Cena studiów

Nie czekaj, wypełnij formularz i zgłoś się już dziś na studia.

Proponujemy Ci:

Opłata za studia licencjackie

Rozwiń i sprawdź cenę

Kierunek
Rok nauki I
12 rat 496 zł
10 rat 595 zł
2 raty 2975 zł
1 rata 5950 zł

Rok nauki II
12 rat 550 zł
10 rat 660 zł
2 raty 3300 zł
1 rata 6600 zł

Rok nauki III
10 rat 700 zł
2 raty 3500 zł
1 rata 7000 zł
Rok nauki I
12 rat 550 zł
10 rat 660 zł
2 raty 3300 zł
1 rata 6600 zł

Rok nauki II
12 rat 600 zł
10 rat 720 zł
2 raty 3600 zł
1 rata 7200 zł

Rok nauki III
10 rat 800 zł
2 raty 4000 zł
1 rata 8000 zł

Kierunek
Rok nauki I
12 rat 550 zł
10 rat 660 zł
2 raty 3300 zł
1 rata 6600 zł

Rok nauki II
12 rat 600 zł
10 rat 720 zł
2 raty 3600 zł
1 rata 7200 zł

Rok nauki III
10 rat 800 zł
2 raty 4000 zł
1 rata 8000 zł

Kierunek
Rok nauki I
12 rat 550 zł
10 rat 660 zł
2 raty 3300 zł
1 rata 6600 zł

Rok nauki II
12 rat 600 zł
10 rat 720 zł
2 raty 3600 zł
1 rata 7200 zł

Rok nauki III
10 rat 800 zł
2 raty 4000 zł
1 rata 8000 zł

Kierunek
Rok nauki I
12 rat 495 zł
10 rat 590 zł
2 raty 2950 zł
1 rata 5900 zł

Rok nauki II
12 rat 525 zł
10 rat 630 zł
2 raty 3150 zł
1 rata 6300 zł

Rok nauki III
10 rat 670 zł
2 raty 3350 zł
1 rata 6700 zł

Opłata za studia inżynierskie

Rozwiń i sprawdź cenę

Kierunek
Rok nauki I
12 rat 550 zł
10 rat 660 zł
2 raty 3300 zł
1 rata 6600 zł

Rok nauki II
12 rat 600 zł
10 rat 720 zł
2 raty 3600 zł
1 rata 7200 zł

Rok nauki III
12 rat 670 zł
10 rat 800 zł
2 raty 4000 zł
1 rata 8000 zł

Rok nauki IV
5 rat 800 zł
1 rata 4000 zł

Kierunek
Rok nauki I
12 rat 550 zł
10 rat 660 zł
2 raty 3300 zł
1 rata 6600 zł

Rok nauki II
12 rat 600 zł
10 rat 720 zł
2 raty 3600 zł
1 rata 7200 zł

Rok nauki III
12 rat 670 zł
10 rat 800 zł
2 raty 4000 zł
1 rata 8000 zł

Rok nauki IV
5 rat 800 zł
1 rata 4000 zł

Kierunek
Rok nauki I
12 rat 550 zł
10 rat 660 zł
2 raty 3300 zł
1 rata 6600 zł

Rok nauki II
12 rat 600 zł
10 rat 720 zł
2 raty 3600 zł
1 rata 7200 zł

Rok nauki III
12 rat 670 zł
10 rat 800 zł
2 raty 4000 zł
1 rata 8000 zł

Rok nauki IV
5 rat 800 zł
1 rata 4000 zł

Kierunek
Rok nauki I
12 rat 495 zł
10 rat 590 zł
2 raty 2950 zł
1 rata 5900 zł

Rok nauki II
12 rat 525 zł
10 rat 630 zł
2 raty 3150 zł
1 rata 6300 zł

Rok nauki III
12 rat 560 zł
10 rat 670 zł
2 raty 3350 zł
1 rata 6700 zł

Rok nauki IV
5 rat 670 zł
1 rata 3350 zł

Opłata za studia magisterskie

Rozwiń i sprawdź cenę

Kierunek
Rok nauki I
12 rat 730 zł
10 rat 860 zł
