Prawo

jednolite studia magisterskie

Opis kierunku

Studia w Gdyni na kierunku Prawo są to jednolite studia magisterskie: trwają 5 lat i kończą się uzyskaniem tytułu magistra. Aby rozpocząć naukę na kierunku Prawo należy posiadać świadectwo maturalne.

Wysokie miejsca w rankingach i certyfikat jakości!

W 2021 r. Prawo  w WSAiB uzyskało Certyfikat „Studia z Przyszłością” przyznawany kierunkom, które wyróżniają się nowoczesną koncepcją kształcenia, innowacyjnością efektów uczenia i jakością.

Kierunek Prawo zajmuje wysokie miejsca w rankingach:

– Najwyższa zdawalność na aplikacje prawnicze – „Rzeczpospolita” 2020
– Najlepszy Wydział Prawa na Pomorzu, 3. miejsce w Polsce! –  „Dziennik Gazeta Prawna” 2020
– Absolwenci kierunku Prawo w WSAiB są w czołówce najlepiej zarabiających początkujących prawników – zajmujemy 3. miejsce wśród wszystkich uczelni w Polsce, według Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ranking z 2019 r.).

Doskonała kadra praktyków

Fantastyczne efekty kształcenia zawdzięczamy doskonałemu zespołowi wykładowców, w skład którego wchodzą sędziowie, prokuratorzy, właściciele kancelarii prawnych, a także postaci życia publicznego, takie jak dr Janusz Kaczmarek, b. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, czy dr hab. Wojciech Lamentowicz, prof. WSAiB – b. Ambasador RP, b. doradca Prezydenta RP.

Zajęcia w sali rozpraw i prosektorium!

Program studiów prawniczych w Uczelni im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni oparty jest na kształceniu praktycznym – w każdym semestrze studenci obowiązkowo uczestniczą w 30 rozprawach sądowych w sądach cywilnych, karnych i administracyjnych. Biorą także udział w nowatorskim programie proseminariów „Rozprawy uczelniane”. Podczas studiów aranżowane są sprawy sądowe w zrekonstruowanej sali sądowej znajdującej się na terenie Uczelni. Studenci wcielają się w poszczególne role – sędziego, oskarżyciela, powoda, pozwanego, kuratora i uczestniczą w inscenizowanych procesach sądowych.

Dla studentów planujących swoją karierę zawodową w zawodach prawniczych: prokuratora, sędziego oraz w służbach mundurowych, np. jako oficera śledczego wprowadzono przedmioty z zakresu nauk penalnych. Nowatorskie zajęcia o praktycznej formule, jak Medycyna sądowa oraz Laboratorium techniki i taktyki kryminalistycznej stanowią przygotowanie do wykonywania zawodu, uczą odpowiedniego zachowania na miejscu przestępstwa.

 

Tryby studiów

Zajęcia odbywają się trzy dni w tygodniu – od poniedziałku do środy.

Zajęcia odbywają się w weekendy, zjazdy odbywają się co drugi tydzień.

Na kierunku Prawo kształcimy nie tylko przyszłych prawników, planujących karierę w zawodach, typowo prawniczych, jak: adwokat, prokurator, czy sędzia. Studenci mogą specjalizować się również w zakresie obsługi biznesu, by wiedzę prawniczą z powodzeniem stosować, m.in. jako doradca podatkowy, w obrocie nieruchomościami, doradca ubezpieczeniowy, przy reprezentowaniu przedsiębiorstw, czy też w bankach. Nasza Uczelnia blisko współpracuje z potencjalnymi pracodawcami, w zakresie prawnej obsługi biznesu, m.in. Zarządem Morskiego Portu Gdynia S.A. i Zarządem Morskiego Portu Gdańsk S.A., czy też z Polską Agencją Kosmiczną.

Wybór Prawa na WSAiB to również możliwość uzyskania certyfikatu sądowego mediatora w zakresie mediacji rodzinnych, gospodarczych i pracowniczych (sprawdź poniżej).

WSAiB Gdynia to rozpoznawalna i stabilna marka. Jesteśmy najstarszą uczelnią niepubliczną na Pomorzu. Dyplom naszej Uczelni to świadectwo ukończenia kierunku Prawo na najwyższym poziomie. Takie są też ambicje naszych absolwentów.

Od wielu lat studia prawnicze cieszą się ogromną popularnością wśród absolwentów szkół średnich. Powód jest prosty – prawo wciąż jest postrzegane jako kierunek prestiżowy i elitarny, a jego ukończenie gwarantuje ciekawą, pełną wyzwań pracę. Studia prawnicze w Gdyni w WSAiB to szansa na znalezienie ciekawej, dobrze płatnej posady zarówno w sądownictwie, jak i sektorze prywatnym, w tym w zagranicznych przedsiębiorstwach.

Studia na kierunku prawo w WSAiB adresowane są do absolwentów szkół średnich, którzy chcą związać swoją przyszłość z wymiarem sprawiedliwości. Prawo będzie też dobrym kierunkiem dla osób, które nie sprecyzowały jeszcze swojej przyszłej ścieżki zawodowej i chcą zapewnić sobie spory wybór, łącznie z możliwością rozwijania kariery naukowej.

