Praca w WSAiB

Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Gdyni poszukuje kandydatów na stanowisko: 
Asystentka Prezydenta i Rektora
Umowa na zastępstwo.
Miejsce pracy: Gdynia

Zakres odpowiedzialności:

 • Wsparcie Władz uczelni w wykonywanych zadaniach, w tym m.in. w przygotowanie zarządzeń i ich publikacja, kompleksowa obsługa spraw administracyjnych,
 • Przygotowywanie pism, protokołów, raportów, prezentacji,
 • Zapewnienie właściwego obiegu dokumentów oraz ich archiwizacja, obsługa korespondencji,
 • Udział w przygotowaniu wydarzeń organizowanych przez Rektora np. posiedzenie Senatu, Inauguracja Roku Akademickiego, itp.
 • Prowadzenie kalendarza Władz uczelni,  organizacja i obsługa spotkań,
 • Organizacja wyjazdów służbowych Władz Uczelni,
 • Współpraca z innymi jednostkami uczelni w zakresie zleconym przez przełożonego,
 • Dbanie o prawidłowe funkcjonowanie Biura.

Od kandydatów oczekujemy:

 • Wyższego wykształcenia,
 • Minimum 2-letniego doświadczenia pracy na stanowisku asystenckim lub podobnym,
 • Umiejętności biegłego tworzenia oraz redagowania pism (m.in. protokołów i oficjalnych pism),
 • Bardzo dobrej znajomości obsługi pakietu Office,
 • Dobrej znajomości języka angielskiego w mowie i piśmie,
 • Wysokiej kultury osobistej, samodzielności, bardzo dobrej organizacji pracy oraz umiejętności pracy pod presją,
 • Dyspozycyjności.

Oferujemy:

 • Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę,
 • Pracę w profesjonalnym i przyjaznym otoczeniu, wśród wybitnych profesorów, znakomitych naukowców i opiniotwórczych ekspertów,
 • Miejsce parkingowe,
 • Pracę w przyjaznej atmosferze w kilkuosobowym zespole;
 • Zniżki na studia magisterskie, podyplomowe dla pracownika,
 • Bezpłatne  kursy językowe,
 • Możliwość dołączenia do ubezpieczenia grupowego na preferencyjnych warunkach.

Zainteresowane osoby, spełniające powyższe kryteria, prosimy o przysłanie CV na adres praca@wsaib.pl z dopiskiem ( Biuro Rektora ).

Informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w moim CV dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez WSAiB w Gdyni.

Dział kadr Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Gdyni ogłasza konkurs rekrutacyjny na stanowisko:
 specjalista ds. studiów
Pracownik Dziekanatu

Opis stanowiska:

 • obsługa studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych,
 • prowadzenie dokumentacji studentów zgodnie z przepisami prawa,
 • przygotowywanie dokumentacji i informacji dla dziekana,
 • gromadzenie i archiwizowanie dokumentów.

Wymagania:

 • co najmniej dwuletnie doświadczenie w obsłudze klienta i pracy biurowej,
 • bardzo dobra znajomość pakietu MS Office,
 • gotowość do pracy w weekendy,
 • wysoka kultura osobista,
 • skrupulatność i bardzo dobra organizacja pracy,
 • inicjatywa i zaangażowanie,
 • dobrej znajomość języka angielskiego.

Oferujemy:

Możliwość rozwoju i doskonalenia umiejętności po przez:

 • dofinansowanie nauki języków,
 • dofinansowanie szkoleń i kursów,
 • zniżkę na studia na naszej uczelni,
 • owocowe piątki,
 • spotkania integracyjne.

Aplikacje proszę przesłać na adres: praca@wsaib.pl z dopiskiem  „Pracownik Dziekanatu”.

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w moim CV dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez WSAiB w Gdyni”.

Dział Kadr  Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Gdyni ogłasza konkurs rekrutacyjny na stanowisko:

Kierownik Działu Sprzedaży Studiów Podyplomowych

 

Zakres obowiązków w zakresie rozwoju i pozyskiwania nowych klientów:

Kierownik działu sprzedaży będzie odpowiedzialny za zarządzanie zespołem pracowników zajmujących się promowaniem oferty edukacyjnej. Jego głównym zadaniem będzie osiągnie wyznaczonych celów sprzedażowych oraz zapewnienie wysokiej jakości obsługi studenta/słuchacza.

