Zwinne Zarządzanie w IT

studia podyplomowe

Opis kierunku

Branża IT to jedna z najbardziej dynamicznie rozwijających się profesji zarówno na polskim, jak i zagranicznym rynku pracy. Pojawiające się każdego roku nowe technologie, jak również rozwiązania systemowe, zrzeszają przy projektach wielu specjalistów z dziedziny informatyki. Kierunek, który mamy do zaoferowania, to coś więcej niż tylko udział w procesie programowania. Naszym głównym celem jest stworzenie kadry menedżerskiej, która w profesjonalny sposób będzie koordynowała oraz optymalizowała działania przy ważnych projektach nie tylko z branży IT. Dzięki oferowanemu kierunku Zwinne Zarządzanie w IT słuchacze WSAiB zostaną wyposażeni w kompleksową wiedzę, która umożliwi im przygotowanie się do prestiżowych certyfikacji takich jak: PeopleCert Professional Scrum Master I, Agile Project Management® oraz Agile Business Analyst®.
Studia realizowane są w partnerstwie z firmą szkoleniową Altkom Akademia.

Zwinne Zarządzanie w IT – co dzięki nam zyskasz?

 • zdobędziesz kompleksową wiedzę z obszaru IT, jak również Project Management, którą będziesz mógł wykorzystać w wielu różnych branżach,
 • nauczysz się szacować koszty projektów IT oraz ich ryzyko,
 • dowiesz się jak analizować wymagania rynku, dokonywać oceny zapotrzebowania klienta oraz tworzyć wyceny,
 • poznasz metody planowania projektów, narzędzia niezbędne do ich realizacji,
 • dowiesz się jak kształtować pozycję lidera oraz jakie czynniki wpływają na jego skuteczność,
 • poznasz metody oraz narzędzia, dzięki którym będziesz mógł skutecznie wykorzystywać potencjał zasobów ludzkich.

Studia Zwinne Zarządzanie w IT kierowane są do:

 • osób z kadry zarządzającej,
 • pracowników organizacji IT,
 • osób zainteresowanych zwinnym zarządzaniem w organizacji,
 • osób planujących doskonalenie procesów w oparciu najlepsze praktyki zarządzania usługami IT,
 • osób pragnących podnieść swoje kwalifikacje w zakresie zarządzania usługami informatycznymi,
 • kierowników projektów oraz kierowników zespołów projektowych,
 • osób wiążących swoją karierę zawodową z zarządzaniem projektami w IT.

Potwierdzeniem zdobytych umiejętności jest ceniony na rynku pracy certyfikat. W cenę studiów podyplomowych w liczony jest egzamin PeopleCert Scrum Master I. Dodatkowo każdy student ma możliwość zakupienia egzaminu Agile PM® lub Agile BA® w promocyjnej cenie 950 zł.

Ważne! Uruchomienie kierunku uzależnione jest od zebrania się grupy!
W grupach obowiązuje limit miejsc, decyduje kolejność rejestracji.

cena za 1 semestr: 3500 zł
Możliwość podziału na 9 rat

Partner kierunku:

Studia realizowane są we współpracy z Altkom Akademią – obecną na rynku od 30 lat firmą zajmującą pozycję lidera branży szkoleniowej w Polsce (zgodnie z prestiżowym rankingiem Computerworld Top 200). Oferta edukacyjna Altkom Akademii obejmuje pełne spektrum potrzeb kompetencyjnych nowoczesnego biznesu – technologie i systemy informatyczne, programowanie, zarządzanie projektami, optymalizację procesów, controlling, prawo i umiejętności miękkie. To ponad tysiąc różnorodnych kursów i egzaminów, z których do tej pory skorzystało około 650 tys. osób, edukowanych przez 300 certyfikowanych wykładowców. W samym 2022 roku Altkom Akademia przeszkoliła ponad 40 600 kursantów!

