Psychologia

studia magisterskie

Opis kierunku

Kierunek w przygotowaniu*

Kierunek Psychologia to studia jednolite magisterskie trwające 10 semestrów (5 lat) i kończące się uzyskaniem 300 punktów ETCS oraz tytułem magistra.

Na kierunku Psychologia prowadzonym w WSAiB, oprócz teoretycznej wiedzy, dużą wartość stanowi praktyczne doświadczenie, którego dostarczają wykładowcy będący aktywnymi praktykami w swoich dziedzinach. To oznacza, że Twoi nauczyciele nie będą tylko teoretykami, ale również osobami, które na co dzień pracują jako psycholodzy, co sprawia, że będą mogli podzielić się z Tobą rzeczywistymi przykładami i doświadczeniem zawodowym.

Podczas studiów w WSAiB będziesz rozwijać swoje umiejętności diagnostyczne, terapeutyczne, i projektowe. Nauka będzie obejmować zarówno podstawowe, jak i specjalistyczne aspekty psychologii, co pozwoli Ci samodzielnie formułować i rozwiązywać problemy zawodowe. Będziesz także doskonalić znajomość języka angielskiego, co umożliwi Ci pracę w międzynarodowym środowisku zawodowym.

Na kierunku Psychologia masz do wyboru dwie specjalności, są to:  Psychologia Kliniczna i Zdrowia oraz Psychologia Biznesu. Studenci wybierają specjalność na drugim roku studiów.

Zależnie od wybranej specjalności, będziesz przygotowana/-y do rozwiązywania indywidualnych i społecznych problemów. Będziesz ł identyfikować i interpretować współczesne problemy, pracować samodzielnie lub w zespołach, a także dobierać odpowiednie metody diagnostyczne. Twoja wiedza z zakresu psychologii będzie wszechstronna i specjalistyczna, wsparta naukami takimi jak socjologia czy pedagogika.

*planowany termin otwarcia październik 2024/2025

Tryby studiów

Zajęcia odbywają się trzy dni w tygodniu – od poniedziałku do środy.

Zajęcia odbywają się w weekendy, zjazdy odbywają się co drugi tydzień.

Absolwenci są przygotowani do pracy w wielu sektorach, w tym w służbach mundurowych, organizacjach pozarządowych, sektorze biznesowym, a także w prowadzeniu własnej działalności gospodarczej. Studia wymagają aktywnego uczestnictwa w zajęciach, odbycia sześciomiesięcznej praktyki zawodowej oraz samodzielnej pracy intelektualnej. Program studiów obejmuje przedmioty dotyczące mechanizmów funkcjonowania człowieka i grup społecznych, diagnozy psychologicznej oraz projektowania i stosowania metod zaradczych.

Nasza uczelnia oferuje wyjątkowe i kompleksowe doświadczenie edukacyjne, które przygotowuje studentów do skutecznego i satysfakcjonującego działania w różnorodnych środowiskach zawodowych.

Wykładowcy-Praktycy Jedną z kluczowych różnic jest fakt, że na naszej uczelni wykłady i zajęcia prowadzą aktywni praktycy – doświadczeni psycholodzy, którzy na co dzień pracują w zawodzie. Dzięki temu studenci mają możliwość uczenia się bezpośrednio od osób z rzeczywistym doświadczeniem klinicznym i zawodowym.

Indywidualne Podejście do Studenta Stawiamy na indywidualne podejście do każdego studenta. Małe grupy dydaktyczne pozwalają na lepszą interakcję z wykładowcami i bardziej szczegółowe omawianie materiału.

Nowoczesne Metody Nauczania Korzystamy z najnowszych technologii i metod nauczania, takich jak symulacje, gry edukacyjne, czy interaktywne platformy on-line, co sprawia, że nauka jest bardziej angażująca i efektywna.

Praktyczne Doświadczenie Kładziemy duży nacisk na praktyczne doświadczenie, wspieramy w odbyciu praktyk i staży w renomowanych instytucjach i organizacjach, co jest kluczowe w przygotowaniu do przyszłej pracy zawodowej.

Wsparcie Kariery i Rozwoju Osobistego Oferujemy szerokie wsparcie w zakresie rozwoju kariery zawodowej, w tym warsztaty, seminaria z ekspertami z różnych dziedzin psychologii oraz pomoc w planowaniu kariery zawodowej. Nad studentami opiekę sprawują  doradcy z Akademickiego Biura Karier.

Specjalności

Trwa rekrutacja na studia

Studiowanie Psychologii pozwala lepiej zrozumieć ludzkie zachowania, myśli i emocje, co jest przydatne w wielu aspektach życia, od relacji międzyludzkich po podejmowanie decyzji. Po drugie, psychologia otwiera drzwi do wielu możliwości zawodowych, w tym w obszarach takich jak: terapia, doradztwo, edukacja czy badania naukowe. Ponadto, studia psychologiczne rozwijają umiejętności krytycznego myślenia, analizy i empatii, które są cenne w każdym zawodzie i sytuacji życiowej. Studia psychologiczne w WSAiB to dobry wybór!

dr Monika Gut-Winiarska, dziekan Wydziału Zdrowia