Biuro ds. osób z niepełnosprawnościami

Do zakresu zadań Biura ds. osób z niepełnosprawnościami,  należy podejmowanie działań zmierzających do:

Z pomocy Pełnomocnika może skorzystać każda osoba, która ze względu na niepełnosprawność lub stan swojego zdrowia ma trudności ze studiowaniem w trybie standardowym.
Osobami uprawnionymi do korzystania z pomocy są:

Pełnomocnik Rektora ds. osób z niepełnosprawnościami  pełni dyżury dla studentów: we wtorki i czwartki w godz. 10:00 – 12:00 w pok. 312
Informacje kontaktowe:

Ewa Skwierawska-Gawlik
E. biuroon@wsaib.pl;
T. 58 660 74 37