Finanse i Rachunkowość

studia licencjackie

Opis kierunku

Studia licencjackie na kierunku Finanse i Rachunkowość to doskonała propozycja dla tych osób, które wiążą swoją przyszłość z pracą w bankowości lub innych instytucjach finansowych. Można więc śmiało powiedzieć, że możliwości zatrudnienia po Finansach i Rachunkowości są praktycznie nieograniczone!

Oprócz banków, po Finansach i Rachunkowości znajdziesz zatrudnienie w kasach oszczędnościowo-kredytowych, pośrednictwach finansowych, a także w księgowości prywatnych przedsiębiorstw. Co więcej – wiedza zdobyta podczas studiów w Wyższej Szkole Administracji i Biznesu w Gdyni pozwoli Ci także na otworzenie własnej działalności i sprawne zarządzanie nią. Wszystko to dzięki przemyślanemu planowi studiów, który został dopasowany do potrzeb rynku pracy.

Tryby studiów

Zajęcia odbywają się trzy dni w tygodniu – od poniedziałku do środy.

Zajęcia odbywają się w weekendy, zjazdy odbywają się co drugi tydzień.

Zajęcia odbywają są zdalnie (przez Internet), na uczelni obowiązkowe są tylko dwa zjazdy w semestrze (od piątku do niedzieli) Więcej informacji.

W WSAiB w Gdyni zwracamy ogromną uwagę na praktyczną stronę studiów. Podczas sześciu semestrów poznasz zasady funkcjonowania banków oraz instytucji finansowych, a także zgłębisz zagadnienia związane m.in. z mikro i makroekonomią, zarządzaniem finansami, podstawami prawa, rachunkowością oraz zarządzaniem biznesem. Większość przedmiotów prowadzona jest przez wykładowców, którzy czynnie pracują w sektorze bankowości i w różnego rodzaju instytucjach finansowych. To sprawia, że mogą oni ilustrować wykładany materiał przykładami z własnego życia zawodowego.

Decydując się na studia na naszej uczelni, możesz wybrać pomiędzy dwoma specjalnościami – Rachunkowością lub Podatkami i Doradztwem Podatkowym. Po ukończeniu specjalizacji podatkowej czeka na Ciebie kariera w licznych instytucjach finansowych. Licencjat z Rachunkowości z kolei pozwoli Ci na pracę jako menadżer do spraw działu księgowości lub jako specjalista do spraw audytu.

Wybierając kierunek Finanse i Rachunkowość w WSAiB im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni masz do wyboru: studia stacjonarne (dzienne), studia niestacjonarne (zaoczne), a także studia on-line. Na zakończenie studiów I stopnia otrzymujesz tytuł zawodowy licencjata (obrona dyplomu).

Absolwenci studiów licencjackich na kierunku Finanse i Rachunkowość mogą kontynuować edukację na studiach II stopnia.

Możliwy jest również wybór studiów na kierunku Zarządzanie. Takie studia będą doskonałym uzupełnieniem już zdobytej wiedzy oraz pozwolą znacznie poszerzyć profil zawodowy kandydata, a tym samym uczynić go bardziej atrakcyjnym dla potencjalnych pracodawców. Po ukończonych studiach będziesz posiadać tytuł zawodowy licencjata na kierunku Finanse i Rachunkowość oraz tytuł magistra na kierunku Zarządzanie.

Trwa rekrutacja na studia

Nasi eksperci

Współpracują z nami

Praktyki zawodowe w NDF SA to doskonała okazja do zdobycia praktycznej wiedzy. Studentom WSAiB powierzamy konkretne zadania, a wykorzystując metodę shadow workingu umożliwiamy bliższe poznanie specyfiki branży.

Krzysztof Karżewicz
Prezes Zarządu

Informacje dodatkowe

 • NDF SA

  niezależne doradztwo finansowe

 • Hays

  doradztwo personalne

 • Meritum Bank

  usługi bankowe

 • Alior Bank

  usługi bankowe

 • GP People

  human resources

Absolwenci kierunku są przygotowani do pracy zarówno w firmach prywatnych jak i sektorze państwowym.

 • Instytucje finansowe
 • Banki
 • Firmy ubezpieczeniowe
 • Działy księgowości
 • Biura rachunkowo-podatkowe
 • Firmy audytorskie
 • Działy controllingu
 • Magistraty
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Studenci mają do wyboru jeden z dodatkowych języków obcych:

 • angielski A1 lub B2
 • rosyjski A1
 • hiszpański A1
 • niemiecki A1

Najczęściej zadawane pytania

Studia na kierunku Finanse i Rachunkowość przygotowują do tworzenia analiz finansowych, rachunkowości oraz finansów publicznych.

WSAiB oferuje pomoc dla studentów w organizacji praktyk studenckich. Pomoc można uzyskać w Akademickim Biurze Karier, które oferuje studentom pomoc w znalezieniu stażu, pracy, organizuje praktyki studenckie, a także świadczy bezpłatne usługi w zakresie profesjonalnego doradztwa zawodowego.

Dokumenty od kandydatów na studia stacjonarne i niestacjonarne I i II stopnia oraz Jednolite Studia Magisterskie w rekrutacji na semestr zimowy przyjmowane są przez Biuro Rekrutacji od marca 2024 – 30.09.2024 r. Na wszystkich kierunkach obowiązuje limit miejsc oraz kolejność zgłoszeń.

O przyjęciu na studia I stopnia do WSAiB nie decyduje ilość punktów zdobytych na egzaminie maturalnym ani wybór zdawanych przedmiotów. By zostać przyjętym, wystarczy świadectwo zdania egzaminu maturalnego. O przyjęciu do WSAiB decyduje kolejność zgłoszeń. Od kandydatów wymaga się rejestracji on-line oraz złożenia kompletu dokumentów.

W Polsce obowiązuje system boloński co oznacza, że absolwenci wszystkich kierunków I stopnia licencjackich i inżynierskich lub też jednolitych studiów magisterskich mogą zapisać się na dowolny kierunek studiów II stopnia bez realizowania różnic programowych. W przypadku studiów II stopnia również o przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń oraz dostarczenie kompletu dokumentów.

Wpłaty prosimy uiszczać na konto:
Santander Bank Polska Warszawa Al. Jana Pawła II 17
14 1090 1102 0000 0001 5050 1850
Opłata rekrutacyjna (wpisowe) nie podlega zwrotowi w razie rezygnacji ze studiów.

Dokumenty po otrzymaniu od Działu Rekrutacji prosimy o uzupełnienie i przesłanie na adres Uczelni pocztą tradycyjną.