2 raty 4300 zł
1 rata 8600 zł

Rok nauki II
5 rat 880 zł
1 rata 4400 zł

Kierunek
Rok nauki I
12 rat 730 zł
10 rat 860 zł
2 raty 4300 zł
1 rata 8600 zł

Rok nauki II
5 rat 880 zł
1 rata 4400 zł

Kierunek
Rok nauki I
12 rat 730 zł
10 rat 860 zł
2 raty 4300 zł
1 rata 8600 zł

Rok nauki II
5 rat 880 zł
1 rata 4400 zł

Kierunek
Rok nauki I
12 rat 730 zł
10 rat 860 zł
2 raty 4300 zł
1 rata 8600 zł

Rok nauki II
5 rat 880 zł
1 rata 4400 zł

Opłata za studia magistersko-inżynierskie

Rozwiń i sprawdź cenę

Kierunek
Rok nauki I
12 rat 730 zł
10 rat 860 zł
2 raty 4300 zł
1 rata 8600 zł

Rok nauki II
10 rat 900 zł
2 raty 4500 zł
1 rata 9000 zł

Kierunek
Rok nauki I
12 rat 730 zł
10 rat 860 zł
2 raty 4300 zł
1 rata 8600 zł

Rok nauki II
10 rat 900 zł
2 raty 4500 zł
1 rata 9000 zł

Kierunek
Rok nauki I
12 rat 730 zł
10 rat 860 zł
2 raty 4300 zł
1 rata 8600 zł

Rok nauki II
10 rat 900 zł
2 raty 4500 zł
1 rata 9000 zł

Opłata za studia prawnicze

Rozwiń i sprawdź cenę

Kierunek
Rok nauki I
12 rat 670 zł
10 rat 800 zł
2 raty 4000 zł
1 rata 8000 zł

Rok nauki II
12 rat 700 zł
10 rat 840 zł
2 raty 4200 zł
1 rata 8400 zł

Rok nauki III
12 rat
740 zł
10 rat 880 zł
2 raty 4400 zł
1 rata 8800 zł

Rok nauki IV
12 rat
770 zł
10 rat 920 zł
2 raty 4600 zł
1 rata 9200 zł

Rok nauki V
10 rat 960 zł
2 raty 4800 zł
1 rata 9600 zł

Kierunek
Rok nauki I
12 rat 650 zł
10 rat 780 zł
2 raty 3900 zł
1 rata 7800 zł

Rok nauki II
12 rat 670 zł
10 rat 800 zł
2 raty 4000 zł
1 rata 8000 zł

Rok nauki III
12 rat 700 zł
10 rat 840 zł
2 raty 4200 zł
1 rata 8400 zł

Rok nauki IV
12 rat
740 zł
10 rat 880 zł
2 raty 4400 zł
1 rata 8800 zł

Rok nauki V
10 rat 920 zł
2 raty 4600 zł
1 rata 9200 zł

Kierunek
Rok nauki I
12 rat 670 zł
10 rat 800 zł
2 raty 4000 zł
1 rata 8000 zł

Rok nauki II
12 rat 700 zł
10 rat 840 zł
2 raty 4200 zł
1 rata 8400 zł

Rok nauki III
12 rat
740 zł
10 rat 880 zł
2 raty 4400 zł
1 rata 8800 zł

Rok nauki IV
12 rat
770 zł
10 rat 920 zł
2 raty 4600 zł
1 rata 9200 zł

Rok nauki V
10 rat 960 zł
2 raty 4800 zł
1 rata 9600 zł

Opłaty za studia licencjackie

Rozwiń i sprawdź cenę

Kierunek
Rok nauki
12 rat
10 rat
2 raty
1 rata
 • Administracja
I
496 zł
595 zł
2975 zł
5950 zł
II
550 zł
660 zł
3300 zł
6600 zł
III
700 zł
3500 zł
7000 zł
 • Bezpieczeństwo Wewnętrzne
 • Finanse i Rachunkowości
 • Logistyka
 • Logopedia
 • Zarządzanie
I
550 zł
660 zł
3300 zł
6600 zł
II
600 zł
720 zł
3600 zł
7200 zł
III
800 zł
4000 zł
8000 zł