W zakresie zarządzania podległym zespołem pracowników m.in.:

 • Zarządzanie procesem sprzedaży usług edukacyjnych oraz nadzorowanie pracy podległych mu specjalistów ds. sprzedaży, poprzez delegowanie im zadań, wewnętrzne szkolenia, motywowanie do efektywnej pracy, doradztwo i pomoc w rozwiązywaniu bieżących problemów.
 • Prowadzenie rozpoznania rynku szkolnictwa wyższego wraz z analizą wniosków dla obecnych i nowych obszarów sprzedaży,
 • Monitorowanie działań konkurencji.

Poszukiwane kompetencje:

 • Wykształcenie wyższe,
 • Min. 3 letnie doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku w strukturach sprzedaży,
 • Doświadczenie w organizowaniu  targów, prezentacji,
 • Bardzo dobrą organizacja pracy własnej, umiejętność planowania i realizacji zadań pod presją czasu,
 • Prawo jazy kat. B,
 • Dobrą znajomość języka angielskiego,

Oferujemy:

 •  Dużą samodzielność i możliwość osobistego udziału w kreowaniu polityki sprzedażowej,
 • Udział w ciekawych i strategicznych projektach,
 • Zgrany zespół i przyjazną atmosferę,
 • Parking pracowniczy.

Zgłoszenia:

Osoby spełniające powyższe kryteria prosimy o przesłanie CV na adres praca@wsaib.pl z dopiskiem Kierownik Działu Sprzedaży.

Rektor Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Gdyni
ogłasza konkurs na stanowisko
DZIEKANA WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymagania określone w art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (tj., Dz. U. z 2021 r., poz. 478, ze zm.) oraz następujące kryteria kwalifikacyjne:

 • Stopień doktora w dyscyplinach: nauki o  zarządzaniu i jakości lub ekonomia i finanse,
 • Doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych.
 • Doświadczenie w kierowaniu zespołami ludzkimi.

Dokumentacja konkursowa:

 • Podanie o zatrudnienie na ww. stanowisko kierowane do JM Rektora,
 • Życiorys naukowy,
 • CV zawodowe,
 • Kopia dyplomu,
 • Wykaz publikacji i innych osiągnięć naukowych,
 • Oświadczenie, że Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Gdyni będzie podstawowym miejscem pracy,
 • Zgoda na przetwarzanie danych osobowych.

 

Informacje:

 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Gdyni będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu przepisu art.120 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2021 r. poz. 478).
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Gdyni zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu przez Rektora bez podania przyczyn.
 • Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty.
 • Zgłoszenia udziału w konkursie należy przesyłać drogą elektroniczną na adres: kadry@wsaib.pl w terminie do dnia 31.03.2024 r.
  • Tytuł wiadomości: Dziekan Wydziału Zarządzania

Pytania prosimy kierować na adres e.gawlik@wsaib.pl.

Rektor Uczelni E. Kwiatkowskiego w Gdyni,
nawiąże współpracę z osobami mającymi osiągnięcia naukowe w Dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie zarządzania i jakości.

Oczekiwania:

 • stopień naukowy doktora habilitowanego,
 • osiągnięcia w zakresie działalności naukowej w dyscyplinie  zarządzania i jakości.
 • wskazane doświadczenie zawodowe zdobyte poza uczelnią,
 • wiedza i predyspozycje dydaktyczne do prowadzenia zajęć stacjonarnych oraz z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość,
 • gotowość do prowadzenia zajęć w dni powszednie oraz w weekend.

Zakres realizowanych zadań:

 • prowadzenie zajęć dydaktycznych oraz aktywizacja studentów w zakresie działalności naukowej,
 • działalność organizacyjna na rzecz społeczności akademickiej WSAiB.

