dr Michał Hałaczkiewicz

specjalista w obszarze zarządzania projektami, wykładowca na Wydziale Zarządzania w WSAiB w Gdyni

Na co dzień pracuję jako trener, coach i konsultant w obszarze zarządzania projektami oraz portfelami projektów, strategicznego zarządzania projektami, w tym rozwoju dojrzałości projektowej organizacji. Posiadam prestiżowy tytuł Asesora IPMA dla „Project Management Excellence Model” – Międzynarodowej Nagrody Doskonałości w Project Management. Jestem doradcą zarządów spółek, agencji rządowych i organizacji samorządowych. Uczestniczyłem w wielu projektach, zarówno organizacyjnych, jak i inwestycyjnych, realizowanych dla biznesu w kraju i za granicą. Jako trener Grupy ODiTK przygotowuję project managerów do międzynarodowej certyfikacji według standardów PMI oraz IPMA. Posiadam również wieloletnie praktyczne doświadczenie jako menedżer. Od 2002 roku pełnię funkcję Wiceprezesa Zarządu w Grupie ODiTK.

Ukończyłem studia na Uniwersytecie Gdańskim, gdzie obroniłem pracę doktorską pt. „Centrum Zarządzania  Projektami – ujęcie modelowe“.

Wybrane ekspertyzy:

Koncepcja i wdrożenie programu zmian i rozwoju dojrzałości projektowej organizacji „Droga Projektowej Dojrzałości” – projekt nagrodzony w 2012 w Paryżu i Genewie podczas konkursu projektów zrealizowanych w branży logistycznej oraz w ramach Grupy GeoPost – prace zlecone przez DPD Polska Sp. z o.o., 2010–2011.

Program rozwoju standardów zarządzania projektami oraz PMO w Grupie Cersanit (Grupa Rovese SA) – prace zlecone przez Cersanit SA, 2010–2011.

Standaryzacja procesu zarządzania projektami w Gdańskiej Infrastrukturze Wodociągowo-Kanalizacyjnej Sp. z o.o. – prace zlecone przez GIWK Sp. z o.o., 2011.

Standaryzacja procesu zarządzania projektami w Agencji Rozwoju Przemysłu SA – prace zlecone przez ARP SA, 2009.

Publikacje:

Dojrzałość projektowa organizacji jako wyraz jej ewolucji w obszarze zarządzania projektami, [w:]Sukces organizacji, uwarunkowania wewnętrzne i zewnętrzne – prace i materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego 2/2007, Sopot 2007.

Strategiczne zarządzanie projektami szansą na wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa, [w:] Sukces organizacji, strategie i innowacje – prace i materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego 4/2005, Sopot 2005.

Koncepcja strategicznego project management jako odpowiedź na problemy bieżącego zarządzania przedsięwzięciami, [w:] Zarządzanie i wiedza w przedsiębiorstwie, wybrane aspekty – Zeszyty Naukowe UG 3/2005, Sopot 2005.

Zarządzanie projektami – perspektywy rozwoju, [w:] Zarządzanie przedsiębiorstwem, wybrane aspekty – Zeszyty Naukowe UG 2/2003, Sopot 2003.

Metody zarządzania strategicznego, praca zbiorowa pod red. R. Krupskiego, prace naukowe Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości, Wałbrzych 2000.

Restrukturyzacja procesowa w zarządzaniu małymi i średnimi przedsiębiorstwami, B.Nogalski, M. Hałaczkiewicz, J. Witt, TNOiK, OPO, Bydgoszcz, 1999.