Filia w Lęborku

studia licencjackie (I stopień) 6 semestrów, studia magisterskie (II stopień) 3-semestralne (1,5 roku)

TRWA REKRUTACJA NA STUDIA w LĘBORKU – formularz rekrutacyjny

Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni to jedna z największych uczelni niepublicznych w Polsce. W Lęborku od prawie 20 lat prowadzimy Filię. Jesteśmy jedyną uczelnią wyższą w regionie. Mieszkańcom powiatu lęborskiego oferujemy najwyższe standardy kształcenia na dwóch atrakcyjnych kierunkach: Zarządzanie oraz Bezpieczeństwo Wewnętrzne. Jeżeli więc zależy Ci na zdobyciu gruntownego wykształcenia, dzięki któremu zyskasz szansę na zdobycie ciekawej i przyszłościowej pracy to zdecyduj się na studia w Lęborku.

Na kierunku Zarządzanie w Lęborku wiedzę i umiejętności przekazujemy przede wszystkim podczas zajęć praktycznych, takich jak: case studies, prezentacje, warsztaty, symulacje i ćwiczenia. Wszystko to uzupełnione jest programem praktyk w czołowych pomorskich przedsiębiorstwach. Na studiach zdobędziesz kompetencje niezbędne do pracy na stanowiskach średniego i wyższego szczebla oraz do rozpoczęcia własnej działalności na rynku usług.

Specjalności

W przypadku studiów na kierunku Bezpieczeństwo Wewnętrzne w Lęborku stawiamy na praktyczne przygotowanie do zawodu, studenci badają materiały dowodowe w laboratorium, na zajęciach z taktyki i samoobrony doskonalą techniki walki, podczas zajęć na strzelnicy poznają obsługę broni. Studia przygotowują Cię do pracy w formacjach policji, straży granicznej, CBA, BOR, czy CBŚ, lub jako pracownik cywilny w firmach prywatnych i urzędach. Wiedzę przekażą Ci wykładowcy posiadający doświadczenie zawodowe w służbach mundurowych.

Studia licencjackie trwają 6 semestrów. Program studiów obejmuje przedmioty wprowadzające do zagadnień kierunkowych. Przedmioty specjalistyczne studenci wybierają na 3 semestrze studiów. Absolwenci studiów I stopnia uzyskują tytuł zawodowy licencjata i są przygotowani do podjęcia pracy zawodowej lub studiów II stopnia (magisterskich) oraz podyplomowych.

Studia inżynierskie (I stopnia) trwają 7 semestrów. Studenci mają do wyboru specjalność Inżynieria Systemów Energetycznych. Absolwenci uzyskują tytuł zawodowy inżyniera.

Studia magisterskie trwają 3 semestry. Absolwenci studiów II stopnia uzyskują tytuł zawodowy magistra.

Osoby, które ze względów zawodowych lub rodzinnych wybrały Lębork i nie mogą dojeżdżać na trójmiejskie uczelnie, mogą skorzystać z przygotowanej przez nas oferty. Proponujemy poszerzenie wiedzy i praktycznych umiejętności na studiach podyplomowych. Elitarne studia podyplomowe pozwalają zdobyć dodatkowe umiejętności, które przydadzą się w czasie wykonywania pracy. Studia podyplomowe to intensywny nacisk na praktykę. Z tego względu w Wyższej Szkole Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni zajęcia oferowanych przez nas kierunkach prowadzą wyłącznie najbardziej doświadczeni wykładowcy.

Lębork od Gdyni dzieli niecała godzina jazdy samochodem. Absolwenci szkół średnich, którzy mieszkają w Lęborku lub okolicach, wcale nie muszą tracić czasu na dojazdy lub rezygnować ze zdobycia wykształcenia. Filia WSAiB Lębork gwarantuje dostęp do ciekawych kierunków studiów I i II stopnia. Absolwenci studiów licencjackich mogą też kontynuować poszerzanie specjalistycznej wiedzy na studiach magisterskich w Gdyni i podyplomowych w Gdyni lub Lęborku.