Wykaz dokumentacji aplikacyjnej:

 • podanie o zatrudnienie skierowane do Rektora WSAiB
 • życiorys, kopia dyplomu/ów uzyskania stopnia naukowego,
 • wykaz osiągnięć w sferze nauki: prac opublikowanych i przyjętych do druku, zrealizowanych projektów badawczych, organizacji konferencji i wystąpień naukowych, informacja o doświadczeniu zawodowym zdobytym poza uczelnią.
Aplikacje proszę przesłać na adres praca@wsaib.pl z dopiskiem Profesor Kat.Z
Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w moim CV dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez WSAiB w Gdyni.

Rektor Uczelni E. Kwiatkowskiego w Gdyni, nawiąże współpracę z osobami mającymi osiągnięcia naukowe w Dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie zarządzania i jakości.

Oczekiwania:

 • stopień naukowy doktora,
 • osiągnięcia w zakresie działalności naukowej w dyscyplinie  zarządzania i jakości.
 • wskazane doświadczenie zawodowe zdobyte poza uczelnią,
 • wiedza i predyspozycje dydaktyczne do prowadzenia zajęć stacjonarnych oraz z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość,
 • gotowość do prowadzenia zajęć w dni powszednie oraz w weekend.

Zakres realizowanych zadań:

 • prowadzenie zajęć dydaktycznych oraz aktywizacja studentów w zakresie działalności naukowej,
 • działalność organizacyjna na rzecz społeczności akademickiej WSAiB.

Wykaz dokumentacji aplikacyjnej:

 • podanie o zatrudnienie skierowane do Rektora WSAiB
 • życiorys, kopia dyplomu/ów uzyskania stopnia naukowego,
 • wykaz osiągnięć w sferze nauki: prac opublikowanych i przyjętych do druku, zrealizowanych projektów badawczych, organizacji konferencji i wystąpień naukowych, informacja o doświadczeniu zawodowym zdobytym poza uczelnią.
 • Aplikacje proszę przesłać na adres praca@wsaib.pl z dopiskiem Adiunkt Kat.Z
Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w moim CV dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez WSAiB w Gdyni.

Rektor Uczelni E. Kwiatkowskiego w Gdyni,
nawiąże współpracę z osobami mającymi osiągnięcia naukowe w Dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie zarządzania i jakości.

Oczekiwania:

 • stopień zawodowy magistra,
 • osiągnięcia w zakresie działalności naukowej w dyscyplinie  zarządzania i jakości.
 • wskazane doświadczenie zawodowe zdobyte poza uczelnią,
 • wiedza i predyspozycje dydaktyczne do prowadzenia zajęć stacjonarnych oraz z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość,
 • gotowość do prowadzenia zajęć w dni powszednie oraz w weekend.

Zakres realizowanych zadań:

 • prowadzenie zajęć dydaktycznych oraz aktywizacja studentów w zakresie działalności naukowej,
 • działalność organizacyjna na rzecz społeczności akademickiej WSAiB.

Wykaz dokumentacji aplikacyjnej:

 • podanie o zatrudnienie skierowane do Rektora WSAiB
 • życiorys, kopia dyplomu/ów uzyskania stopnia naukowego,
 • wykaz osiągnięć w sferze nauki: prac opublikowanych i przyjętych do druku, zrealizowanych projektów badawczych, organizacji konferencji i wystąpień naukowych, informacja o doświadczeniu zawodowym zdobytym poza uczelnią.
 • Aplikacje proszę przesłać na adres praca@wsaib.pl z dopiskiem Asystent Kat.Z
Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w moim CV dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez WSAiB w Gdyni.

W związku z rozwojem bazy dydaktycznej
poszukujemy do stałej i długoterminowej współpracy:

pracowników technicznych.

Elektryk – Konserwator

Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu w Gdyni zatrudni elektryka- konserwatora z doświadczeniem oraz czynnym prawem jazdy kat. B.

Dodatkowym atutem będzie posiadanie uprawnień SEP.

Zakres obowiązków:

 • Wykonywanie prac naprawczo- remontowych na terenie obiektu;
 • Rzetelność i dbałość o jakość wykonywanej pracy.

