Wydziały i katedry

Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni to jedna z największych uczelni niepublicznych w Polsce. Na strukturę Uczelni składają się trzy wydziały w Gdyni oraz Filia w Lęborku, w obrębie których funkcjonują katedry. Każdego roku ponad tysiąc studentów rozpoczyna studia w WSAiB w Gdyni oraz w Lęborku. WSAiB prowadzi także studia podyplomowe oraz studia MBA.

Dziekan Wydziału Prawa i Administracji – dr Izabela Nakielska

Prodziekan Wydziału Zarządzania – mgr Beata Kowal-Rudnicka
Prodziekan Wydziału Zarządzania – dr Maciej Zborowski

Dziekan Wydziału Zdrowia – dr Monika Gut-Winiarska

Kierownik Filii w Lęborku – mgr Aleksandra Studzińska