Rodzaj studiów
Rok nauki
12 rat
10 rat
2 raty
1 rata
 • Administracja
 • Bezpieczeństwo Wewnętrzne
 • Finanse i Rachunkowości
 • Logistyka
 • Logopedia
 • Zarządzanie
I
550 zł
660 zł
3300 zł
6600 zł
II
600 zł
720 zł
3600 zł
7200 zł
III
800 zł
4000 zł
8000 zł

Rodzaj studiów
Rok nauki
12 rat
10 rat
2 raty
1 rata
 • Administracja
 • Bezpieczeństwo Wewnętrzne
 • Finanse i Rachunkowości
 • Logistyka
 • Logopedia
 • Zarządzanie
I
550 zł
660 zł
3300 zł
6600 zł
II
600 zł
720 zł
3600 zł
7200 zł
III
800 zł
4000 zł
8000 zł

Rodzaj studiów
Rok nauki
12 rat
10 rat
2 raty
1 rata
 • Bezpieczeństwo Wewnętrzne
 • Zarządzanie
I
495 zł
590 zł
2950 zł
5900 zł
II
525 zł
630 zł
3150 zł
6300 zł
III
670 zł
3350 zł
6700 zł

Opłaty za studia inżynierskie

Rozwiń i sprawdź cenę

Rodzaj studiów
Rok nauki
12 rat
10 rat
2 raty
1 rata
 • Logistyka
I
550 zł
660 zł
3300 zł
6600 zł
II
600 zł
720 zł
3600 zł
7200 zł
III
670 zł
800 zł
4000 zł
8000 zł
IV
800 zł 5 rat
4000 zł

Rodzaj studiów
Rok nauki
12 rat
10 rat
2 raty
1 rata
 • Logistyka
I
550 zł
660 zł
3300 zł
6600 zł
II
600 zł
720 zł
3600 zł
7200 zł
III
670 zł
800 zł
4000 zł
8000 zł
IV (7 sem.)
800 zł 5 rat
4000 zł

Rodzaj studiów
Rok nauki
12 rat
10 rat
2 raty
1 rata
 • Logistyka
I
550 zł
660 zł
3300 zł
6600 zł
II
600 zł
720 zł
3600 zł
7200 zł
III
670 zł
800 zł
4000 zł
8000 zł
IV (7 sem.)
800 zł 5 rat
4000 zł

Rodzaj studiów
Rok nauki
12 rat
10 rat
2 raty
1 rata
 • Zarządzanie
I
495 zł
590 zł
2950 zł
5900 zł
II
525 zł
630 zł
3150 zł
6300 zł
III
560 zł
670 zł
3350 zł
6700 zł
IV (7 sem.)
670 zł 5 rat
3350 zł

Opłaty za studia magisterskie

Rozwiń i sprawdź cenę

Rodzaj studiów
Rok nauki
12 rat
10 rat
2 raty
1 rata
 • Administracja
 • Bezpieczeństwo Wewnętrzne
 • Finanse i Rachunkowości
 • Logistyka
 • Zarządzanie
I
730 zł
860 zł
4300 zł
8600 zł
II (3 sem.)
880 zł* 5 rat
4400 zł

Rodzaj studiów
Rok nauki
12 rat
10 rat
2 raty
1 rata
 • Administracja
 • Bezpieczeństwo Wewnętrzne
 • Finanse i Rachunkowości
 • Logistyka
 • Zarządzanie
I
730 zł
860 zł
4300 zł
8600 zł
II (3 sem.)
880 zł* 5 rat
4400 zł

Rodzaj studiów
Rok nauki
12 rat
10 rat
2 raty
1 rata
 • Administracja
 • Bezpieczeństwo Wewnętrzne
 • Finanse i Rachunkowości
 • Logistyka
 • Zarządzanie
I
730 zł
860 zł
4300 zł
8600 zł
II (3 sem.)
880 zł* 5 rat
4400 zł

