Erasmus+

Uczelnia im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni od wielu lat korzysta z możliwości jakie stwarza europejski program Erasmus+, umożliwiający mobilność edukacyjną i ułatwiający realizację projektów międzynarodowych.

Korzyści płynące z udziału w programie to przede wszystkim możliwość uczestnictwa w studenckich wymianach międzynarodowych, wyjazdy na zagraniczne staże i praktyki, a także udziału w konferencjach naukowych czy projektach integracji młodzieży z całego świata. Z programu mogą korzystać również pracownicy naukowi i administracyjni WSAiB.