Dlaczego warto wybrać studia pierwszego i drugiego stopnia właśnie w Lęborku? Elitarna kadra wykładowców, nacisk na praktykę i wykorzystanie różnych form zajęć (w tym e-learningu). To powoduje, że studia są elitarne i nawet licencjat ułatwia znalezienie ciekawej pracy na lokalnym rynku. Filia WSAiB w Lęborku prowadzi przy tym zajęcia na najbardziej pożądanych przez pracodawców kierunkach. Studiuj kierunek, po którym zdobędziesz realną możliwość rozwoju swojej kariery!

Jak pokazuje praktyka, absolwenci Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni są bardzo cenieni przez pracodawców – szybko awansują, obejmując często kluczowe stanowiska w firmach. To efekt tego, że programy poszczególnych studiów są na bieżąco dostosowywane do zmieniających się potrzeb rynku. Zdobyta w czasie studiów wiedza sprawia, że osoby opuszczające mury uczelni z dyplomem licencjata lub magistra są też doskonale przygotowani do prowadzenia własnej działalności gospodarczej i skutecznie konkurują z innymi podmiotami na rynku. Wybór jednego z kierunków realizowanych w siedzibie szkoły w Gdyni lub w filii w Lęborku to szansa na zdobycie atrakcyjnego zawodu albo rozpoczęcia kariery naukowej.

Studia on-line (zdalne) są nowoczesną formą studiów realizowaną z wykorzystaniem najnowszej technologii informacyjno-komunikacyjnej w WSAiB w Gdyni. Studia na odległość doskonale przygotowują do pracy zawodowej, są elastyczną i nowoczesną formą uczenia się, która będzie dobra dla Ciebie, jeśli jesteś osobą bardzo zajętą – pracujesz zawodowo, podróżujesz lub np. wychowujesz dziecko. Po ukończeniu studiów w trybie on-line otrzymasz dokładnie taki sam dyplom ukończenia studiów, jak pozostali studenci niestacjonarni. Różnica polega na organizacji nauki. Uczysz się, wykorzystując nowoczesną platformę e-learningową. Uczestniczysz w wirtualnych zajęciach z wykładowcami w czasie rzeczywistym. Korzystasz też samodzielnie z interaktywnych materiałów e-learningowych, udostępnianych na specjalnej platformie Na uczelnię przyjeżdżasz jedynie 2 razy w semestrze.
Zobacz, jakie kierunki możesz studiować on-line.

Sprawdź naszą lokalizację:

Filia w Lęborku
budynek Zespołu Szkół Mechaniczno-Informatycznych
ul. Marcinkowskiego 1
mapa


Studiuj za darmo! Wysokie stypendia dla Ciebie!

W Lęborku proponujemy też STUDIA PODYPLOMOWE:

Nasi eksperci

Najczęściej zadawane pytania

W filii WSAiB w Lęborku do wyboru są dwa kierunki studiów: Zarządzanie oraz Bezpieczeństwo Wewnętrzne.

W filii WSAiB w Lęborku studia I stopnia prowadzone są w trybie niestacjonarnym, czyli zaocznym. Zajęcia odbywają się w co drugi tydzień, w weekendy.

Filia WSAiB w Lęborku mieści się w budynku Zespołu Szkół Mechaniczno-Informatycznych przy ulicy Marcinkowskiego 1 w Lęborku. Wszystkie zajęcia odbywają się tam.

Dokumenty po otrzymaniu od Działu Rekrutacji prosimy o uzupełnienie i przesłanie na adres Uczelni pocztą tradycyjną.

Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni

ul. Kielecka 7, 81-303 Gdynia

z dopiskiem: REKRUTACJA

Oczywiście, mamy w Lęborku także studia podyplomowe. Do wyboru są kierunki: Administracja Publiczna, Zarządzanie Bezpieczeństwem Informacji, Zarządzanie Projektami i Zarządzanie BHP.