Egzamin dyplomowy

Zwieńczeniem okresu studiów jest obrona pracy dyplomowej licencjackiej lub magisterskiej (obrona egzaminu dyplomowego). Każdego roku w Uczelni im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Gdyni do obrony podchodzą setki studentów.
W tym miejscu zebrane zostały niezbędne informacje dotyczące obrony pracy licencjackiej i magisterskiej, od momentu przygotowania pracy (etap pierwszy) po samą obronę (etap drugi).
Zaliczenie seminarium dyplomowego i złożenia pracy dyplomowej musi nastąpić w terminach określonych dla sesji podstawowej lub sesji poprawkowej na ogólnych zasadach zaliczania semestru studiów.

Obrona pracy dyplomowej krok po kroku:

1. Należy przygotować pracę dyplomową pod kątem edytorskim, tj. dostosować ją do wymogów edytorskich określonych w załączniku.

2. Pracę dyplomową w formacie doc i pdf należy przesłać mailem do promotora.

3. W dziekanacie należy złożyć osobiście lub przesłać pocztą tradycyjną na adres Uczelni płytę z nagraną pracą dyplomową (doc i pdf), oryginał karty dyplomanta oraz oświadczenie o prawach autorskich – formularze znajdują się w sekcji pliki do pobrania poniżej

4. Uwaga! Rezygnujemy z papierowej wersji pracy dyplomowej oraz ze zdjęć!

5. Przypominamy, że przystępując do egzaminu dyplomowego należy uregulować zobowiązania finansowe wobec Uczelni.

6. Informacje o dacie i godzinie egzaminu dyplomowego zamieszczone będą w Wirtualnym dziekanacie, zakładka Praca dyplomowa.

7. Odbiór dyplomu możliwy jest 30 dni od daty egzaminu dyplomowego

Powyższe informacje mają charakter orientacyjny.

Zobacz jak wygląda egzamin dyplomowy