Studia podyplomowe

Opis studiów

Studia podyplomowe w WSAiB im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni to 9 miesięcy intensywnej nauki i gwarancja aktualnej wiedzy przekazywanej w formie wykładów, warsztatów i ćwiczeń przez znanych i cenionych praktyków. Zapraszamy. Ilość miejsc ograniczona.

UWAGA: o przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń i dopełnienie formalności. Dokumenty przyjmujemy pocztą tradycyjną na adres: ul. Kielecka 7, 81-303 Gdynia z dopiskiem „rekrutacja podyplomowe”.

Studia podyplomowe w Wyższej Szkole Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego dedykowane są osobom planującym podnieść swoje kwalifikacje zawodowe, awansować, przebranżowić się czy po prostu – być na bieżąco z aktualną wiedzą z danej branży.

Formuła naszych studiów podyplomowych w Gdyni polega na spotkaniach z ekspertami z poszczególnych branż. Specjaliści omawiają najważniejsze zagadnienia związane z codzienną praktyką zawodową, dzielą się swoim doświadczeniem i spostrzeżeniami, a także wprowadzają elementy gier symulacyjnych i case studies.

Jeśli chcesz zdobyć wiedzę i umiejętności, które możesz natychmiast zastosować w codziennej praktyce zawodowej zapraszamy na studia podyplomowe. Potwierdzeniem zdobytych kwalifikacji będzie praktyczny egzamin dyplomowy, który, zależnie od studiowanego kierunku, polega na opracowaniu, zaprojektowaniu strategii lub przeprowadzeniu analizy modelu zastosowania zdobytej wiedzy w praktyce. Nasze studia przygotowują też do zdobycia certyfikatów branżowych.

Ważne! Uruchomienie kierunku uzależnione jest od zebrania się grupy!
W grupach obowiązuje limit miejsc, decyduje kolejność rejestracji.

Co wyróżnia studia podyplomowe w Uczelni im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni

Studia podyplomowe może rozpocząć każdy, kto posiada dyplom ukończenia studiów licencjackich, inżynierskich lub magisterskich. Warunkiem rozpoczęcia nauki jest rejestracja on-line i dokonanie opłaty rejestracyjnej. Studia na danym kierunku zostają uruchomione po zebraniu się grupy. Rekrutacja prowadzona jest 2 razy w roku: studia od października – rekrutacja rozpoczyna się w marcu, studia od marca – rekrutacja rozpoczyna się w styczniu. Uwaga! Absolwenci WSAiB mają 400 zł zniżki  w czesnym na studiach podyplomowych.

Zasady rekrutacji:

– Wypełnij formularz rekrutacyjny on-line

– Wymagane dokumenty (kserokopia odpisu dyplomu studiów wyższych oryginał do wglądu oraz potwierdzenie wniesienia opłaty wpisowej) prześlij pocztą pod adresem: WSAiB, ul. Kielecka 7, 81-303 Gdynia.

W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z Biurem Rekrutacji

T. 58 660 74 32
T. 58 660 74 10
T. 50 50 50 188

Czesne za studia można opłacić jednorazowo lub podzielić na dwie lub 9 rat.
W przypadku płatności za studia w 9 ratach cena uleg zwiększeniu do 10%.

Uczelnia im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni gwarantuje stałą wysokość czesnego przez cały okres studiów.

Całowity koszt studiów podyplomowych:

wpisowe – 200 zł*
czesne za studia – stawka wg tabeli kierunków

* opłata zwracana z chwilą nieuruchomienia kierunku
** opłata pobierana zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie dokumentacji przebiegu studiów z dnia 14 września 2011 r. § 21.2.5.

Zajęcia w soboty i niedziele realizowane są w godzinach 9.00-17.30. Podzielone są one na bloki tematycznie, między którymi są przerwy, w tym jedna dłuższa.

Zjazdy odbywają się 9-10 razy w roku akademickim, co oznacza, że na miesiąc przypada średnio 1 zjazd.

Studia realizowane są w trakcie 2 semestrów.

Studia podyplomowe w WSAiB kończą się egaminem końcowym. Zależnie od wybranego kierunku, może on polegać na przygotowaniu strategii lub całego projektu, jak również na rozwiązaniu testu sprawdzającego umiejętności praktycznego wykorzystania zdobytej wiedzy.

Opłaty za studia podyplomowe w WSAiB

Kierunek
Cena za 1 semestr
Administracja Publiczna
3000 zł
Agent Celny
3200 zł
Analityk Biznesowy
3400 zł
Bezpieczeństwo i Zarządzanie Kryzysowe
2800 zł
Brainologia
4000 zł
HR Business Partner
3000 zł
Kryminalistyka z kursem detektywistycznym
Leadership – przywództwo w zarządzaniu
3700 zł
Life and Business Coaching
Marketing i PR w internecie
3400 zł
Mediacje rodzinne
Psychologia w Biznesie
3300 zł
Rachunkowość i Podatki
3000 zł
Rekrutacja w IT
Social Media Manager
3400 zł
Suicydologia
Total MBA McGraw Hill Master of Business Administration
od 33 500 zł
Zarządzanie Bezpieczeństwem Informacji
3200 zł
Zarządzanie BHP
3200 zł
Zarządzanie Jakością
3000 zł
Zarządzanie Oświatą
2500 zł
Zarządzanie Projektami
3700 zł
Zarządzanie w Sporcie
3400 zł
Zwinne Zarządzanie w IT
3700 zł

Partnerzy