Regulamin Uczelnianej sieci WiFi

1. Definicje

2. Warunki korzystania z Netia WiFi

3. Ograniczenia

4. Odpowiedzialność Użytkownika

5. Gromadzone dane i informacje

6. Przetwarzanie danych osobowych