Psychologia Biznesu

studia magisterskie

Opis specjalności

Po ukończeniu specjalności Psychologia Biznesu będziesz przygotowana/-y do pracy na stanowiskach specjalistycznych i menedżerskich w pionach HR oraz w firmach oferujących zewnętrzne usługi rekrutacyjne (agencje zatrudnienia i agencje pracy tymczasowej), szkoleniowe oraz ocenę pracowników. Podczas studiów zdobędziesz wiedzę z zakresu zarówno psychologii pracy, psychologii organizacji, psychologii ekonomicznej, jak i tzw. „miękkich” obszarów HR.

Będziesz posiadać konkretne kompetencje psychologiczne pozwalające wspierać menedżerów i pracowników w skutecznym rozwiązywaniu konfliktów, budowaniu zespołów oraz motywowaniu i doskonaleniu pracowników. Posiadana wiedza i umiejętności pozwolą Ci na prowadzenie działalności szkoleniowej lub szkoleniowo-rozwojowej oraz doradztwa w obszarze personalnym i organizacyjnym.

Wybrane przedmioty na specjalności Psychologia Biznesu na kierunku Psychologia:

  • Zarządzanie kompetencjami
  • Komunikacja międzykulturowa
  • Patologia w organizacji
  • Psychologia zachowań  ryzykowanych
  • Psychologiczne aspekty szczęścia
  • Wybrane metody i narzędzia w psychologii marketingu i konsumenta
  • Elementy doradztwa zawodowego
  • Rekrutacja i selekcja w ujęciu psychologicznych
  • Psychologia motywacji w organizacji
  • Psychologiczne aspekty audytu organizacyjnego

Tryby studiów

Zajęcia odbywają się trzy dni w tygodniu – od poniedziałku do środy.

Zajęcia odbywają się w weekendy, zjazdy odbywają się co drugi tydzień.

Cana studiów

Dla studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2024/2025.

Rok nauki
12 rat
10 rat
2 raty
1 rata
I
800 zł
960 zł
4800 zł
9600 zł
II
875 zł
1050 zł
5250 zł
10500 zł
III
917 zł
1100 zł
5500 zł
11000 zł
IV
958 zł
1150 zł
5750 zł
11500 zł
V
1200 zł *10 rat
1200 zł
6000 zł
12000zł

Rok nauki
12 rat
10 rat
2 raty
1 rata
I
783 zł
940 zł
4700 zł
9400 zł
II
833 zł
1000 zł
5000 zł
10000 zł
III
875 zł
1050 zł
5250 zł
10500 zł
IV
917 zł
1100 zł
5500 zł
11000 zł
V
1150 zł *10 rat
1150 zł
5750 zł
11500zł

Specjalności

Studiowanie Psychologii pozwala lepiej zrozumieć ludzkie zachowania, myśli i emocje, co jest przydatne w wielu aspektach życia, od relacji międzyludzkich po podejmowanie decyzji. Po drugie, psychologia otwiera drzwi do wielu możliwości zawodowych, w tym w obszarach takich jak: terapia, doradztwo, edukacja czy badania naukowe. Ponadto, studia psychologiczne rozwijają umiejętności krytycznego myślenia, analizy i empatii, które są cenne w każdym zawodzie i sytuacji życiowej. Studia psychologiczne w WSAiB to dobry wybór!

dr Monika Gut-Winiarska, dziekan Wydziału Zdrowia