Ukończenie studiów prawniczych otwiera wiele możliwości. Absolwenci tego kierunku mogą kontynuować edukację na jednej z aplikacji: sędziowskiej, prokuratorskiej, adwokackiej, radcowskiej, notarialnej lub komorniczej. Aplikacja nie jest jednak jedyną drogą kariery – osoby posiadające dyplom ukończenia Prawa są preferowane przez przedsiębiorstwa zajmujące się profesjonalną obsługą podmiotów gospodarczych, w tym firmy windykacyjne. Prawnicy znajdują też zatrudnienie w organizacjach samorządowych, pozarządowych, placówkach edukacyjnych i w szeroko rozumianym wymiarze sprawiedliwości.

Obok dobrze znanych specjalizacji, absolwenci prawa mogą również specjalizować się w jednym z dziś jeszcze niszowych zagadnień. Należą do nich m.in. prawo w IT, cyberprzestępczość czy technologia blockchain. Po ukończeniu studiów magisterskich i obronie pracy magisterskiej byli już studenci WSAiB mogą pogłębiać swoją wiedzę na studiach podyplomowych lub zdecydować się na karierę naukową i rozpocząć studia doktoranckie.

Jednym z powodów, dla których jednolite studia magisterskie w WSAiB w Gdyni to dobry wybór, są bogate możliwości kształtowania swojej kariery zawodowej. Studenci tego kierunku mają większe możliwości niż w przypadku innych studiów. Osoby studiujące na kierunku prawo w WSAiB w czasie kolejnych lat zdobywają wiedzę na temat funkcjonującego systemu prawnego, uczą się, jak prawidłowo interpretować teksty prawne, a także pogłębiają swoje zdolności logicznego myślenia i wyciągania wniosków. Te umiejętności dają im znaczną przewagę na rynku pracy.

Studenci WSAiB w ciągu 5 lat studiów rozwijają swoje kompetencje językowe – do wyboru mają jeden z czterech języków: angielski, rosyjski, hiszpański i niemiecki.

Cena studiów

Dla studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2024/2025.

Rok nauki
12 rat
10 rat
2 raty
1 rata
I
800 zł
960 zł
4800 zł
9600 zł
II
875 zł
1050 zł
5250 zł
10500 zł
III
917 zł
1100 zł
5500 zł
11000 zł
IV
958 zł
1150 zł
5750 zł
11500 zł
V
1200 zł *10 rat
1200 zł
6000 zł
12000zł

Rok nauki
12 rat
10 rat
2 raty
1 rata
I
783 zł
940 zł
4700 zł
9400 zł
II
833 zł
1000 zł
5000 zł
10000 zł
III
875 zł
1050 zł
5250 zł
10500 zł
IV
917 zł
1100 zł
5500 zł
11000 zł
V
1150 zł *10 rat
1150 zł
5750 zł
11500zł

Zakresy studiów

Wkrótce więcej informacji.

Wiedza przekazywana na tym zakresie umożliwi absolwentom kierunku Prawo w WSAiB Gdynia podjęcie obowiązków zawodowych na stanowiskach wymagających kompleksowej wiedzy prawnej, m.in. w działach: handlowym, kontroli jakości, sprzedaży, HR, i innych.

Studenci poznają zasady funkcjonowania gospodarki rynkowej, również w realiach zjednoczonej Europy. Zdobyta wiedza umożliwi im wykonywanie zawodów takich, jak: doradca prawny, prawnik-menedżer, doradca podatkowy, czy też jako reprezentant firm i osób prywatnych w sądach.

Przedmioty przykładowe:

 • Podstawy organizacji i zarządzania
 • Prawo w biznesie
 • Prawo bankowe/Prawo ubezpieczeniowe
 • Obrót nieruchomościami/Zasady wykonywania zawodu doradcy podatkowego
 • Prawo papierów wartościowych/Prawo kontraktów handlowych
 • Opodatkowanie spółek/Międzynarodowe prawo upadłościowe
 • Podstawy unijnego prawa podatkowego/Przejęcia i przekształcanie spółek
 • Postępowanie podatkowe

Propozycja przeznaczona dla studentów planujących swoją karierę zawodową w zawodach stricte prawniczych, np. radcy prawnego, notariusza, prokuratora, komornika oraz w służbach mundurowych, np. jako oficer śledczy (przedmioty z zakresu nauk penalnych).

Studenci wybierający Zakres Sądowy na kierunku Prawo zostaną kompleksowo przygotowani do podejścia do egzaminu na aplikacje prawnicze, otwierające drogę do takich zawodów jak: sędzia, prokurator, radca prawny, notariusz, czy adwokat.

