Total MBA McGraw Hill Master of Business Administration

studia MBA

Opis kierunku

Studia realizowane są przez Wyższą Szkołą Administracji i Biznesu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Gdyni we współpracy z Collegium Prometricum w Sopocie wraz z partnerami: Cambridge Valid Business School oraz Porto Business School (instytucja walidująca akredytowana przez AMBA, AACSB i EFMD), z wykorzystaniem materiałów dydaktycznych wydawnictwa McGraw Hill.

Master of Business Administration to studia podyplomowe w formule „Executive”, dla osób już pracujących i zajmujących stanowiska kierownicze lub wskazanych do ich zajęcia w najbliższej przyszłości.

Program Total MBA trwa trzy semestry akademickie i obejmuje łącznie ponad 500 zajęć godzin, w tym:​

 • Webinaria w czasie rzeczywistym prowadzone przez ekspertów – wykładowców akademickich i praktyków biznesu (zajęcia odbywają się w soboty)
 • Sesje stacjonarne w Sopocie oraz w Cambridge, UK
 • Nauka zdalna z wykorzystaniem podręczników i testów wydawnictwa McGraw Hill
 • Indywidualna sesja rozwoju kompetencji przywódczych

Szczegółowe informacje o studiach Total MBA dostępne są na stronie internetowej Collegium Prometricum – www.prometricum.pl

Wykładowcy

Zajęcia prowadzone są przez praktyków biznesu oraz przedstawicieli renomowanych szkół biznesu z całego kraju. Lista wykładowców dostępna na stronie: prometricum.pl

Międzynarodowy program i dyplom MBA

Program Total MBA WSAiB i Collegium Prometricum jest walidowany przez instytucje partnerskie: Cambridge Valid Business School oraz Porto Business School (akredytacje AMBA, AACSB i EFMD), co jest potwierdzone znakami oraz podpisami partnerów na  dyplomach Master of Business Administration.

Słuchacze otrzymują też polskie świadectwo ukończenia trzysemestralnych studiów podyplomowych w Wyższej Szkole Administracji i Biznesu w Gdyni, które upoważnia do zasiadania w radach nadzorczych spółek Skarbu Państwa.

Partner kierunku

Collegium Prometricum jest jednostką oświatową utworzoną przez Prometriq Akademię Zarządzania w Sopocie.

Pomagamy liderom i liderkom stawać się jeszcze lepszymi menedżerami. Studia podyplomowe MBA realizujemy we współpracy z najlepszymi polskimi uczelniami. Międzynarodowy wymiar programów i sposobu ich realizacji potwierdzają walidacje Cambridge Valid Business School oraz Porto Business School (PBS posiada akredytacje AMBA, AACSB, EFMD). Słuchacze korzystają z podręczników i testów renomowanego wydawnictwa McGraw Hill. Zajęcia prowadzone są w 80% online, w czasie rzeczywistym, przez doświadczonych wykładowców i praktyków. Sesje stacjonarne odbywają się w kampusach uniwersyteckich w Sopocie i w Cambridge.

PROGRAM Total MBA składa się z modułów odpowiadających aktualnym wymaganiom międzynarodowego standardu MBA:

Ekonomia i finanse

 • Makroekonomia
 • Mikroekonomia
 • Rachunkowość finansowa
 • Rachunkowość zarządcza i controlling
 • Analiza projektów inwestycyjnych
 • Zarządzanie ryzykiem

Strategia i otoczenie organizacji

 • Zarządzanie strategiczne
 • Modele biznesowe i innowacje
 • Strategia zrównoważonego rozwoju
 • Prawne aspekty zarządzania
 • Biznes międzynarodowy
 • Marketing i sprzedaż

Ludzie, zespoły i przywództwo

 • Zachowania organizacyjne
 • Przywództwo
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
 • Zarządzanie zmianą
 • Negocjacje
 • Rozwój osobisty lidera
 • Public Relations
 • Etyka w biznesie

Projekty i procesy, technologie i transformacja

 • Optymalizacja procesów biznesowych
 • Zarządzanie projektami
 • Transformacja cyfrowa organizacji
 • Sztuczna inteligencja w biznesie

Słuchacze mają możliwość wyboru ścieżek specjalizacyjnych w ramach przedmiotu do wyboru.

 • Studia mogą podjąć osoby posiadające wykształcenie wyższe i kilkuletnie doświadczenie zawodowe na stanowisku kierowniczym
 • O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń oraz rozmowa kwalifikacyjna
 • Z uwagi na międzynarodowy charakter programu MBA oczekiwana jest znajomość j. angielskiego na poziomie umożliwiającym rozumienie tekstu podręczników oraz udziału w sesji prowadzonej przez wykładowców brytyjskich w Cambridge (Cambridge jest ośrodkiem międzynarodowym, gdzie prowadzonych jest wiele zajęć dla studentów zagranicznych, a wykładowcy sa doskonale przygotowani do uwzględnienia możliwości językowych grupy)
 • Szczegółowych informacji chętnie udzielą pracownicy biura Collegium Prometricum: 698 101 798, mba@prometricum.pl

Koszt udziału w studiach podyplomowych Total MBA wynosi:

 • 35 500 zł (pełna opłata, zawiera koszty wpisowego)
 • 34 500 zł (w przypadku osób rekomendowanych przez absolwentów i wykładowców Prometricum MBA oraz WSAiB w Gdyni)
 • 33 500 zł (w przypadku zgłoszenia dwóch osób z jednej instytucji)

Podane ceny obejmują udział w zajęciach online w czasie rzeczywistym oraz sesjach stacjonarnych w Sopocie (2x) oraz Cambridge (1x) a także dostęp do materiałów edukacyjnych McGraw Hill.

Cena studiów nie obejmuje kosztów dojazdów oraz zakwaterowania w miejscach realizacji sesji stacjonarnych. Sesja w Cambridge odbywa się w kampusie uniwersyteckim a uczestnicy mają możliwość noclegu w obiektach kampusu w cenie znacznie niższej niż w hotelach, przy zachowaniu wysokiego standardu.

Podane ceny dotyczą opłaty jednorazowej. Opłaty wnoszone są na konto wskazane słuchaczowi przez uczelnię na umowie o podjęcie studiów podyplomowych. Istnieje też możliwość płatności ratalnych.

Absolwenci studiów MBA oraz podyplomowych studiów zarządzania mogą ubiegać się o obniżenie czesnego po okazaniu posiadanych świadectw.

Informacji na temat możliwości pozyskania dotacji i stypendiów udzielamy osobom, które wypełniły formularz wstępnego zgłoszenia. Link do formularza: https://prometricum.pl/formularz/