Psychologia Kliniczna i Zdrowia

studia magisterskie

Opis specjalności

Jako absolwent specjalności Psychologia Kliniczna i Zdrowia, będziesz dysponować umiejętnościami niezbędnymi do analizowania, interpretowania i oceny funkcji psychicznych człowieka. Nabyte wiedza i umiejętności pozwolą Ci na stosowanie metod diagnozy klinicznej oraz rozpoznawanie zaburzeń zdrowia psychicznego. Na studiach nauczysz się jak udzielać  wsparcia psychologicznego osobom zmagającym się z problemami psychicznymi, zarówno w codziennym funkcjonowaniu, jak i w sytuacjach kryzysowych.

Twoje kwalifikacje umożliwią Ci pracę w różnorodnych placówkach służby zdrowia, w tym w szpitalach psychiatrycznych, na specjalistycznych oddziałach klinicznych, takich jak onkologia czy położnictwo oraz w dziennych oddziałach przychodni specjalistycznych.

Będziesz także przygotowana/-y do pracy w instytucjach poradnictwa rodzinnego i małżeńskiego, w centrach wsparcia kryzysowego, stowarzyszeniach i fundacjach zajmujących się zdrowiem psychicznym, poradniach psychologiczno-pedagogicznych, placówkach oświatowo-wychowawczych, prywatnych gabinetach psychologicznych, a także jako psycholog w służbach mundurowych, takich jak wojsko, policja czy służba więzienna.

Ukończenie specjalności  Psychologia Kliniczna i Zdrowia stanowi również solidną podstawę do pracy nad rozwojem własnej praktyki diagnostyczno-terapeutycznej.

Wybrane przedmioty na specjalności Psychologia Kliniczna i Zdrowia na kierunku Psychologia:

 • Psychiatria
 • Psychologia rehabilitacji
 • Zaburzenia zachowania
 • Psychologia zaburzeń osobowości
 • Psychoonkologia
 • Praca z grupą terapeutyczną
 • Uzależnienia behawioralne
 • Podstawy suicydologii
 • Przemoc – sprawca i ofiara
 • Psychologia sądowo-penitencjarna
 • Warsztat pracy psychologa klinicznego

Tryby studiów

Zajęcia odbywają się trzy dni w tygodniu – od poniedziałku do środy.

Zajęcia odbywają się w weekendy, zjazdy odbywają się co drugi tydzień.

Cana studiów

Dla studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2024/2025.

Rok nauki
12 rat
10 rat
2 raty
1 rata
I
800 zł
960 zł
4800 zł
9600 zł
II
875 zł
1050 zł
5250 zł
10500 zł
III
917 zł
1100 zł
5500 zł
11000 zł
IV
958 zł
1150 zł
5750 zł
11500 zł
V
1200 zł *10 rat
1200 zł
6000 zł
12000zł

Rok nauki
12 rat
10 rat
2 raty
1 rata
I
783 zł
940 zł
4700 zł
9400 zł
II
833 zł
1000 zł
5000 zł
10000 zł
III
875 zł
1050 zł
5250 zł
10500 zł
IV
917 zł
1100 zł
5500 zł
11000 zł
V
1150 zł *10 rat
1150 zł
5750 zł
11500zł

Specjalności

Studiowanie Psychologii pozwala lepiej zrozumieć ludzkie zachowania, myśli i emocje, co jest przydatne w wielu aspektach życia, od relacji międzyludzkich po podejmowanie decyzji. Po drugie, psychologia otwiera drzwi do wielu możliwości zawodowych, w tym w obszarach takich jak: terapia, doradztwo, edukacja czy badania naukowe. Ponadto, studia psychologiczne rozwijają umiejętności krytycznego myślenia, analizy i empatii, które są cenne w każdym zawodzie i sytuacji życiowej. Studia psychologiczne w WSAiB to dobry wybór!

dr Monika Gut-Winiarska, dziekan Wydziału Zdrowia