Współpraca zagraniczna

Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni jest uczelnią międzynarodową, która od wielu lat umożliwia studentom z zagranicy naukę na poziomie licencjackim, magisterskim oraz na studiach podyplomowych, organizuje międzynarodowe wymiany studenckie, wizyty studyjne oraz prowadzi kursy języka polskiego dla obcokrajowców.

Jednym z głównych przedmiotów działalności o profilu międzynarodowym jest partnerstwo w europejskim programie Erasmus+. Nasi studenci i pracownicy naukowi mogą w pełni korzystać z możliwości, jakie oferuje program wymian między uczelniami, a także z wizyt studyjnych, czy zagranicznych płatnych staży zawodowych.

Uczestnictwo w programie to niezwykła przygoda, którą wielu z nich zapamięta do końca życia, ale przede wszystkim możliwość zdobycia cennego doświadczenia zawodowego i rozwinięcia umiejętności językowych.