dr Karolina Wysocka

Jestem cenionym ekspertem i praktykiem w dziedzinie zarządzania i finansów inwestycyjnych przedsiębiorstw. Posiadam bogate doświadczenie akademickie i zawodowe. Uzyskałam tytuł Diplom Betriebswirtin oraz Bachelor of Arts (hons.) in European Business Administration, na Universitaet Reutlingen oraz Middlesex University (Londyn). W Polsce ukończyłam studia na Wyższej Szkole Morskiej w Gdyni, uzyskując tytuł magistra zarządzania, a po blisko 20 latach pracy zawodowej, obroniłam z wyróżnieniem tytuł doktora nauk społecznych na Wydziale Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej.

Moja dysertacja doktorska oscylowała na pograniczu ekonomii i nauk o zarządzaniu i dotyczyła instytucjonalnych determinant internacjonalizacji uczelni technicznych w Polsce. Obszar zarządzania uczelniami stanowi główny temat moich badań. Mam na swoim koncie szereg publikacji naukowych, które znalazły się w renomowanych czasopismach oraz pracach zbiorowych, związanych z tematyką internacjonalizacji i jakości w szkolnictwie wyższym.

Obecnie pełnię funkcję Kierownika Katedry Finansów i Rachunkowości na Wyższej Szkole Administracji i Biznesu im. T. Kwiatkowskiego w Gdyni, gdzie prowadzę zajęcia z zakresu rachunkowości zarządczej, analizy finansowej, zarządzania finansami przedsiębiorstw, planowania działalności gospodarczej czy zarządzania projektami. Wcześniej wykładałam na Politechnice Gdańskiej oraz Uniwersytecie Morskim w Gdyni, zdobywając uznanie jako wykładowca o szerokim zakresie tematycznym, doskonale komunikujący się ze studentami.

Moje doświadczenie zawodowe, poza praca dydaktyczną, obejmuje zarządzanie działem międzynarodowej współpracy akademickiej oraz rozwój strategii internacjonalizacji uczelni, w tym w zakresie rekrutacji i obsługi studentów zagranicznych, zarządzania programami mobilności (Erasmus+), międzynarodowej promocji uczelni oraz współpracy sieciowej. Przez wiele lat pracowałam również w sektorze ubezpieczeń, zdobywając doświadczenie w zarządzaniu, tworzeniu nowych produktów oraz nadzorze nad portfelem inwestycyjnym.

Posiadam biegłą znajomość języków niemieckiego i angielskiego. Operuję również językiem rosyjskim i francuskim, a w wolnych chwilach uczę się języka szwedzkiego. Dzięki temu, oraz kontaktom i doświadczeniu zdobytemu podczas wielu lat życia poza granicami Polski, w pełni korzystam z potencjału międzynarodowej współpracy i komunikacji.

Poza pracą naukową pasjonuję się działalnością społeczną, szeroko pojętym rozwojem edukacji, historią ekonomii oraz ekologią i rolnictwem ekologicznym. Jestem też osobą aktywną sportowo a moje ulubione dyscypliny to pływanie, jazda konna, narciarstwo zjazdowe i żeglarstwo.