Oferujemy:

 • Przeszkolenie;
 • Stałe godziny pracy od 8:00 do 16:00 od poniedziałku do piątku;
 • Miłą atmosferę.

Miejsce wykonywania pracy: Siedziba WSAiB ul. Kielecka oraz Campus przy ul. Łużyckiej.

Aplikacje proszę przesłać na adres praca@wsaib.pl

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w moim CV dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez WSAiB w Gdyni zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 922)”.

Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie przez ogłoszeniodawcę moich danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji.

Mając na celu dalszy, intensywny rozwój,
Rektor Uczelni E. Kwiatkowskiego w Gdyni,
nawiąże współpracę z osobami mającymi osiągnięcia naukowe i doświadczenie zawodowe w
Dziedzinie nauk rolniczych w dyscyplinie naukowej
Technologia żywności i żywienia

Oczekiwania:

 • stopień naukowy doktora lub doktora habilitowanego,
 • osiągnięcia w zakresie działalności naukowej w dyscyplinie naukowej technologia żywności i żywienia,
 • wskazane doświadczenie zawodowe zdobyte poza uczelnią,
 • wiedza i predyspozycje dydaktyczne do prowadzenia zajęć stacjonarnych oraz z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość,
 • gotowość do prowadzenia zajęć w dni powszednie oraz w weekend.

Zakres realizowanych zadań:

 • prowadzenie zajęć dydaktycznych oraz aktywizacja studentów w zakresie działalności naukowej,
 • realizowanie działalności naukowej, skutkującej w szczególności publikowaniem artykułów naukowych i monografii oraz pracami rozwojowymi, mającymi wpływ na rozwój nauki oraz funkcjonowanie społeczeństwa i gospodarki,
 • działalność organizacyjna na rzecz społeczności akademickiej WSAiB.

Wykaz dokumentacji aplikacyjnej:

 • podanie o zatrudnienie skierowane do Rektora WSAiB
 • życiorys,
 • kopia dyplomu/ów uzyskania stopnia naukowego,
 • wykaz osiągnięć w sferze nauki: prac opublikowanych i przyjętych do druku, zrealizowanych projektów badawczych, organizacji konferencji i wystąpień naukowych,
 • informacja o doświadczeniu zawodowym zdobytym poza uczelnią,

Aplikacje proszę przesłać na adres praca@wsaib.pl
Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w moim CV dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez WSAiB w Gdyni.
Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie przez ogłoszeniodawcę moich danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji.

Mając na celu dalszy, intensywny rozwój,
Rektor Uczelni E. Kwiatkowskiego w Gdyni,
nawiąże współpracę z osobami mającymi osiągnięcia naukowe i doświadczenie zawodowe w Dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie:
nauki biologiczne

Oczekiwania:

 • stopień naukowy doktora lub doktora habilitowanego,
 • osiągnięcia w zakresie działalności naukowej w dyscyplinie nauk biologicznych,
 • wskazane doświadczenie zawodowe zdobyte poza uczelnią,
 • wiedza i predyspozycje dydaktyczne do prowadzenia zajęć stacjonarnych oraz z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość,
 • gotowość do prowadzenia zajęć w dni powszednie oraz w weekend.

Zakres realizowanych zadań:

 • prowadzenie zajęć dydaktycznych oraz aktywizacja studentów w zakresie działalności naukowej,
 • realizowanie działalności naukowej, skutkującej w szczególności publikowaniem artykułów naukowych i monografii oraz pracami rozwojowymi, mającymi wpływ na rozwój nauki oraz funkcjonowanie społeczeństwa i gospodarki,
 • działalność organizacyjna na rzecz społeczności akademickiej WSAiB.

Wykaz dokumentacji aplikacyjnej:

 • podanie o zatrudnienie skierowane do Rektora WSAiB
 • życiorys,
 • kopia dyplomu/ów uzyskania stopnia naukowego,
 • wykaz osiągnięć w sferze nauki: prac opublikowanych i przyjętych do druku, zrealizowanych projektów badawczych, organizacji konferencji i wystąpień naukowych,
 • informacja o doświadczeniu zawodowym zdobytym poza uczelnią,

Aplikacje proszę przesłać na adres praca@wsaib.pl
Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w moim CV dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez WSAiB w Gdyni.
Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie przez ogłoszeniodawcę moich danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji.


