Studia inżynierskie

Opis studiów

Inżynier,

Osoba legitymująca się ww. kwalifikacją w zaawansowanym stopniu posiada wiedzę i umiejętności z zakresu nauk inżynieryjno-technicznych, (inżynieria lądowa i transport) oraz nauk społecznych (nauki o zarządzaniu i jakości) stanowiącą podstawę do kształtowania specjalistycznych kompetencji istotnych z punktu widzenia realizacji różnorodnych zadań z zakresu obsługi specjalistycznego oprogramowania logistycznego połączonego z analizą danych, technikami planowania i sterowania procesami produkcji oraz metodami planowania i sterowania zaopatrzeniem w relacji z gospodarką magazynową – w skali lokalnej, regionalnej, krajowej, europejskiej i globalnej.

Osoba ta potrafi wykorzystać nabyte kompetencje do formułowania i rozwiązywania złożonych oraz nietypowych problemów o charakterze praktycznym pojawiających się w pracy zawodowej, a w szczególności zadań obejmujących:

 • projektowanie systemów logistycznych;
 • opracowanie i wdrożenie zasad eksploatacji obiektów magazynowych;
 • opracowanie i kontrolowanie przepływów logistycznych w łańcuchu dostaw,

oraz potrafi:

 • Dokonać optymalizacji systemów logistycznych;
 • Podejmować samodzielne decyzje i zarządzać zespołami pracowników;
 • wykonywać zespół działań, czynności i przedsięwzięć
 • organizatorskich i wykonawczych prowadzonych w ramach opracowania łańcucha dostaw;
 • stosując specjalistyczną terminologię, również w języku obcym na poziomie B2 dyskutować na temat zagadnień z zakresu systemów logistycznych i zarządzania.

Dodatkowo posiada usystematyzowaną wiedzę z zakresu technik planowania i sterowania produkcją, a także posiada umiejętności interpersonalne.

Osoba posiadająca ww. kwalifikacje jest przygotowana do pracy w przedsiębiorstwach o różnym profilu działalności, m.in. w:

 • międzynarodowych i krajowych przedsiębiorstwach z branży TSL,
 • przedsiębiorstwach transportowych i spedycyjnych,
 • przedsiębiorstwach produkcyjnych,
 • centrach produkcyjnych i dystrybucyjnych,

na stanowiskach:

 • Specjalista ds. logistyki;
 • Kierownik działu logistyki;
 • Kierownik magazynu;
 • Specjalista ds. zakupów;
 • Specjalista ds. zapasów;
 • Kierownik firmy transportowej/spedycyjnej.
 • Specjalista ds. pakowania;
 • Specjalista ds. planowania procesów produkcyjnych.

Tryby studiów

Zajęcia odbywają się trzy dni w tygodniu – od poniedziałku do środy.

Zajęcia odbywają się w weekendy, zjazdy odbywają się co drugi tydzień.

Zajęcia odbywają są zdalne (przez Internet), na uczelni obowiązkowe są tylko dwa zjazdy w semestrze (od piątku do niedzieli) Więcej informacji.

Studia dualne to tryb studiów łączący kształcenie prowadzone w siedzibie Uczelni z zajęciami praktycznymi realizowanymi w ramach płatnych staży, które odbywają się w Firmach Partnerskich.

Opłaty za studia inżynierskie w WSAiB

Cena za 1 semestr w roku akademickim 2024/2025
Kierunek
studia stacjonarne
studia niestacjonarne
Logistyka studia inżynierskie
3600 zł
3600 zł
Zarządzanie studia inżynierskie
-
2950 zł