Studia on-line

Studia niestacjonarne on-line w WSAiB im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni to propozycja dla osób, które są zainteresowane rozpoczęciem nauki na odległość (przez internet). To nowoczesna i elastyczna formuła studiowania spełniająca wszelkie wymagania prawne.

W ofercie studiów on-line znajdują się studia licencjackie i studia magisterskie na kierunkach:

Na studiach on-line zajęcia prowadzone są zdalnie w terminach przewidzianych planem. W semestrze obowiązkowe 2 zjazdy dydaktyczne odbywają się w siedzibie uczelni (od piątku do niedzieli). Ilość zajęć, które muszą odbyć się na terenie uczelni, wynika z obowiązujących przepisów prawnych. Pozostałe zjazdy odbywają się zdalnie.

Studia on-line pod względem jakości są tożsame ze studiami realizowanymi w siedzibie uczelni w sposób tradycyjny – to oferta realizowana z zachowaniem wysokich standardów kształcenia. Absolwent studiów on-line otrzymuje dyplom ukończenia studiów niestacjonarnych.

Dzięki ofercie studiowania on-line na wybranym przez siebie kierunku możesz pogodzić różne role życiowe m.in. opieki nad dzieckiem, pracownika, osoby mieszkającej za granicą czy w odległej części Polski, a także studiującej na innych kierunkach studiów i mającej napięty plan dnia.

Nabór na studia on-line odbywa się poprzez formularz zgłoszeniowy na naszej stronie internetowej

  • nowoczesna formuła kształcenia

  • wygodny i elastyczny tryb nauki

  • propozycja dla osób otwartych na innowacyjne rozwiązania

WSAiB zapewnia:

  • dostęp do wirtualnego dziekanatu 24 h/dobę

  • zajęcia z wykorzystaniem platform do zdalnej nauki m.in. Microsoft Teams Office 365

  • zajęcia z wykorzystaniem platformy e-learningowej Moodle

  • dostęp do zasobów bibliotecznych on-line

  • nowoczesny zespół wykładowców/praktyków

Aby zacząć studia, wcale nie trzeba przeprowadzać się do dużego miasta akademickiego. WSAiB w Gdyni proponuje studia I stopnia on-line. To rozwiązanie jest dedykowane osobom, które nie mają czasu na regularne zjazdy. Zajęcia prowadzone on-line pozwalają także sporo zaoszczędzić choćby na wynajmie stancji. Jednocześnie dyplom uzyskany przez absolwenta studiów licencjackich on-line jest równoważny z tytułem uzyskanym w trybie stacjonarnym czy zaocznym.

Mimo że studia I stopnia on-line są wygodne, to od studenta wymagają dużej samodyscypliny. Wiedza jest przekazywana za pomocą specjalnej platformy, a studenci muszą systematycznie zapoznawać się ze wskazaną przez wykładowcę literaturą i wykonywać zlecone zadania. Studia on-line nie oznaczają wcale mniejszej ilości nauki.

Studia II stopnia on-line to rozwiązanie dla osób, które chcą rozwinąć kompetencje zdobyte w czasie studiów I stopnia, a jednocześnie realizować się zawodowo. Formuła on-line pozwala pogodzić studia z pracą na pełen etat, a także zaoszczędzić sporo czasu na dojazdach. Ta formuła kontynuowania nauki dedykowana jest też osobom chcącym podnieść swoją konkurencyjność na rynku pracy bez konieczności rezygnowania z zatrudnienia.

Dzięki bogatej ofercie kształcenia WSAiB, absolwenci studiów I stopnia mogą zdecydować się na studia II stopnia on-line na kierunku innym niż dotychczasowy. To sposób, aby zdobyć gruntowne przygotowanie do nowego zawodu, który nie jest związany z dotychczasową ścieżką kariery.