Audyt Personalny w Organizacji

studia podyplomowe

Opis kierunku

studia hybrydowe: 5 zjazdów w Uczelni + 4 zjazdy on-line

Audyt personalny w organizacji  jest działalnością potrzebną do wprowadzenia zmian wewnętrznych w  firmach, przedsiębiorstwach i organizacjach szczególnie w sytuacjach kryzysowych. Jest to działanie doradcze i monitorujące zarządzanie personelem w kierunku diagnozy i oceny efektywnego funkcjonowania zasobów ludzkich. Audyt personalny pozwala określić możliwości pracodawcy do poszerzenia wiedzy na temat mocnych i słabych stron w obszarze zarządzania potencjałem ludzkim.

Korzyści
Słuchacze zdobędą teoretyczną wiedzę i praktyczne umiejętności z dziedziny audytu personalnego w organizacji ze szczególnym uwzględnieniem sytuacjacji kryzysowych. Zapoznają się z metodami oceniania kompetencji oraz potencjału zawodowego pracowników. Absolwenci posiądą szereg praktycznych umiejętności, takich jak identyfikowanie potrzeby zmiany w organizacji, realizacja audytu personalnego, zarządzanie projektami HR, projektowanie procesu uczenia się oraz skutecznej funkcji personalnej a także zapoznają się z prawnymi aspektami zarządzania zasobami ludzkimi.

Cele
Zasadniczym celem studiów jest wykształcenie kadry kierowniczej i zarządzającej w zakresie wiedzy umożliwiającej skuteczne działanie w środowisku pracy. Ważne jest zdobycie wiedzy i umiejętności z zakresu przeprowadzenia audytu personalnego w organizacji, dzięki którym możliwy będzie optymalny dobór kadr do stanowisk oraz zbudowanie ścieżek rozwoju pracowników. Cel ten realizowany jest poprzez różnorodne, interdyscyplinarne zajęcia prowadzone przez doświadczonych praktyków w danej dziedzinie. W ramach kursu będą realizowane zagadnienia prawne, psychologiczne i związane z zarządzaniem zasobami ludzkimi.

Adresaci
Studia są skierowane do kadry kierowniczej i zarządzającej, menedżerów i specjalistów w firmach, organizacjach, instytucjach, stowarzyszeniach prawnych i psychologicznych oraz w jednostkach samorządowych a także do absolwentów różnych kierunków studiów, osób zainteresowanych szeroko rozumianym audytem personalnym.

Ważne! Uruchomienie kierunku uzależnione jest od zebrania się grupy!
W grupach obowiązuje limit miejsc, decyduje kolejność rejestracji.

Cena za 1 semestr: 3200 zł.
Możliwość podziału na 9 rat.

Trwa rekrutacja na studia podyplomowe

Partnerzy

Masz pytania?