Konkurs Rektora na najlepsze prace dyplomowe

Najwyżej ocenione prace dyplomowe naszych studentów mogą wziąć udział w Konkursie na najlepsze prace dyplomowe Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni. Celem konkursu jest zmotywowanie studentów do podejmowania prac badawczych z wybranych kierunków i specjalizacji. Do konkursu mogą być zgłaszane prace dyplomowe przygotowane na Wydziale Prawa i Administracji, Wydziale Zarządzania oraz na Wydziale Zarządzania i Bezpieczeństwa Filii w Lęborku.

W tym roku termin zgłaszania prac do nagrody upływa 15 września. Zakończenie konkursu 30 września. Ogłoszenie laureatów nastąpi podczas uroczystej inauguracji roku akademickiego.

Szczegóły w załączonym regulaminie.