Współpraca zagraniczna

 Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni jest uczelnią międzynarodową, która od wielu lat umożliwia studentom z zagranicy naukę na poziomie licencjackim, magisterskim oraz na studiach podyplomowych, organizuje międzynarodowe wymiany studenckie, wizyty studyjne oraz prowadzi kursy języka polskiego dla obcokrajowców.

Jednym z głównych przedmiotów działalności o profilu międzynarodowym jest partnerstwo w europejskim programie Erasmus Plus. Nasi studenci i pracownicy naukowi mogą w pełni korzystać z możliwości, jakie oferuje program wymian między uczelniami, a także z wizyt studyjnych, czy zagranicznych płatnych staży zawodowych.

Rokrocznie z możliwości pracy zagranicą oraz semestralnych wymian studenckich skorzystało kilku studentów WSAiB. To niezwykła przygoda, którą wielu z nich zapamięta do końca życia, ale przede wszystkim możliwość zdobycia cennego doświadczenia zawodowego i rozwinięcia umiejętności językowych.

Każdego roku WSAiB ma przyjemność gościć studentów z zagranicy. Studia w najstarszej niepublicznej uczelni na Pomorzu okazały się być niezwykłą przygodą zarówno dla studentów z państw Unii Europejskiej, takich jak: Niemcy, Hiszpania, Rumunia czy Słowacja, jak również z krajów sąsiednich, m.in. Rosji, Białorusi, Ukrainy oraz kierunków bardziej odległych: Meksyku, Turcji, Iranu, Indii czy Bahrajnu.