Wysoki poziom świadczonych usług gwarantuje system zarządzania jakością zgodny z wymogami międzynarodowej normy ISO 9001:2015. Według przeprowadzanych ankiet ewaluacyjnych, 9/10 uczestników poleciłoby szkolenia Altkom Akademii swoim znajomym.

100% praktyki

Studia podyplomowe „Zwinne Zarządzanie w IT” są doskonałym wyborem dla osób pragnących pogłębić swoje umiejętności w zakresie zarządzania projektami w branży informatycznej. Program skupia się na metodykach zwinnych, takich jak Agile i Scrum, które są szeroko stosowane w środowisku IT. Studenci będą mieli możliwość zgłębienia praktycznych narzędzi i strategii, umożliwiających skuteczne planowanie, monitorowanie i realizację projektów IT. Ponadto studia te pozwolą na rozwinięcie umiejętności pracy zespołowej, efektywnej komunikacji oraz doskonalenia procesów w branży IT. Absolwenci tych studiów będą przygotowani do skutecznego zarządzania projektami IT, co znacznie zwiększy ich perspektywy zawodowe w dynamicznym środowisku informatycznym.

Natalia Gozdowska
Business Development Director

Zajęcia obejmują 180 godzin dydaktycznych, co odpowiada 30 punktom ECTS, realizowanych w soboty/niedziele w godzinach 09.00 – 17.30
– 9 zjazdów w roku akademickim;
– czas trwania studiów: dwa semestry.

 • Wstęp do zarządzania projektami – przegląd metodyk (20 godz.),
 • Komunikacja wewnętrzna i zewnętrzna w projektach (10 godz.),
 • Efektywna praca zdalna dla zespołów (10 godz),
 • Analiza procesów biznesowych (20 godz.),
 • Zarządzanie usługami IT wg metodyki ITIL4 (20 godz).
 • Zwinne zarządzanie projektami IT – Certyfikowane szkolenie AgilePM zakończone egzaminem Agile PM Foundation (20 godz.),
 • Analiza biznesowa w środowisku zwinnym –AgileBA® Foundation (30 godz.),
 • Zwinna praca zespołowa SCRUM – przygotowanie do egzaminu Professional Scrum Master I (20 godz.),
 • Zarządzanie wymaganiami w projektach IT (10 godz.),
 • Symulacja Sułtańskie Wesele – Agile w praktyce (10 godz.)
 • Symulacja Lego Scrum (10 godz.)

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych Zintegrowane Zarządzanie w IT jest obrona pracy zaliczeniowej – studium przypadku – prezentacja. Absolwenci uzyskują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni wg wzoru zatwierdzonego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

1. Wypełnij formularz on-line

2. Wpłać opłatę rekrutacyjna – 200 zł

dane do przelewu:

Santander Bank Polska Warszawa Al.Jana Pawła II 17

14 1090 1102 0000 0001 5050 1850

w tytule prosimy podać wybrany kierunek studiów

Jeżeli kierunek nie zostanie uruchomiony opłata jest zwracana.

3. Przygotuj dokumenty i dostarcz do Uczelni

– kserokopia/skan dyplomu ukończenia studiów (licencjackich/magisterskich, oryginał do wglądu)

– kserokopia/skan dowodu osobistego (oryginał do wglądu)

– dowód wniesienia opłaty rekrutacyjnej (można przesłać e-mailem: podyplomowe@wsaib.pl)

4. Warunki przyjęcia

Warunkiem przyjęcia na studia podyplomowe w Uczelni im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni jest posiadanie studiów wyższych (ukończenie studiów licencjackich, inżynierskich lub magisterskich na dowolnym kierunku).

5. Rezerwacja miejsca

O przyjęciu na studia podyplomowe decyduje kolejność zgłoszeń, rejestracja na studia (wypełnienie formularza on-line) i dokonanie opłaty rekrutacyjnej.

6. Zasady uruchomienia kierunku

Studia zostają uruchomione po zebraniu się minimalnej grupy. Kandydat decyzję o uruchomieniu kierunku otrzymuje e-mailem.

Partnerzy

Masz pytania?