Rodzaj studiów
Rok nauki
12 rat
10 rat
2 raty
1 rata
 • Zarządzanie
I
730 zł
860 zł
4300 zł
8600 zł
II (3 sem.)
880 zł* 5 rat
4400 zł

Opłaty za studia magistersko-inżynierskie

Rozwiń i sprawdź cenę

Rodzaj studiów
Rok nauki
12 rat
10 rat
2 raty
1 rata
 • Logistyka
I
730 zł
860 zł
4300 zł
8600 zł
II
900 zł
4500 zł
9000 zł

Rodzaj studiów
Rok nauki
12 rat
10 rat
2 raty
1 rata
 • Logistyka
I
730 zł
860 zł
4300 zł
8600 zł
II
900 zł
4500 zł
9000 zł

Rodzaj studiów
Rok nauki
12 rat
10 rat
2 raty
1 rata
 • Logistyka
I
730 zł
860 zł
4300 zł
8600 zł
II
900 zł
4500 zł
9000 zł

Opłaty za studia 5-letnie

Rozwiń i sprawdź cenę

Rodzaj studiów
Rok nauki
12 rat
10 rat
2 raty
1 rata
 • Prawo
I
670 zł
800 zł
4000 zł
8000 zł
II
700 zł
840 zł
4200 zł
8400 zł
III
740 zł
880 zł
4400 zł
8800 zł
IV
770 zł
920 zł
4600 zł
9200 zł
V
960 zł
4800 zł
9600 zł

Rodzaj studiów
Rok nauki
12 rat
10 rat
2 raty
1 rata
 • Prawo
I
650 zł
780 zł
3900 zł
7800 zł
II
670 zł
800 zł
4000 zł
8000 zł
III
700 zł
840 zł
4200 zł
8400 zł
IV
740 zł
880 zł
4400 zł
8800 zł
V
920 zł
4600 zł
9200 zł

Rodzaj studiów
Rok nauki
12 rat
10 rat
2 raty
1 rata
 • Prawo
I
670 zł
800 zł
4000 zł
8000 zł
II
700 zł
840 zł
4200 zł
8400 zł
III
740 zł
880 zł
4400 zł
8800 zł
IV
770 zł
920 zł
4600 zł
9200 zł
V
960 zł
4800 zł
9600 zł

Zniżki dla Kandydatów i Studentów

 • drugi kierunek studiów taniej!
  drugi kierunek studiów wyższych lub podyplomowych 50 % taniej (dotyczy tańszego kierunku)
 • zmień uczelnię na naszą
  0 zł za wpisowe, jeżeli zmieniasz uczelnię (zwolnienie z opłaty wpisowej, jeśli osoba dokonała uprzednio wpłaty wpisowego w innej uczelni i nie podjęła w niej nauki oraz w tym samym roku złożyła wniosek o przyjęcie do WSAiB)
 • zostań z nami dłużej i płać mniej
  10% zniżki za pierwszy semestr i 0 zł wpisowego na studiach II stopnia dla wszystkich Absolwentów studiów I stopnia WSAiB, dodatkowo 10 proc. zniżki w czesnym za pierwszy semestr, jeśli na kolejne studia zapiszesz się w ciągu 7 dni od obrony
  zniżka 400 zł w czesnym na studiach podyplomowych – dla Absolwentów WSAiB (studiów I lub II stopnia, podyplomowych), którzy podejmą naukę na studiach podyplomowych
 • we dwoje taniej
  50% zniżki od aktualnej ceny wpisowego, jeżeli na studia I lub II stopnia zapiszesz się z drugą osobą
 • studiuj ze swoją paczką
  100 zł zniżki w czesnym dla naszych Studentów, którzy polecą WSAiB znajomym (zniżka przysługuje, gdy wskazana osoba podejmie studia na WSAiB po raz pierwszy na jednolitych studiach magisterskich, studiach I lub II stopnia)

Sprawdź, jakie dodatkowe zniżki aktualnie obowiązują na Uczelni – przejdź do zasad rekrutacji

Sprawdź, jak możesz obniżyć czesne?

