Kształcenie Głosu i Mowy

studia podyplomowe

Opis kierunku

studia w siedzibie Uczelni

Studia podyplomowe Kształcenie Głosu i Mowy poruszają zagadnienia z zakresu prawidłowej emisji głosu, artykulacji, dykcji, a także komunikacji werbalnej. Mają na celu doskonalenie umiejętności mówienia, poprawę wyrazistości i zrozumiałości mowy, a także wykształcenie umiejętności świadomego korzystania z głosu w różnych sytuacjach zawodowych.

Do kogo kierowane są studia podyplomowe Kształcenie Głosu i Mowy w WSAiB w Gdyni?

 • Do osób pracujących w szkolnictwie, które chcą poprawić swoje umiejętności komunikacyjne i zadbać o zdrowie swojego głosu podczas wykonywania zawodu.
 • Do osób występujących w mediach, które chcą poprawić swoją dykcję, płynność wypowiedzi i zadbać o higienę głosu w pracy radiowej czy telewizyjnej.
 • Do osób pracujących w obszarach public relations, marketingu czy coachingu, które mogą korzystać z wiedzy zdobytej na takich studiach, aby efektywniej komunikować się w swojej dziedzinie.
 • Do osób, które w pracy zawodowej często wypowiadają się publicznie lub komunikują z innymi: prawników, polityków, duchownych, psychologów, menedżerów, ludzi biznesu.
 • Do osób prowadzących działalność w mediach społecznościowych, które chcą doskonalić swój przekaz.
 • Do lektorów języków obcych oraz tłumaczy, którzy chcą doskonalić swoją dykcję i umiejętność klarownego przekazu.
 • Do osób związanych z branżą teatralną lub filmową, które chcą doskonalić swój warsztat w zakresie emisji głosu i utrzymania zdrowego głosu podczas pracy artystycznej.
 • Do wszystkich osób, które chcą doskonalić własny głos

Ważne! Uruchomienie kierunku uzależnione jest od zebrania się grupy!
W grupach obowiązuje limit miejsc, decyduje kolejność rejestracji.

Cena za 1 semestr: 3000 zł.
Możliwość podziału na 9 rat.

Trwa rekrutacja na studia podyplomowe

Moduł nauki o języku

 • Podstawy fonetyki i fonologii języka polskiego
 • Ortoepia i kultura języka polskiego
 • Retoryka i sztuka argumentacji

Panel emisji głosu

 • Budowa aparatu mowy i mechanizm powstawania głosu
 • Elementy emisji głosu
 • Impostacja głosu
 • Ćwiczenia oddechowe, fonacyjne i artykulacyjne

Panel higieny głosu

 • Zaburzenia głosu
 • Profilaktyka zaburzeń głosu

Panel ćwiczenia głosu w mowie

 • Praca z tekstem, interpretacja głosowa
 • Doskonalenie techniki mowy
 • Ćwiczenie dykcji, intonacji i frazowania

Panel wystąpień publicznych

 • Psychologia głosu i wystąpień publicznych
 • Podstawy działań aktorskich
 • Autoprezentacja
 • Sztuka wystąpień publicznych
 • Praca przed kamerą
 • Logopedia medialna

Panel indywidualnych ćwiczeń logopedycznych

 • Autokorekta mowy
 • Masaż artykulacyjny
 • Konsultacje fizjoterapeuty

1. Wypełnij formularz on-line

2. Wpłać opłatę rekrutacyjna – 200 zł

dane do przelewu:

Santander Bank Polska Warszawa Al.Jana Pawła II 17

14 1090 1102 0000 0001 5050 1850

w tytule prosimy podać wybrany kierunek studiów

Jeżeli kierunek nie zostanie uruchomiony opłata jest zwracana.

3. Przygotuj dokumenty i dostarcz do Uczelni

– kserokopia/skan dyplomu ukończenia studiów (licencjackich/magisterskich, oryginał do wglądu)

– kserokopia/skan dowodu osobistego (oryginał do wglądu)

– dowód wniesienia opłaty rekrutacyjnej (można przesłać e-mailem: podyplomowe@wsaib.pl)

4. Warunki przyjęcia

Warunkiem przyjęcia na studia podyplomowe w Uczelni im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni jest posiadanie studiów wyższych (ukończenie studiów licencjackich, inżynierskich lub magisterskich na dowolnym kierunku).

5. Rezerwacja miejsca

O przyjęciu na studia podyplomowe decyduje kolejność zgłoszeń, rejestracja na studia (wypełnienie formularza on-line) i dokonanie opłaty rekrutacyjnej.

6. Zasady uruchomienia kierunku

Studia zostają uruchomione po zebraniu się minimalnej grupy. Kandydat decyzję o uruchomieniu kierunku otrzymuje e-mailem.

Partnerzy