dr Izabela Nakielska

adwokat,
kierownik Katedry Prawa na Wydziale Prawa i Administracji w WSAiB w Gdyni

Urodziłam się w Gdańsku, studia ukończyłam na Uniwersytecie Gdańskim, gdzie obroniłam pracę doktorską pt. „Prawo do własności w świetle Europejskiej Konwencji o Ochronie Praw Człowieka”. Uczestniczyłam w wielu międzynarodowych kursach prawniczych, uzyskując na każdym z nich odpowiednie certyfikaty.

Jestem autorką i współautorką publikacji z zakresu ochrony praw majątkowych w szeroko rozumianym prawie europejskim, w tym również komentarza do prawa europejskiego oraz członkinią Polskiego Stowarzyszenia Prawa Europejskiego. Od wielu lat pracuję jako wykładowca akademicki, prowadzę zajęcia oraz wykłady na szkoleniach i seminariach z zakresu ochrony praw majątkowych w Unii Europejskiej i Europejskiej Konwencji Praw Człowieka.

Od 2011 r. jestem związana z Wyższą Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni, gdzie jako adiunkt prowadzę wykłady z zakresu swojej specjalizacji – prawa cywilnego i gospodarczego. W 2019 r. powierzono mi stanowisko kierownika Katedry Prawa na Wydziale Prawa i Administracji.

Do moich doświadczeń dydaktycznych, oprócz zajęć ze studentami, należy także prowadzenie zajęć oraz wykładów na szkoleniach i seminariach dla sędziów i radców prawnych z zakresu ochrony praw majątkowych w ramach Studium Prawa Europejskiego UG, Centrum Prawa Europejskiego UG oraz Centrum Prawa Europejskiego Uniwersytetu Warszawskiego. Uczestniczyłam również w międzynarodowych kursach prawniczych, w tym w Finlandii i Holandii oraz w kursie prawa amerykańskiego organizowanym przez Chicago-Kent College of Law, USA oraz Wydział Prawa i Administracji UG, uzyskując na każdym z nich odpowiednie certyfikaty. Władam językiem angielskim. Jestem członkiem Polskiego Stowarzyszenia Prawa Europejskiego.

Jestem autorką i współautorką publikacji z zakresu ochrony praw majątkowych oraz publikacji z zakresu prawa odszkodowawczego o charakterze przystępnych poradników.

Uprawnienia zawodowe radcy prawnego uzyskałam po złożeniu w 1998 roku egzaminu sędziowskiego, a następnie w 1999 roku egzaminu radcowskiego. Uprawnienia zawodowe adwokata nabyłam w 2015 roku. Jestem członkiem Pomorskiej Izby Adwokackiej.
Doświadczenie zawodowe zdobyłam podczas kilkuletniej pracy w kancelariach radców prawnych specjalizujących się w obsłudze prawnej przedsiębiorstw, w tym podmiotów gospodarczych z udziałem kapitału zagranicznego. Od 2005 r. prowadzę indywidualną kancelarię, początkowo radcy prawnego, a obecnie adwokacką. Jako adwokat reprezentuję klientów przed sądami wszystkich instancji na terenie całego kraju. Specjalizuję się w sprawach z zakresu prawa cywilnego i gospodarczego, ze szczególnym uwzględnieniem spraw majątkowych, odszkodowawczych oraz spraw z błędów medycznych.

Nakielska I., Pomawianie przedsiębiorcy jako czyn nieuczciwej konkurencji w orzecznictwie cywilnym i karnym, [w:] Prawo Gospodarcze, red. D. Wetoszka, CH Beck, Warszawa 2020.

Nakielska I., Pozwy wieloosobowe w sprawach odszkodowawczych, „Wypadki i Odszkodowania“, Nr 31/2017.

Nakielska I., Ile jest warte życie ludzkie, „Wypadki i Odszkodowania“, Nr 28/2016.

Nakielska I., Uwaga na przedawnienie, „Wypadki i Odszkodowania“, Nr 27/2016.

Nakielska I., Wydłużony okres przedawnienia, „Wypadki i Odszkodowania“, Nr 26/2015.