Przedmioty przykładowe:

 • Podstawy socjologii i etyki
 • Warsztat prawnika
 • Prawo deliktów/Prawo kontraktów
 • Unijne i międzynarodowe postępowanie cywilne/Ściganie karne
 • Dochodzenie roszczeń odszkodowawczych/Międzynarodowe prawo spadkowe
 • Przygotowanie do egzaminu aplikacyjnego

Trwa rekrutacja na studia

W gospodarce, w korporacjach, w organizacjach gospodarczych potrzeba wielu fachowców, którzy znają się na prawie, bo dzisiaj wszystko się umiędzynaradawia, a umiędzynarodowienie dokonuje się poprzez prawo.

prof. WSAiB, dr hab. Wojciech Lamentowicz, b. doradca Prezydenta RP i ambasador RP

Nasi eksperci

Wydział Prawa w Wyższej Szkole Administracji i Biznesu w Gdyni

Na kierunku Prawo kształcimy nie tylko przyszłych prawników, planujących karierę w zawodach, typowo prawniczych, jak: adwokat, prokurator, czy sędzia. Studenci mogą specjalizować się również w zakresie obsługi biznesu, by wiedzę prawniczą z powodzeniem stosować, m.in. jako doradca podatkowy, w obrocie nieruchomościami, doradca ubezpieczeniowy, przy reprezentowaniu przedsiębiorstw, czy też w bankach. Wybór Prawa na WSAiB to również możliwość uzyskania certyfikatu sądowego mediatora w zakresie mediacji rodzinnych, gospodarczych i pracowniczych. WSAiB Gdynia to rozpoznawalna i stabilna marka. Jesteśmy najstarszą uczelnią niepubliczną na Pomorzu. Dyplom naszej Uczelni to świadectwo ukończenia kierunku Prawo na najwyższym poziomie. Takie są też ambicje naszych absolwentów.

Studiuj Prawo

prof. WSAiB, dr hab. Wojciech Lamentowicz zaprasza na kierunek Prawo

Partner kierunku

Od 2011 r. umożliwiliśmy zdobycie doświadczenia zawodowego kilkuset studentom WSAiB. Studenci w ramach praktyk zapoznają się z istotą działania Sądu oraz sekretariatu sądowego, m.in. poprzez poznanie zasad pracy biurowej, prowadzenia akt sądowych i obiegu korespondencji, a także możliwości uczestniczenia w posiedzeniach Sądu.

Hanna Langa-Bieszki

Sędzia Sądu Okręgowego, Kierownik Szkoleń

Szczegółowe informacje

 • Sąd Okręgowy w Gdańsku
 • Wojewódzki Sąd Administracyjny
 • Prokuratura Okręgowa
 • Okręgowa Izba Radców Prawnych
 • Sądy Rejonowe

  Gdańsk, Gdynia, Sopot, Wejherowo, Kartuzy, Kwidzyn

Absolwenci studiów prawniczych mogą wybrać jeden z trzech głównych kierunków kariery: wymiar sprawiedliwości, sektor prywatny, działalność naukowa.

 • wymiar sprawiedliwości
 • kancelarie prawne
 • organizacje pozarządowe
 • korporacje
 • małe i średnie przedsiębiorstwa
 • organizacje samorządowe
 • placówki edukacyjne

Studenci mają do wyboru jeden z dodatkowych języków obcych:

 • angielski – A1 lub B2
 • hiszpański – A1
 • rosyjski – A1
 • niemiecki – A1

Najczęściej zadawane pytania

W WSAiB pierwszym podstawowym warunkiem aplikowania na studia na kierunku Prawo jest posiadanie świadectwa maturalnego. W Uczelni im. E. Kwiatkowskiego nie obowiązują limity punktowe, ale limit miejsc.

Studia na kierunku Prawo to studia pięcioletnie. Po ich zakończeniu student otrzymuje tytuł magistra prawa i może ubiegać się o przyjęcie na aplikacje prawnicze lub do Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury.

Dokumenty od kandydatów na studia stacjonarne i niestacjonarne I i II stopnia oraz Jednolite Studia Magisterskie w rekrutacji na semestr zimowy przyjmowane są przez Biuro Rekrutacji od marca 2024 – 30.09.2024 r. Na wszystkich kierunkach obowiązuje limit miejsc oraz kolejność zgłoszeń.

O przyjęciu na studia do WSAiB nie decyduje ilość punktów zdobytych na egzaminie maturalnym ani wybór zdawanych przedmiotów. By zostać przyjętym, wystarczy świadectwo zdania egzaminu maturalnego. O przyjęciu do WSAiB decyduje kolejność zgłoszeń. Od kandydatów wymaga się rejestracji on-line oraz złożenia kompletu dokumentów.

Wpłaty prosimy uiszczać na konto:
Santander Bank Polska Warszawa Al. Jana Pawła II 17
14 1090 1102 0000 0001 5050 1850
Opłata rekrutacyjna (wpisowe) nie podlega zwrotowi w razie rezygnacji ze studiów.

Dokumenty po otrzymaniu od Działu Rekrutacji prosimy o uzupełnienie i przesłanie na adres Uczelni pocztą tradycyjną.