Wykładowcy i pracownicy

Wyjazdy w ramach programu Erasmus+

Program Erasmus+ to nie tylko wymiana studentów, ale również wykładowców. WSAiB regularnie wysyła własnych wykładowców na wykłady gościnne oraz zaprasza wykładowców z zagranicy.

W ramach Erasmusa wykładowcy mogą skorzystać z dwóch form wyjazdów

Jesteśmy otwarci na wszelkie pomysły i propozycje dotyczące współpracy międzynarodowej

Wykładowcy mogą liczyć na pomoc w następujących działaniach

Podstawowe zasady

Wysokość grantu jest zależna od kraju, do którego wyjeżdża się na wymianę. Dzienna stawka stypendium w euro przy wyjazdach trwających nie dłużej niż 14 dni

Dzienna stawka stypendium w euro przy wyjazdach przekraczających 14 dni*

*W przypadku pobytów przekraczających 14 dni, wypłacona stawka dzienna wynosi 70% stawki dziennej wypłaconej na pobyt do 14 dni.

Współpraca z innymi Uczelniami

Z przyjemnością nawiążemy nowe kontakty z uczelniami, instytucjami edukacyjnymi i partnerami biznesowymi.

Zapraszamy wszystkich wykładowców, pracowników naukowych i studentów, którzy poszukują partnerów do projektów badawczych jak również możliwości poprowadzenia wykładów w Polsce. Naszym celem jest promocja wymian zagranicznych i zagwarantowanie międzynarodowego wymiaru naszych studiów.

Więcej informacji o wyjazdach w ramach Erasmusa można znaleźć na stronach Narodowej Agencji Erasmusa oraz u Uczelnianego Koordynatora Erasmusa:

tel. 58 660 74 49
e-mail. international@wsaib.pl