Akty prawne

Zarządzenia Dziekana Wydziału Zarządzania

Umowa o świadczenie usług edukacyjnych