Nakielska I., Prawo osoby bliskiej do zadośćuczynienia i stosownego odszkodowania. Konkubent to też rodzina, „Wypadki i Odszkodowania“, Nr 25/2015.

Nakielska I., Termin wypłaty odszkodowania przez ubezpieczycieli, „Wypadki i Odszkodowania“, Nr 24/2015.

Nakielska I., Odsetki od roszczeń, które nie zostały wypłacone w terminie, „Wypadki i Odszkodowania“, Nr 19/2014.

Nakielska I., Dziedziczenie roszczeń o zadośćuczynienie za doznaną krzywdę, „Wypadki i Odszkodowania“, Nr 18/2013.

Nakielska I., Zwrot kosztów leczenia i rehabilitacji, poniesionych w prywatnych placówkach opieki medycznej, a NFZ, „Wypadki i Odszkodowania“, Nr 17/2013.

Nakielska I., Antidotum na przewlekłość postępowania, „Wypadki i Odszkodowania“, Nr 16/2013.

Nakielska I., Zasada ryzyka, czyli odpowiedzialność przedsiębiorstwa za siebie i inne podmioty współpracujące, „Wypadki i Odszkodowania“, Nr 15/2013.

Nakielska I., Jak ograniczyć koszty postępowania sądowego? „Wypadki i Odszkodowania“, Nr 13/2012.

Nakielska I., Kto komu udowadnia? „Wypadki i Odszkodowania“, Nr 12/2012.

Nakielska I., Dlaczego procesy sądowe trwają tak długo? „Wypadki i Odszkodowania“, Nr 11/2012.

Nakielska I., Opinie prywatne w sprawach sądowych o odszkodowanie z OC sprawcy wypadku, „Wypadki i Odszkodowania“, Nr 9/2011.

Nakielska I., Czy warto iść do sądu w sprawach o odszkodowanie za szkodę na osobie? „Wypadki i Odszkodowania“, Nr 8/2011.

Współczesne problemy prawa. Księga Pamiątkowa dedykowana Profesorowi Jerzemu Młynarczykowi, red. nauk. prof. dr hab. U. Jackowiak, dr I. Nakielska, dr P. Lewandowski: Gdynia WSAiB 2011.

Nakielska I., Rola biegłego w postępowaniu sądowym w sprawach o odszkodowanie za szkodę osobową, „Wypadki i Odszkodowania“, Nr 6/2010.

Nakielska I., Koszty postępowania sądowego, „Wypadki i Odszkodowania“, Nr 4/2010.

Nakielska I., Zadośćuczynienie dla bliskich zmarłego przed i po 3 sierpnia 2008 r., „Wypadki i Odszkodowania“, Nr 1/2009.

Nakielska I., „Mienie zabużańskie” i „grunty warszawskie” w polskich sprawach własnościowych przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka, „Gdańskie Studia Prawnicze” 14, Gdańsk 2005.

Nakielska I., Prawo do własności, [w:] „Ochrona praw jednostki”, red. Z. Brodecki, Warszawa 2004.

Nakielska I., Problematika ochrany vlastnictva v najnovšej judikature Europskeho sudo pre l’uduske prava, Pravo 1, Praga 2003.

Nakielska I., Prawo do własności w świetle Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, Gdańsk 2002.

Nakielska I., Problematyka ochrony własności w najnowszym orzecznictwie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka dotyczącym spraw polskich, „Radca Prawny” 3, Warszawa 2002.

Nakielska I., Problematyka ochrony własności w skargach wnoszonych przeciwko Polsce na podstawie Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, „Radca Prawny” 2, Warszawa 2002.

Nakielska I., Przedmiot ochrony prawa do własności, „Studia Prawnicze” 3–4, Gdańsk 2000.

Nakielska I., Postępowanie ze skargi indywidualnej przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka, „Radca Prawny” 6, Warszawa 1999.

Nakielska I., Europejskie aspekty prawa własności [w:] „Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 1997 roku a członkostwo Polski w Unii Europejskiej” Mik C., Toruń 1999.