Mając na celu dalszy, intensywny rozwój,
Rektor Uczelni E. Kwiatkowskiego w Gdyni,
nawiąże współpracę z osobami mającymi osiągnięcia naukowe i doświadczenie zawodowe w Dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu:
w dyscyplinie nauk o zdrowiu

Oczekiwania:

 • stopień naukowy doktora lub doktora habilitowanego
 • osiągnięcia w zakresie działalności naukowej w dyscyplinie nauk o zdrowiu,
 • wiedza i predyspozycje dydaktyczne do prowadzenia zajęć stacjonarnych oraz z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość,

Zakres realizowanych zadań:

 • prowadzenie zajęć dydaktycznych oraz aktywizacja studentów w zakresie działalności naukowej,
 • działalność organizacyjna na rzecz społeczności akademickiej WSAiB.

Wykaz dokumentacji aplikacyjnej:

 • podanie o zatrudnienie skierowane do Rektora WSAiB,
 • życiorys, kopia dyplomu/ów uzyskania stopnia naukowego,
 • wykaz osiągnięć w sferze nauki,
 • informacja o doświadczeniu zawodowym zdobytym poza uczelnią,

Aplikacje proszę przesłać na adres praca@wsaib.pl
Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w moim CV dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez WSAiB w Gdyni zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 922)”. Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie przez ogłoszeniodawcę moich danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji.

Mając na celu dalszy, intensywny rozwój,
Rektor Uczelni E. Kwiatkowskiego w Gdyni,
nawiąże współpracę z osobami mającymi osiągnięcia naukowe i doświadczenie zawodowe w
Dziedzinie nauk inżynieryjno – technicznych w dyscyplinach:

 • automatyka, elektronika, elektrotechnika,
 • informatyka techniczna i telekomunikacyjna,

Oczekiwania:

 • stopień naukowy doktora lub doktora habilitowanego,
 • osiągnięcia w zakresie działalności naukowej,
 • wskazane doświadczenie zawodowe zdobyte poza uczelnią,
 • wiedza i predyspozycje dydaktyczne do prowadzenia zajęć stacjonarnych oraz z
 • wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość,

Zakres realizowanych zadań:

 • prowadzenie zajęć dydaktycznych oraz aktywizacja studentów w zakresie działalności naukowej,
 • działalność organizacyjna na rzecz społeczności akademickiej WSAiB.

Wykaz dokumentacji aplikacyjnej:

 • podanie o zatrudnienie skierowane do Rektora WSAiB
 • życiorys,
 • kopia dyplomu/ów uzyskania stopnia naukowego,
 • wykaz osiągnięć w sferze nauki: prac opublikowanych i przyjętych do druku,
 • zrealizowanych projektów badawczych, organizacji konferencji i wystąpień naukowych,
 • informacja o doświadczeniu zawodowym zdobytym poza uczelnią,

Aplikacje proszę przesłać na adres praca@wsaib.pl

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w moim CV dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez WSAiB w Gdyni zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 922)”.

Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie przez ogłoszeniodawcę moich danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji.

W związku z rozwojem oraz coraz większą liczbą studentów poszukujemy do stałej i długoterminowej współpracy:
Poszukujemy: lektorów języka angielskiego.

Wymagamy:

   • doświadczenia w nauczaniu,
   • zaangażowania w wykonywaną pracę
   • punktualności, uczciwości,
   • posiadania dyplomu ukończenia studiów kierunkowych,

Oferujemy:

   • umowę zlecenie lub umowę o współpracę,
   • szkolenia metodyczne oraz opiekę metodyka,
   • możliwość pracy zdalnej.

Aplikacje proszę przesłać na adres praca@wsaib.pl

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w moim CV dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez WSAiB w Gdyni zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 922)”.

Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie przez ogłoszeniodawcę moich danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji.