Erasmus+

Uczelnia im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni od wielu lat korzysta z możliwości jakie stwarza europejski program Erasmus (obecnie Erasmus+) umożliwiający mobilność edukacyjną i ułatwiający realizację projektów międzynarodowych.

Korzyści płynące z udziału w programie to przede wszystkim możliwość uczestnictwa w studenckich wymianach międzynarodowych, wyjazdy na zagraniczne staże i praktyki, a także udziału w konferencjach naukowych czy projektach integracji młodzieży z całego świata. Z programu mogą korzystajać również pracownicy naukowi i administracyjni WSAiB.

Dotychczas z programu skorzystało kilkudziesięciu studentów WSAiB, którzy wybrali studia m.in. w: European University Viadrina we Frankfurcie, hiszpańskim University of Cordoba czy portugalskim University of Coimbra.

Szczegółowe informacje dotyczące programu Erasmus+ można otrzymać pisząć na adres international@wsaib.pl

Uczelnie partnerskie