BEZPŁATNY SEMESTR STUDIÓW NA WYBRANYM PRZEZ SIEBIE KIERUNKU-NAGRODA W KONKURSACH DLA LICEALISTÓW
Studiuj za darmo! Dla najzdolniejszych licealistów, którzy planują podjęcie nauki na studiach przygotowaliśmy konkursy WSAIB, dzięki którym w WSAIB można studiować przez cały semestr studiów za darmo.
Sprawdź, w jakich konkursach możesz już teraz wziąć udział.

 • Stypendium dla osób niepełnosprawnych jest świadczeniem, które może uzyskać każdy student bez względu na tryb studiowania. Jedynym warunkiem jego uzyskania jest posiadanie stopnia niepełnosprawności (lekki, umiarkowany, znaczny).
  Do wniosku o stypendium należy dołączyć aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności.
 • Stypendium socjalne przysługuje studentom, których miesięczny dochód na członka rodziny nie przekracza 1294,40 zł netto. Uwaga! W szczególnych sytuacjach (tj. rodzina wielodzietna, osoba niepełnosprawna w rodzinie, osoba ciężko i długotrwale chora w rodzinie, wynajem stancji, wysokie koszty dojazdu) student może wnioskować o Stypendium socjalne w zwiększonej wysokości.
 • Zapomoga przysługuje studentowi, który z przyczyn losowych znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji życiowej (nagła utrata dochodu np. pracy, ciężka i długotrwała choroba lub nieszczęśliwy wypadek studenta lub najbliższego członka rodziny, pogorszenie sytuacji materialnej spowodowanej wystąpieniem klęski żywiołowej (powódź, pożar, wichura) lub w wyniku kradzieży czy włamania itd. Z powodu danego zdarzenia losowego o zapomogę można ubiegać się raz, a łącznie dwa razy w roku akademickim.
 • Stypendium Rektora może otrzymywać student, który uzyskał za poprzedni rok studiów wysoką średnią ocen lub posiada osiągnięcia naukowe, artystyczne lub wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym.Stypendium Rektora może również otrzymać maturzysta na I roku studiów, który jest: laureatem olimpiady międzynarodowej albo laureatem lub finalistą olimpiady stopnia centralnego, o których mowa w przepisach o systemie oświaty; a także medalistą co najmniej współzawodnictwa sportowego o tytuł Mistrza Polski w danym sporcie.
 • Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia dla studentów jest formą nagradzania przez państwo studentów posiadających wysoką średnią, osiągnięcia naukowe oraz wykazujących się aktywnością naukową. Stypendia przyznawane są każdego roku, na wniosek składany przez uczelnię w terminie do 15 października każdego roku. Maksymalna wysokość stypendium wypłacana jednorazowo może wynosić do 17 tys. zł.
 • Stypendia z dodatkowych źródeł
  Student może ubiegać się także o pomoc w uzyskaniu dodatkowych środków materialnych w ramach wielu różnych programów, m.in.:
  – STYPENDIUM FUNDACJI KORCZAKA – może uzyskać je student, w którego gospodarstwie domowym są osiągane niskie dochody oraz który posiada wysokie osiągnięcia naukowe;
  – STYPENDIUM ZE ŚRODKÓW PFRON – może uzyskać je student, który posiada stopień niepełnosprawności;
  – FAZON – niepełnosprawny student bądź absolwent WSAiB może uzyskać dofinansowanie na kursy, szkolenia, płatne staże, wsparcie dla osób zakładających działalność gospodarczą czy studia podyplomowe.
  – STYPENDIUM PREZYDENTA MIASTA GDYNI LUB MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO – za wybitne osiągnięcia naukowe, artystyczne.

Więcej informacji w tym zakresie można uzyskać w Biurze ds. Stypendiów na parterze, tel. 58 660 74 38, e-mail:  stypendia@wsaib.pl

Osoby, które potrzebują wsparcia finansowego, mogą skorzystać z preferencyjnego kredytu dla studentów i doktorantów.
Więcej informacji o kredytach znajdziesz

W ramach rządowego programu pomocy materialnej studenci oraz doktoranci mogą otrzymać preferencyjne kredyty ze środków Funduszu Kredytów Studenckich. Kredyty te są udzielane na okres studiów, maksymalnie na 6 lat, a w przypadku studiów doktoranckich – na 4 lata. Do okresu studiów nie wlicza się urlopów udzielonych studentowi – wypłata kredytu zostaje na ten czas zawieszona.
Transze kredytu wypłacane są przez okres 10 miesięcy w roku akademickim. Spłata kredytu rozpoczyna się po dwóch latach od ukończenia studiów. Liczba rat spłaty kredytu wynosi dwukrotność liczby wypłaconych transz (przykładowo: 20 transz kredytu oznacza 40 rat spłaty).

