kilka sposobów:

– telefonicznie pod numerami: 505 050 185, 58 660 74 10, 58 660 74 32, 505 050 188,
– mejlowo: rekrutacja@wsaib.pl– za pomocą czatera na stronie internetowej

Biuro Rekrutacji jest czynne:
poniedziałek – piątek 8.00 – 16.00
sobota 9:00 – 16:00

Wpłaty prosimy uiszczać na konto:

Santander Bank Polska Warszawa Al. Jana Pawła II 17
14 1090 1102 0000 0001 5050 1850

Opłata rekrutacyjna nie podlega zwrotowi.

Czy w trakcie studiów w WSAiB będę musiał odbyć praktyki?

Tak, praktyki są obowiązkowe.

Dla studentów I stopnia – całkowita liczba godzin praktyk wynosi 960 h (6 semestrów x 160 h)
Dla studentów II stopnia – całkowita liczba godzin praktyk wynosi 480 h (3 semestry x 160 h)
Dla studentów jednolitych studiów magisterskich – całkowita liczba godzin praktyk wynosi 960 h

W organizacji i planowaniu praktyk pomaga Akademickie Biuro Karier. Plan zajęć jest elastyczny, więc studenci mogą odbywać praktyki w trakcie roku akademickiego.

Biuro Rekrutacji WSAiB

rekrutacja@wsaib.pl 50 50 50 185 ul. Kielecka 7, 81-303 Gdynia, parter, pokój -2

godziny pracy:
poniedziałek – piątek 8.00 – 18.00
sobota 9:00 – 16:00