Preferencyjne warunki dla studentów i doktorantów to przede wszystkim:

 • niskie oprocentowanie,
 • specjalne zasady przyznawania kredytu,
 • możliwość poręczenia kredytu przez Bank Gospodarstwa Krajowego,
 • możliwość zmiany wysokości miesięcznej raty kredytu,
 • odroczona spłata na dwa lata od ukończenia studiów,
 • możliwość umorzenia części lub całości pożyczki.

Kto może się ubiegać o kredyt?
Zgodnie z nowym systemem kredytów studenckich, kredyt może otrzymać:

 • student, który nie ukończył 30. roku życia,
 • doktorant, który nie ukończył 35. roku życia.

Wniosek o kredyt może złożyć także osoba ubiegająca się o przyjęcie na studia albo do szkoły doktorskiej, z tym że przed podpisaniem umowy kredytowej musi dostarczyć do instytucji kredytującej zaświadczenie potwierdzające, że jest odpowiednio studentem lub doktorantem.

Podstawowym warunkiem zawarcia kredytu jest spełnienie kryterium dochodowego. Maksymalna wysokość miesięcznego dochodu na osobę w rodzinie uprawniająca do otrzymania kredytu ustalana jest co roku przez MNiSW.

Które banki udzielają kredytu?
O kredyt możesz ubiegać się w jednym z następujących banków:

 • PKO Bank Polski S.A.,
 • Bank PEKAO S.A.,
 • Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. (wraz z zrzeszonymi bankami spółdzielczymi),
 • SGB-Bank S.A. (wraz z zrzeszonymi bankami spółdzielczymi)

Co należy zrobić, aby uzyskać kredyt?
Krok 1: wybrać bank – przed podjęciem decyzji należy sprawdzić, jakie wymagania stawia dany bank: jakie dokumenty należy dostarczyć dla celów oceny zdolności kredytowej oraz zabezpieczenia spłat kredytu, jakie warunki muszą spełniać twoi poręczyciele.

Krok 2: złożyć wniosek w formie papierowej lub internetowej za pośrednictwem systemu teleinformatycznego. O kredyt można ubiegać się przez cały rok. Do wniosku o udzielenie kredytu dołącza się:

 • oświadczenie o wysokości dochodów i liczbie członków rodziny za poprzedni rok,
 • zaświadczenie o odbywaniu studiów albo dokument potwierdzający udział w rekrutacji na studia lub do szkoły doktorskiej. Dokument ten otrzymasz w swoim dziekanacie/biurze rekrutacji,
 • dokumenty wymagane przez instytucję udzielająca kredytu w celu oceny zdolności kredytowej i zabezpieczenia spłat kredytu – jeżeli nie jesteś w stanie sprostać wymaganiom banku, możesz skorzystać z poręczenia udzielanego przez Bank Gospodarstwa Krajowego lub Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (dotyczy osób zamieszkujących na obszarze wiejskim).

We wniosku należy wskazać jedną z dostępnych kwot kredytu. Szczegóły do ustalenia z wybranym bankiem.

Krok 3: zawarcie umowy. Szczegółowe warunki wypłaty i spłaty kredytu określi umowa, w której zawarte będą m.in.:

 • okres, na jaki instytucja kredytująca udzieliła kredytu studenckiego,
 • data rozpoczęcia wypłaty transz,
 • sposób w jaki instytucja kredytująca zweryfikuje posiadanie statusu studenta albo doktoranta,
 • harmonogram spłaty,
 • wysokość odsetek od kredytu studenckiego.

Gdzie szukać szczegółowych informacji?